เพศกับกฎหมาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความเพศกับกฎหมายนี้ ว่าด้วยเพศสภาพและกิจกรรมทางเพศของมนุษย์มีผลต่อหรือถูกควบคุมโดยกฎหมายของมนุษย์อย่างไร

โดยทั่วไป กฎหมายห้ามการกระทำที่ถูกมองว่าเป็นการกระทำทารุณทางเพศ (sexual abuse) หรือพฤติกรรมที่สังคมมองว่าไม่เหมาะสมและขัดต่อจารีต นอกเหนือจากนี้ กิจกรรมบางหมวดหมู่อาจถูกมองว่าเป็นอาชญากรรมแม้จะได้รับความยินยอมเสรี กฎหมายทางเพศแตกต่างกันตามกาลเทศะ การกระทำทางเพศที่ถูกกฎหมายห้ามในเขตอำนาจหนึ่ง ๆ เรียกว่า อาชญากรรมทางเพศ

การขริบหนังหุ้มอวัยวะเพศหญิง[แก้]

การขริบหนังหุ้มอวัยวะเพศหญิงส่วนใหญ่กระทำโดยอ้างเหตุผลด้านประเพณีและวัฒนธรรม โดยเป็นการปฏิบัติเพื่อพยายามควบคุมพฤติกรรมทางเพศของเด็กหญิงและสตรี หรือเข้าใจว่าเป็นการพัฒนาสุนทรีย์ลักษณะของอวัยวะเพศหญิง องค์การอนามัยโลกเป็นหนึ่งในหลายองค์การสาธารณสุขที่รณรงค์ต่อต้านการขริบหนังหุ้มอวัยวะเพศหญิงในส่วนของสิทธิมนุษยชน โดยแถลงว่า "การขริบหนังหุ้มอวัยวะเพศหญิงไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ" และเป็น "การละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กหญิงและสตรี" ตลอดจน "สะท้อนความไม่เสมอภาคระหว่างเพศที่ฝังรากลึก"

การร่วมประเวณีกับญาติสนิท[แก้]

การร่วมประเวณีกับญาติสนิทผิดกฎหมายในหลายเขตอำนาจ คำจำกัดความทางกฎหมายที่แน่ชัดของ "การร่วมประเวณีกับญาติสนิท" รวมถึงสภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และประเภทของกิจกรรมทางเพศ แตกต่างกันตามประเทศ และแม้แต่ในประเทศเดียวกัน กฎหมายเหล่านี้ยังสามารถขยายรวมถึงการสมรสระหว่างปัจเจกบุคคลด้วย

อาชญากรรมทางเพศ[แก้]

อาชญากรรมทางเพศเป็นกิจกรรมทางเพศของมนุษย์ที่เป็นอาชญากรรม ผู้ที่ก่ออาชญากรรมดังกล่าว เรียกว่า ผู้กระทำความผิดทางเพศ อาชญากรรมทางเพศบางอย่างเป็นอาชญากรรมความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเพศ ส่วนอาชญากรรมทางเพศที่เหลือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามทางสังคม เช่น การร่วมประเวณีกับญาติสนิท การชำเราแบบวิตถาร การแสดงลามกอนาจาร หรือการแสดงอนาจาร แต่ละวัฒนธรรมมีความหลากหลายในสิ่งที่พิจารณาว่าเป็นอาชญากรรมหรือไม่ และวิธีการลงโทษในขอบเขตอาชญากรรมหนึ่ง ๆ

โดยทั่วไป กฎหมายหลายประเทศมักขัดขวางกิจกรรมทางเพศที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนหรือเด็กวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่าอายุที่ยอมให้ร่วมประเวณีได้ การชมกิจกรรมทางเพศโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพศสัมพันธ์กับญาติสนิท การทำร้ายสัตว์ การสมสู่กับศพ และเมื่อมีการรังควาน เหตุรำคาญ ความกลัว การบาดเจ็บหรือการทำร้าย หรือความเสี่ยงการละเมิดของความสัมพันธ์บางวิชาชีพ กฎหมายมักกำกับหรือควบคุมการเซ็นเซอร์วัตถุลามก ข้อกล่าวหาการข่มขืนสามารถแจ้งได้เฉพาะเมื่อบุคคลอายุใด ๆ ไม่ให้ความยินยอมร่วมกิจกรรมทางเพศ