อาหัสยาห์แห่งอิสราเอล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อาหัสยาห์
กษัตริย์แห่งอิสราเอลเหนือ
ครองราชย์ราว 853 – ราว 852 ปีก่อนคริสตกาล
ก่อนหน้าอาหับ
ถัดไปเยโฮรัม
พระราชบิดาอาหับ
พระราชมารดาเยเซเบล

อาหัสยาห์ (อังกฤษ: Ahaziah; ฮีบรู: אֲחַזְיָה, อักษรโรมัน: ʾĂḥazyā, "ยาห์ทรงยึด"; กรีก: Ὀχοζίας, Ochozias ในเซปทัวจินต์และคัมภีร์ไบเบิลฉบับ Douai-Rheims) เป็นกษัตริย์ลำดับที่ 8 ของราชอาณาจักรอิสราเอลเหนือ พระองค์เป็นพระราชโอรสของอาหับและเยเซเบล พระองค์ปกครองจากเมืองสะมาเรียเช่นเดียวกับพระราชบิดา William F. Albright ระบุช่วงรัชสมัยของพระองค์เป็น 850–849 ปีก่อนคริสตกาล ส่วน E. R. Thiele ระบุเป็น 853–852 ปีก่อนคริสตกาล[1]

ผู้เขียนหนังสือพงศ์กษัตริย์วิจารณ์อาหัสยาห์ว่าทรงดำเนินในทางของอาหับพระราชบิดาของพระองค์และเยเรเบลพระราชมารดาของพระองค์ และนำอิสราเอลให้ทำบาป "ในทางของเยโรโบอัมบุตรเนบัท"[2] ผู้ให้คำอธิบายคัมภีร์ไบเบิล Albert Barnes ตั้งข้อสังเกตว่าวลี "ในทางของพระมารดาของพระองค์" ไม่ได้ปรากฏที่อื่นในคัมภีร์ฮีบรู และแสดงถึงความรู้สึกอันแรงกล้าของผู้เขียนหนังสือพงศ์กษัตริย์เกี่ยวกับอิทธิพลของเยเซเบล[3]

บรรพบุรุษ[แก้]

ต่อไปนี้เป็นบรรพบุรุษของอาหัสยาห์ตามที่ระบุในคัมภีร์ไบเบิล

อม-รีแห่งอิสราเอล
อาหับแห่งอิสราเอล
อาหัสยาห์แห่งอิสราเอล
เอ็ทบาอัลที่ 1 แห่งไซดอน
เยเซเบลแห่งไทระ

อ้างอิง[แก้]

  1. Edwin Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, (1st ed.; New York: Macmillan, 1951; 2d ed.; Grand Rapids: Eerdmans, 1965; 3rd ed.; Grand Rapids: Zondervan/Kregel, 1983). ISBN 0-8254-3825-X, 9780825438257
  2. 1 พงศ์กษัตริย์ 22:52
  3. Barnes' Notes on 1 Kings 22, accessed 7 November 2017

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


ก่อนหน้า อาหัสยาห์แห่งอิสราเอล ถัดไป
อาหับ กษัตริย์แห่งอิสราเอล
(ราชวงศ์อม-รี)
กษัตริย์แห่งยูดาห์ร่วมสมัย: เยโฮชาฟัท, เยโฮรัม

(853–852 ปีก่อนคริสตกาล)
เยโฮรัม