อันดับของขนาด (จำนวน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อันดับของขนาด
พื้นที่
หน่วยเงิน
ข้อมูล
ความหนาแน่น
พลังงาน
ความถี่
ความยาว
มวล
จำนวน
กำลัง
ความดัน
ความจุความร้อนจำเพาะ
ความเร็ว
อุณหภูมิ
เวลา
ปริมาตร
การเปลี่ยนหน่วย
หน่วยฟิสิกส์
หน่วยเอสไอ
หน่วยฐานเอสไอ
หน่วยอนุพันธ์เอสไอ
คำนำหน้าหน่วยเอสไอ
หน่วยพลังค์

จำนวนที่น้อยกว่า 10−100 หรือ ที่1 กูเกิล[แก้]

 • การคำนวณ: จำนวน 1 × 10−6,176 เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดเท่าที่คำนวณได้ที่ต่ำกว่า 0
 • การคำนวณ: จำนวน 6.5 × 10−4,966 เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดที่จะประมาณค่าได้ที่มีค่าต่ำกว่า 0

10−24[แก้]

0.000 000 000 000 000 000 000 001

10−21[แก้]

0.000 000 000 000 000 000 001

10−18[แก้]

0.000 000 000 000 000 001

10−15[แก้]

0.000 000 000 000 001

10−12[แก้]

0.000 000 000 001

10−9[แก้]

0.000 000 001

10−6[แก้]

0.000 001

10−3[แก้]

0.001

10−2[แก้]

0.01

10−1[แก้]

0.1

100[แก้]

1 ; จำนวน หนึ่ง

101[แก้]

10 ; จำนวน สิบ

102[แก้]

100 ; จำนวน ร้อย

103[แก้]

1,000 ; จำนวน พัน

104[แก้]

10,000 ; จำนวน หมึ่น หรือ มีเรียด

 • ชีววิทยา - 10,000 เซลล์ประสาทในสมองของมนุษย์แต่ละหน่วยคาดว่าจะเชื่อมต่อไปยังส่วนอื่น ๆ
 • ประชากรศาสตร์ - เมื่อปี ค.ศ. 2007 ตูวาลูมีประชากรอยู่ 10,544 คน
 • ดาราศาสตร์ - ดาวศุกร์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,103.7 กิโลเมตร
 • ดาราศาสตร์ - โลกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,742.02 กิโลเมตร
 • ภาษา - มีตัวอักษรจีน 20,000 – 40,000 ตัว
 • ดาราศาสตร์ - ดาวเนปจูนมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 49,528 กิโลเมตร
 • ดาราศาสตร์ - ดาวยูเรนัสมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 51,118 กิโลเมตร
 • เกม - โลกมายคราฟต์มีเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งหมด 64,000 กิโลเมตร
 • คณิตศาสตร์ - 65,537 เป็นจำนวนที่มากที่สุดในจำนวนเฉพาะแฟร์มา
 • หน่วยความจำ: ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2006 จำนวนมากที่สุดของทศนิยมของ π ที่ได้รับการท่องคือ 67,890 ตำแหน่ง
 • เวลา - 86,400 เป็นจำนวนวินาทีใน 1 วัน
 • เวลา - 86,401 เป็นจำนวนวินาทีของ 1 วัน ใน 50,000 ปีข้างหน้า

105[แก้]

100,000 ; จำนวน แสน หรือ ลาค

106[แก้]

1,000,000 ; จำนวน ล้าน

107[แก้]

10,000,000 ; จำนวน สิบล้าน

 • ประชากรศาสตร์ - เมื่อปีค.ศ. 2010 ประเทศเฮติ มีประชากร 10,085,214 คน
 • คณิตศาสตร์ - 12,988,816 เป็นจำนวนรูปแบบโดมิโนที่สามารถวางได้บนกระดานหมากรุกขนาด 8 × 8
 • คอมพิวเตอร์ - มีจำนวนสีทั้งหมด 16,777,216 สีที่แตกต่างกันที่ถูกสร้างขึ้นในคอมพิวเตอร์ด้วยรหัสเลขฐานสิบหก ในเอชทีเอ็มแอล
 • เวลา: 31,557,600 เป็นจำนวนวินาทีของ 1 ปี
 • ความยาว - ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวพุธ คือ 48,400,000 กิโลเมตร
 • ความยาว - ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวศุกร์ คือ 62,000,000 กิโลเมตร

108[แก้]

100,000,000 ; จำนวน ร้อยล้าน

 • ประชากรศาสตร์ - เมื่อปี พ.ศ. 2550 รัฐมคธ ในประเทศอินเดียอินเดีย มีประชากรอยู่ 103,804,637 คน
 • คณิตศาสตร์ - 275,305,224 เป็นจำนวนของตัวเลขในจัตุรัสกลขนาด 5 × 5 ไม่นับรวมตัวเลขที่เกิดจากหมุนและที่เกิดจากการสะท้อน
 • ดาราศาสตร์ - มีวัตถุในอวกาศอยู่ 998,402,801 วัตถุ

109[แก้]

1,000,000,000 ; จำนวน พันล้าน

1010[แก้]

10,000,000,000

 • คณิตศาสตร์ - เมื่อนำความสูงของคนทั้งโลกมารวมกันแล้ว จะมีความสูงถึง 1010 เมตร
 • ดาราศาสตร์ - มี ดาราจักร ใน เอกภพที่สังเกตได้อยู่ 1 × 1010 – 8 × 1010 ดาราจักร
 • ดาราศาสตร์ - เอกภพที่สังเกตได้มีอายุ 1.5 × 1010 ปี
 • การคำนวณ - บนกูเกิลมีหน้าเว็บอยู่ 5.6 × 1010 หน้า

1011[แก้]

100,000,000,000

1012[แก้]

1,000,000,000,000

1015[แก้]

1,000,000,000,000,000

1018[แก้]

1,000,000,000,000,000,000

 • ไอเอสโอ - เอกซะ (E)
 • คณิตศาสตร์ - มีวิธีที่จะชู้ตลูกบาสเกตบอลลงห่วงอยู่ 9,223,372,036,854,775,807 วิธี
 • คณิตศาสตร์ - จำนวน 9,439,829,801,208,141,308(≈9.44×1018) เป็นจำนวนที่มากที่สุดที่สามารถเปลี่ยนเป็นเลขฐานสอง-เลขฐานสิบหกได้ โดยใช้เพียงแค่เลขโดด 0 - 9 เท่านั้น
 • คณิตศาสตร์ - มี 43,252,003,274,489,856,000 จุดที่แตกต่างกันบน ลูกบาศก์ของรูบิค ขนาด 3×3×3
 • เศรษฐศาสตร์ - ภาวะเงินเฟ้อยิ่งยวดในประเทศซิมบับเว มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 1019 % หรือ 516,000,000,000,000,000,000

1021[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000

1024[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000

1027[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000

1030[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

 • ชีววิทยา - มีแบคทีเรียบนโลกทั้งหมด 5 × 1030 ตัว
 • คณิตศาสตร์ - จำนวน 324,518,553,658,426,726,783,156,020,576,256 เป็นจำนวนที่มากที่สุดที่สามารถแปลงเป็นการยกกำลังสองและไม่มีเลขเก้า ในจำนวนเลย

1033[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

 • คณิตศาสตร์ - ดาวของอเล็กซานเดอร์ มี จุดที่แตกต่างกันทั้งหมด 72,431,714,252,715,638,411,621,302,272,000,000 จุด

1036[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

 • ฟิสิกส์ - อัตราส่วนของแม่เหล็กไฟฟ้าที่กระทำต่อแรงโน้มถ่วงระหว่างสองโปรตอนเป็นประมาณ 1036
 • คณิตศาสตร์ - = 170,141,183,460,469,231,731,687,303,715,884,105,727 (≈1.7×1038) เป็นจำนวนดับเบิลแมร์แซนตัวที่ 7

1039[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

 • คณิตศาสตร์ - จำนวน 69,720,375,229,712,477,164,533,808,935,312,303,556,800 เป็นตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 100

1042 ถึง 10100[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

 • คณิตศาสตร์ - มีวิธีการเรียงสับเปลี่ยนรูบิคล้างแค้นที่แตกต่างกันทั้งหมด 7,401,196,841,564,901,869,874,093,974,498,574,336,000,000,000 วิธี
 • ดาราศาสตร์ - 1 × 1063 เป็นจำนวนเมล็ดทรายที่อาร์คิมิดีสคาดไว้ว่าจะสามารถใส่ลงในบริเวณที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ปีแสงได้
 • คณิตศาสตร์ - มีวิธีแจกไพ่โป๊กเกอร์ที่แตกต่างกันทั้งหมด 52! = 80,658,175,170,943,878,571,660,636,856,403,766,975,289,505,440,883,277,824,000,000,000,000 วิธี
 • คณิตศาสตร์ - จำนวน 1,808,422,353,177,349,564,546,512,035,512,530,001,279,481,259,854,248,860,454,348,989,451,026,887 เป็นตัวประกอบเฉพาะที่มีค่ามากที่สุด
 • คณิตศาสตร์ - มีวิธีการเรียงสับเปลี่ยนลูกบาศก์ศาสตราจารย์ที่แตกต่างกันทั้งหมด 282,870,942,277,741,856,536,180,333,107,150,328,293,127,731,985,672,134,721,536,000,000,000,000,000 วิธี
 • คณิตศาสตร์ - 10100 = 1 กูเกิล

10100(1 กูกอล) ถึง (1 กูกอลเพล็กซ์)[แก้]