เบเอลเซบูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เบลเซบับ ศิลปินมักวาดเป็นรูปแมลงวัน

เบลเซบับ[1] (อังกฤษ: Beelzebub or beelzebul; กรีก: βεελζεβούβ; ฮีบรู: בעל זבוב[2]) พญาแมลงวัน เป็นปีศาจตนหนึ่งในความเชื่อของคริสต์ศาสนาและศาสนายิว เบลเซบับ จ้าวแห่งแมลงวัน เดิมทีเป็นเทพชาวคานาอันชื่อบาอัล และต่อมาได้รับการอธิบายว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดเจ้าชายแห่งนรกในความเชื่อของคริสเตียน นอกจากนี้เขายังจะถือเป็นอีกชื่อของซาตาน ในศาสนายิวเป็นการเยาะเย้ยศาสนาของบาอัล นักวิชาการบางคนเชื่อว่าชื่อBa'al Zevuv ("Lord of the Flies") เป็นการอ้างถึง Baal ว่าเป็นกองมูลสัตว์และสาวกของเขาเป็นแมลงวัน


แต่เดิมนั้นเบเอลเซบูลเคยเป็นเทพของชาวฟิลิสเตีย เทพเจ้าแห่งเมืองเอโครน แห่งฟิลิสเตีย ในคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญาญาเดิน หนังสือ 2 พงศ์กษัตริย์ เมื่อกษัตริย์อาหัสยาห์แห่งอิสราเอลเหนือทรงตกลงมาจากช่องพระแกลตาข่ายที่ห้องชั้นบนของพระองค์ในกรุงสะมาเรียและทรงประชวร จึงทรงใช้บรรดาผู้สื่อสารไป รับสั่งว่า "จงไปถามบาอัลเซบูบ พระแห่งเอโครนว่า เราจะหายจากความเจ็บป่วยนี้หรือไม่" แต่ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์พูดกับผู้เผยพระวจนะเอลียาห์ชาวทิชบีว่า "จงลุกขึ้นไปพบบรรดาผู้สื่อสารของกษัตริย์แห่งสะมาเรีย และจงพูดกับเขาทั้งหลายว่า `เพราะไม่มีพระเจ้าในอิสราเอลแล้วหรือ ท่านจึงไปถามบาอัลเซบูบ พระแห่งเอโครน' เพราะฉะนั้นบัดนี้พระเยโฮวาห์ตรัสดั่งนี้ว่า `เจ้าจะไม่ได้ลงมาจากที่นอนซึ่งเจ้าขึ้นไปนั้น แต่เจ้าจะต้องตายแน่' เบเอลเซบูลปรากฏครั้งแรกในพระคัมภีร์ ภาคพันธสัญาญาเดินหรือคัมภีร์ฮีบรูในชื่อ บาอัลเซบุบ(baal-zebal) แปลว่า จ้าวเแห่งแมลงวัน หรืออาจจะ แปลว่า จ้าวแห่งสรวงสวรรค์ เป็นเทพเจ้านอกรีตในสายตาของชาวฮีบรูหรือชาวยิว อาจมีความเกี่ยวข้องกับ เทพบาอัล (baal) เทพเจ้าแห่งฟ้าฝนและความอุดมสมบูรณ์ของคานาอันโบราณ

เบเอลเซบูลในความเชื่อของคริสต์ศาสนา[แก้]

เบเอลเซบูลในร่างของเทพ วาดโดย ไบรอัน ซีเวลล์ ในปี พ.ศ. 2448

ชื่อของเบเอลเซบูล ปรากฏในคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ว่าเป็นผู้ปกครองปีศาจ หรือเจ้าชายแห่งมวลปีศาจ ดังตัวอย่างในพระธรรมมัทธิว 12:24 ถึงข้อที่ 28 ซึ่งเป็นเรื่องราวในตอนที่พระเยซูทรงรักษาคนตาบอดและเป็นใบ้ให้หาย ฟาริสีจึงกล่าวหาว่าพระเยซูนั้น ได้ใช้อำนาจของเบเอลเซบูลในการรักษา มีใจความว่า "๒๔แต่พวกฟาริสีเมื่อได้ยินดังนั้นก็พูดว่า ผู้นี้ขับผีออกนั้นก็เพราะได้ใช้อำนาจเบเอลเซบูลผู้เป็นนายผีนั้น ๒๕ฝ่ายพระเยซูทราบความคิดของเขา จึงตรัสกับเขาว่า ราชอาณาจักรใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วก็คงพินาศ เมืองใดๆ ครัวเรือนใดๆ ซึ่งแตกแยกกันแล้ว จะตั้งอยู่ไม่ได้ ๒๖และถ้าซาตานขับซาตานออกมันก็แตกแยกกันในตัวมันเอง แล้วอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่อย่างไรได้ ๒๗และถ้าเราขับผีออกโดยเบเอลเซบูล พวกพ้องของท่านทั้งหลายขับมันออกโดยอำนาจของใครเล่า เหตุฉะนั้นพวกพ้องของท่านเองจะเป็นผู้ตัดสินใจกล่าวโทษพวกท่าน ๒๘แต้ถ้าเราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า แผ่นดินของพระเจ้าก็จะมาถึงท่านแล้ว "

ในมาระโก 3:22 ถึงข้อที่ 32 ได้มีพวกธรรมจารย์จากกรุงเยรูซาเล็มได้กล่าวว่าพระองค์ว่ามีพลังของเบเอลเซบูลเช่นกัน พระองค์จึงตรัสเป็นความโดยย่อได้ว่า "ซาตานจะขับซาตานให้ออกได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรใดแตกแยกก็อยู่ไม่ได้ หากต่อสู้กันเองก็จะไม่มีอะไรเหลือ ผู้ใดกล่าวหมิ่นประมาทพระวิญญาณอันบริสุทธิ์จะไม่ได้รับอภัยโทษจะได้รับแต่ความพินาศย่อยยับ" และกล่าวแก่พระสาวกว่า ผู้ที่นับถือพระองค์ที่รออยู่ข้างนอกนั้น ก็คือมารดาและพี่น้องของพระองค์ เพราะพวกเขาเหล่านั้นเคารพในตัวพระเจ้า

แต่เดิม เบเอลเซบูลนั้นเป็นเทวทูตที่ทำหน้าที่สอนมนุษย์ให้ใช้สิ่งของให้เป็นประโยชน์ รู้จักใช้สอยสิ่งของและพิถีพิถันในการเลือกอาหารการกิน แต่แล้วก็ถูกขับจากสวรรค์ ซาตานก็ได้มาเชิญชวนให้ไปเป็นพวก เมื่อเบเอลเซบูลมาอยู่ในนรกก็ได้รู้วิธีล่อลวงจิตใจมนุษย์ เมื่อเบเอลเซบูลถูกเรียกโดยเหล่าผู้บูชาตนแล้ว มักจะปรากฏในรูปของแมลงวัน และทุกที่ที่มันไปก็จะมีฝูงแมลงวันบินตามไปด้วย เมื่อบินไปที่ไหนก็ทำให้เกิดโรคร้าย ในความเป็นจริง แมลงวันก็เป็นพาหะนำโรคร้ายต่างๆ อยู่แล้ว เช่น อหิวาตกโรค โรคบิด ไข้รากสาด เป็นต้น การเป็นพาหะนำโรคของแมลงวันจึงทำให้เกิดตำนานความเชื่อเกี่ยวกับเบเอลเซบูลขึ้น

เบเอลเซบูลนั้นมีความแตกต่างจากซาตาน เพราะพลังอำนาจของเบเอลเซบูลไม่ได้มาจากการให้ของซาตาน เรียกได้ว่าเบเอลเซบูลปกครองนรกส่วนหนึ่ง แต่เป็นคนละส่วนของซาตาน ภายหลังกระแสของซาตานดังกว่า ผู้คนจึงกล่าวว่าซาตานเป็นนายของเบเอลเซบูลไปด้วย

ในคัมภีร์ Gospel of Nicodemus ได้กล่าวถึงการเยือนนรกของพระเยซูเป็นเวลา 3 วันนั้น ได้ให้อำนาจปกครองนรกแก่เบเอลเซบูลและให้มีอำนาจเหนือซาตาน (เป็นการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยพระคริสต์) เพื่อแลกกับการยอมรับในตัวพระองค์ เนื่องจากซาตานนั้นเป็นผู้ต่อต้านพระเจ้า ไม่ยอมรับในตัวพระองค์ผู้เป็นพระบุตรแน่นอน และท่านยังมอบหมายให้พาตัวอดัมและนักบุญคนอื่นๆ ที่ถูกกักขังอยู่ในนรกกลับสวรรค์ด้วย (จึงมีผู้กล่าวว่าเบเอลเซบูลยอมรับใช้พระเจ้าเพื่อขอให้พระองค์ผ่อนโทษเหมือนกับแอสโมเดียส แต่เบเอลเซบูลเป็นปีศาจซุกซน เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง กลับกลอก จะเอาแน่ก็ไม่ได้ ดีร้ายเท่ากัน)

บางครั้ง เบเอลเซบูลก็ปรากฏอยู่ในรูปของวัวยักษ์ หรือแพะตัวผู้ที่มีหางยาว เมื่อโกรธก็จะพ่นไฟออกมาทางปาก

คำว่า "เบเอลเซบูล" นอกจากเป็น "จ้าวแห่งแมลงวัน" แล้ว ยังมีอีกชื่อหนึ่ง ก็คือเป็น "จ้าวแห่งสรวงสวรรค์"

เบเอลเซบูลกับความเชื่อของชาวเพเก้น[แก้]

วังของเบเอลเซบูลตามจินตนาการของศิลปิน

ตามความเชื่อของชาวเพเก้น เชื่อกันว่าผู้ยิ่งใหญ่หรือจ้าวแห่งนรกมีอยู่ด้วยกัน 3 ตน คือ ลูซิเฟอร์ เบเอลเซบูล และแอสทารอส เชื่อกันว่าทั้งสามตนต้องการปกครองผืนโลกาปฐพีทั้งใบ โดยลูซิเฟอร์จะปกครองดินแดนทางเหนือและตะวันออก (หรือยูเรเซีย) เพราะเต็มไปด้วยมนุษย์ที่หยิ่งยโสเหมือนมัน เบเอลเซบูลจะปกครองดินแดนทางใต้ (แอฟริกากับแอนตาร์กติกา) เพราะว่าเหมาะแก่การฟักตัวของโรคร้าย และแอสทารอสจะปกครองดินแดนทางตะวันตก (อเมริกาเหนือและใต้) เพราะเต็มไปด้วยมนุษย์ที่บ้าอำนาจเหมือนมัน ซึ่งแตกต่างจากซาตานที่ต้องการปกครองสวรรค์และตั้งตนเป็นพระเจ้า

เบเอลเซบูลกับบาปตะกละ[แก้]

เบเอลเซบูลเป็นปีศาจประจำบาปตะกละ เนื่องจากเป็นปีศาจที่มีความตะกละอย่างไม่มีที่สิ้นสุด กินไม่หยุดหย่อนและเลือกแต่อาหารดีๆ กินเท่าไรก็ไม่หมดความหิวกระหาย เป็นนิสัยที่น่ารังเกียจมากๆ หากมนุษย์คนใดถูกเบเอลเซบูลสิงก็จะมอบชีวิตให้แก่มันด้วยการกินเท่านั้น แต่เดิน Sebastien Michaelis เชื่อมโยง Beelzebub กับบาปแห่งความหยิ่งยโส อย่างไรก็ตาม ตามคำกล่าวของ ปีเตอร์ บินส์เฟลด์ เบลเซบับเป็นปีศาจแห่งความตะกละ ซึ่งเป็นหนึ่งในบาปร้ายแรงอีกเจ็ดประการ ในขณะที่ฟรานซิส บาร์เร็ตต์อ้างว่าเบลเซบับเป็นเจ้าชายแห่งการบูชารูปเคารพนอกรีต

อ้างอิง[แก้]

  1. มัทธิว 12:24 พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน (THSV11)
  2. ยังมีชื่ออื่นที่สะกดต่างกันอีกเช่น Ba‘al Zebûb, Ba‘al Zəvûv, (בעל זבוב), Belzebud, Beezelbub, Beazlebub, Belzaboul, Beelzeboul, Baalsebul, Baalzebubg, Belzebuth, Beelzebuth, และ Beelzebus