ฟุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฮิรางานะ

คาตากานะ
การถอดอักษร fu, hu
มังโยงานะ
ของฮิรางานะ
มังโยงานะ
ของคาตากานะ
อักษรเบรลล์ ⠭
ยูนิโคด U+3075, U+30D5
คะนะ
อึง วะ ระ ยะ มะ ฮะ นะ ทะ ซะ คะ อะ
วิ ริ มิ ฮิ นิ ชิ ชิ คิ อิ
รุ ยุ มุ ฟุ นุ สึ ซุ คุ อุ
เวะ เระ เมะ เฮะ เนะ เทะ เซะ เคะ เอะ
โวะ โระ โยะ โมะ โฮะ โนะ โทะ โซะ โคะ โอะ
เคะตัวเล็ก · สึตัวเล็ก · โยะริ · โคะโตะ
ดะกุเต็ง · ฮันดะกุเต็ง · โชอมปุ

ฟุ เป็นคะนะของภาษาญี่ปุ่นตัวหนึ่ง ฮิระงะนะเขียนว่า ふ มีที่มาจากตัวเขียนหวัดของมันโยงะนะ 不 และคะตะกะนะเขียนว่า フ มีที่มาจากส่วนซ้ายของมันโยงะนะ 不 แทนเสียง /hu͍/ ถึงแม้ตามความจริงจะออกเสียง /ɸɯ/ ถ้าเขียนด้วย Dakuten (ぶ, ブ) จะออกเสียง "บุ"

รูปแบบ โรมะจิ ฮิระงะนะ คะตะกะนะ เสียงอ่าน
ธรรมดา fu ฟุ
ふう, ふぅ
ふー|フウ, フゥ
フー
ฟู
ใส่ dakuten bu บุ
buu
ぶう, ぶぅ
ぶー
ブウ, ブゥ
ブー
บู
ใส่ handakuten pu ปุ
puu
ぷう, ぷぅ
ぷー
プウ, プゥ
プー
ปู

อักษรแบบอื่น[แก้]

  • โค้ด
Character
Unicode name HIRAGANA LETTER FU KATAKANA LETTER FU HALFWIDTH KATAKANA LETTER FU KATAKANA LETTER SMALL FU
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12405 U+3075 12501 U+30D5 65420 U+FF8C 12791 U+31F7
UTF-8 227 129 181 E3 81 B5 227 131 149 E3 83 95 239 190 140 EF BE 8C 227 135 183 E3 87 B7
Numeric character reference ふ ふ フ フ フ フ ㇷ ㇷ
Shift JIS 130 211 82 D3 131 116 83 74 204 CC
Character
Unicode name HIRAGANA LETTER BU KATAKANA LETTER BU HIRAGANA LETTER PU KATAKANA LETTER PU
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12406 U+3076 12502 U+30D6 12407 U+3077 12503 U+30D7
UTF-8 227 129 182 E3 81 B6 227 131 150 E3 83 96 227 129 183 E3 81 B7 227 131 151 E3 83 97
Numeric character reference ぶ ぶ ブ ブ ぷ ぷ プ プ
Shift JIS 130 212 82 D4 131 117 83 75 130 213 82 D5 131 118 83 76

อ้างอิง[แก้]

  • Gilhooly, Helen (2003) [1999]. Beginner's Japanese Script. Teach Yourself. London: Hodder Headline. ISBN 0-340-86024-3. OCLC 56469680.