อามาซิยาห์แห่งยูดาห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อามาซิยาห์
กษัตริย์แห่งยูดาห์
ครองราชย์ป. 796–767 ปีก่อนคริสตกาล
ก่อนหน้าโยอาช
ถัดไปอุสซียาห์
ประสูติป. 822 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคตป. 767 ปีก่อนคริสตกาล
คู่อภิเษกเยโคลียาห์
พระราชบุตรอุสซียาห์
ราชสกุลราชวงศ์ดาวิด
พระราชบิดาโยอาช
พระราชมารดาเยโฮอัดดานชาวเยรูซาเล็ม

อามาซิยาห์ (อังกฤษ: Amaziah; /æməˈz.ə/, ฮีบรู: אֲמַצְיָהוּ, อักษรโรมัน: ʼĂmaṣyāhū, แปลตรงตัว'มีความหมายว่า "พระกำลังของพระผู้เป็นเจ้า", "ได้รับกำลังจากพระยาห์เวห์" หรือ "พระยาห์เวห์ทรงฤทธานุภาพ"'; กรีก: Αμασίας; ละติน: Amasias),[1] เป็นกษัตริย์ลำดับที่ 9 ของราชอาณาจักรยูดาห์ เป็นพระราชโอรสและผู้สืบราชบัลลังก์ถัดจากโยอาช พระราชมารดาของอามาซิยาห์คือเยโฮอัดดาน (2 พงศ์กษัตริย์ 14:1-4) พระราชโอรสของอามาซิยาห์คืออุสซียาห์ (2 พงศาวดาร 26:1) อามาซิยาห์ทรงขึ้นครองราชย์ขณะพระชนมายุ 25 พรรษาหลังพระบิดาของพระองค์ถูกลอบปลงพระชนม์ อามาซิยาห์ครองราชย์เป็นเวลา 29 ปี (2 พงศ์กษัตริย์ 14:2; 2 พงศาวดาร 25:1) โดยช่วง 24 ปีหลังทรงครองราชย์ร่วมกับพระราชโอรสของพระองค์ หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 2 และ หนังสือพงศาวดาร ฉบับที่ 2 ในคัมภีร์ฮีบรูถือว่าอามาซิยาห์เป็นกษัตริย์ที่ชอบธรรม แต่ไม่ได้ทำด้วยพระทัยที่แท้จริง[2] พระองค์ได้รับการยกย่องจากการสังหารผู้ปลงพระชนม์พระราชบิดาของพระองค์ แต่ไว้ชีวิตเหล่าลูกหลานของผู้ลอบปลงพระชนม์ ซึ่งเป็นการกระทำตามธรรมบัญญัติของโมเสส

Edwin R. Thiele ระบุช่วงรัชสมัยของอามาซิยาห์เป็นตั้งแต่ 797/796 ถึง 768/767 ปีก่อนคริสตกาล[3] ในลำดับเวลาของ Thiele อุสซียาห์พระราชโอรสของอามาซิยาห์ขึ้นครองราชย์ร่วมกับอามาซิยาห์ในปีที่ 5 ของรัชสมัยของอามาซิยาห์ เมื่อ 792/791 ปีก่อนคริสตกาล ขณะอุสซียาห์มีพระชนมายุ 16 พรรษา

อ้างอิง[แก้]

  1. "1 Chronicles 3:1 Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son". Mlbible.com. สืบค้นเมื่อ 2012-10-01.
  2. 2 พงศ์กษัตริย์ 14:3; 2 พงศาวดาร25:2
  3. Edwin R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings (3rd ed.; Grand Rapids, MI: Zondervan/Kregel, 1983) 217.
ก่อนหน้า อามาซิยาห์แห่งยูดาห์ ถัดไป
โยอาช กษัตริย์แห่งยูดาห์
(ราชวงศ์ดาวิด)
กษัตริย์แห่งอิสราเอลร่วมสมัย: เยโฮอาส, เยโรโบอัมที่ 2

(797–768 ปีก่อนคริสตกาล)
อุสซียาห์