เยโฮรัมแห่งยูดาห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เยโฮรัม
กษัตริย์แห่งยูดาห์
ครองราชย์ป. 853 – 849 ปีก่อนคริสตกาล (ครองราชย์ร่วมกับเยโฮชาฟัท)
ป. 849 – 842 ปีก่อนคริสตกาล (ครองราชย์พระองค์เดียว)
ก่อนหน้าเยโฮชาฟัท
ถัดไปอาหัสยาห์
ประสูติป. 882 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคตป. 842 ปีก่อนคริสตกาล (39 หรือ 40 พรรษา)
ฝังพระศพนครดาวิด
คู่อภิเษกอาธาลิยาห์
พระราชบุตรอาหัสยาห์
เยโฮเชบา
ราชวงศ์ราชวงศ์ดาวิด
พระราชบิดาเยโฮชาฟัท

เยโฮรัม (อังกฤษ: Jehoram; ฮีบรู: יְהֹורָם, อักษรโรมัน: Yəhōrām, แปลว่า "พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่สรรเสริญ") หรือ โยรัม (อังกฤษ: Joram; ฮีบรู: יוֹרָם, อักษรโรมัน: Yōrām; กรีก: Ἰωράμ, อักษรโรมัน: Ioram; ละติน: Joram หรือ Ioram)[1][2] เป็นกษัตริย์ลำดับที่ 5 ของราชอาณาจักรยูดาห์ เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์เยโฮชาฟัท เยโฮรัมขึ้นครองราชย์ขณะพระชนมายุ 32 พรรษาและครองราชย์เป็นเวลา 8 ปี (2 พงศ์กษัตริย์ 8:17, 2 พงศาวดาร 21:20) พระองค์ประชวรในช่วง 2 ปีสุดท้ายของรัชสมัย (2 พงศาวดาร 21:18-19)

พระนาม[แก้]

พระนามเยโฮรัมสร้างความสับสนในเรื่องราวของคัมภีร์ไบเบิล ผู้เขียนหนังสือพงศ์กษัตริย์กล่าวถึงทั้งเยโฮรัมแห่งอิสราเอลและเยโฮรัมแห่งยูดาห์ในความเดียวกัน และทั้งสองพระองค์ก็ครองราชย์ในช่วงเวลาเดียวกัน เยโฮรัมทั้งสองพระองค์ยังถูกกล่าวถึงด้วยพระนามว่าโยรัมแม้ในฉบับแปลเดียวกัน ตัวอย่างเช่นใน 2 พงศาวดาร 22:5-6 ความว่า:

5 พระองค์ยังทรงทำตามคำแนะนำของเขาทั้งหลายและเสด็จไปกับโยรัมพระราชโอรสของอาหับ พระราชาแห่งอิสราเอลเพื่อทำสงครามกับฮาซาเอลพระราชาแห่งซีเรีย ที่ราโมทกิเลอาด และคนซีเรียทำให้โยรัมบาดเจ็บ
6 และพระองค์ทรงกลับมาที่ยิสเรเอล เพื่อรักษาบาดแผลซึ่งได้รับที่เมืองรามาห์ เมื่อทรงสู้กับฮาซาเอลพระราชาแห่งซีเรีย และอาหัสยาห์พระราชโอรสของเยโฮรัมพระราชาแห่งยูดาห์ได้เสด็จลงไปหาโยรัม พระราชโอรสของอาหับในเมืองยิสเรเอล เพราะพระองค์ประชวร

ในทำนองเดียวกัน กษัตริย์แห่งยูดาห์ก็ถูกเรียกด้วยพระนามทั้งเยโฮรัมและโยรัมในฉบับแปลเดียวกัน ตัวอย่างเช่น 2 พงศ์กษัตริย์ 8:20-21 ใช้พระนามโยรัม ส่วน 2 พงศาวดาร 21:8-9 ซึ่งบรรยายเหตุการณ์เดียวกันด้วยคำที่แทบจะเหมือนกัน ใช้พระนามเยโฮรัม เรื่องราวนี้บรรยายในศิลาจารึกเทลดานซึ่งน่าจะสร้างโดยฮาซาเอล

อ้างอิง[แก้]

  1. "1 Kings 22:50 Multilingual: And Jehoshaphat slept with his fathers and was buried with his fathers in the city of David his father, and Jehoram his son reigned in his place". mlbible.com.
  2. "Ióram: Joram, an Israelite".

บรรณานุกรม[แก้]

ก่อนหน้า เยโฮรัมแห่งยูดาห์ ถัดไป
เยโฮชาฟัท กษัตริย์แห่งยูดาห์
(ราชวงศ์ดาวิด)
กษัตริย์แห่งอิสราเอลร่วมสมัย: อาหับ, อาหัสยาห์, เยโฮรัม

(ครองราชย์ร่วมกับเยโฮชาฟัท: 854–849 ปีก่อนคริสตกาล
ครองราชย์พระองค์เดียว: 849–842 ปีก่อนคริสตกาล)
อาหัสยาห์