อันดับของขนาด (จำนวน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อันดับของขนาด
พื้นที่
หน่วยเงิน
ข้อมูล
ความหนาแน่น
พลังงาน
ความถี่
ความยาว
มวล
จำนวน
กำลัง
ความดัน
ความจุความร้อนจำเพาะ
ความเร็ว
อุณหภูมิ
เวลา
ปริมาตร
การเปลี่ยนหน่วย
หน่วยฟิสิกส์
หน่วยเอสไอ
หน่วยฐานเอสไอ
หน่วยอนุพันธ์เอสไอ
คำนำหน้าหน่วยเอสไอ
หน่วยพลังค์

จำนวนที่น้อยกว่า 10−100 หรือ ที่1 กูเกิล[แก้]

 • การคำนวณ: จำนวน 1 × 10−6,176 เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดเท่าที่คำนวณได้ที่ต่ำกว่า 0
 • การคำนวณ: จำนวน 6.5 × 10−4,966 เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดที่จะประมาณค่าได้ที่มีค่าต่ำกว่า 0

10−24[แก้]

0.000 000 000 000 000 000 000 001

10−21[แก้]

0.000 000 000 000 000 000 001

10−18[แก้]

0.000 000 000 000 000 001

10−15[แก้]

0.000 000 000 000 001

10−12[แก้]

0.000 000 000 001

10−9[แก้]

0.000 000 001

10−6[แก้]

0.000 001

10−3[แก้]

0.001

10−2[แก้]

0.01

10−1[แก้]

0.1

100[แก้]

1 ; จำนวน หนึ่ง

101[แก้]

10 ; จำนวน สิบ

102[แก้]

100 ; จำนวน ร้อย

103[แก้]

1,000 ; จำนวน พัน

104[แก้]

10,000 ; จำนวน หมึ่น หรือ มีเรียด

 • ชีววิทยา - 10,000 เซลล์ประสาทในสมองของมนุษย์แต่ละหน่วยคาดว่าจะเชื่อมต่อไปยังส่วนอื่น ๆ
 • ประชากรศาสตร์ - เมื่อปี ค.ศ. 2007 ตูวาลูมีประชากรอยู่ 10,544 คน
 • ดาราศาสตร์ - ดาวศุกร์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,103.7 กิโลเมตร
 • ดาราศาสตร์ - โลกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,742.02 กิโลเมตร
 • ภาษา - มีตัวอักษรจีน 20,000 – 40,000 ตัว
 • ดาราศาสตร์ - ดาวเนปจูนมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 49,528 กิโลเมตร
 • ดาราศาสตร์ - ดาวยูเรนัสมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 51,118 กิโลเมตร
 • เกม - โลกมายคราฟต์มีเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งหมด 64,000 กิโลเมตร
 • คณิตศาสตร์ - 65,537 เป็นจำนวนที่มากที่สุดในจำนวนเฉพาะแฟร์มา
 • หน่วยความจำ: ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2006 จำนวนมากที่สุดของทศนิยมของ π ที่ได้รับการท่องคือ 67,890 ตำแหน่ง
 • เวลา - 86,400 เป็นจำนวนวินาทีใน 1 วัน
 • เวลา - 86,401 เป็นจำนวนวินาทีของ 1 วัน ใน 50,000 ปีข้างหน้า

105[แก้]

100,000 ; จำนวน แสน หรือ ลาค

106[แก้]

1,000,000 ; จำนวน ล้าน

107[แก้]

10,000,000 ; จำนวน สิบล้าน

 • ประชากรศาสตร์ - เมื่อปีค.ศ. 2010 ประเทศเฮติ มีประชากร 10,085,214 คน
 • คณิตศาสตร์ - 12,988,816 เป็นจำนวนรูปแบบโดมิโนที่สามารถวางได้บนกระดานหมากรุกขนาด 8 × 8
 • คอมพิวเตอร์ - มีจำนวนสีทั้งหมด 16,777,216 สีที่แตกต่างกันที่ถูกสร้างขึ้นในคอมพิวเตอร์ด้วยรหัสเลขฐานสิบหก ในเอชทีเอ็มแอล
 • เวลา: 31,557,600 เป็นจำนวนวินาทีของ 1 ปี
 • ความยาว - ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวพุธ คือ 48,400,000 กิโลเมตร
 • ความยาว - ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวศุกร์ คือ 62,000,000 กิโลเมตร

108[แก้]

100,000,000 ; จำนวน ร้อยล้าน

 • ประชากรศาสตร์ - เมื่อปี พ.ศ. 2550 รัฐมคธ ในประเทศอินเดียอินเดีย มีประชากรอยู่ 103,804,637 คน
 • คณิตศาสตร์ - 275,305,224 เป็นจำนวนของตัวเลขในจัตุรัสกลขนาด 5 × 5 ไม่นับรวมตัวเลขที่เกิดจากหมุนและที่เกิดจากการสะท้อน
 • ดาราศาสตร์ - มีวัตถุในอวกาศอยู่ 998,402,801 วัตถุ

109[แก้]

1,000,000,000 ; จำนวน พันล้าน

1010[แก้]

10,000,000,000

 • คณิตศาสตร์ - เมื่อนำความสูงของคนทั้งโลกมารวมกันแล้ว จะมีความสูงถึง 1010 เมตร
 • ดาราศาสตร์ - มี ดาราจักร ใน เอกภพที่สังเกตได้อยู่ 1 × 1010 – 8 × 1010 ดาราจักร
 • ดาราศาสตร์ - เอกภพที่สังเกตได้มีอายุ 1.5 × 1010 ปี
 • การคำนวณ - บนกูเกิลมีหน้าเว็บอยู่ 5.6 × 1010 หน้า

1011[แก้]

100,000,000,000

1012[แก้]

1,000,000,000,000

1015[แก้]

1,000,000,000,000,000

1018[แก้]

1,000,000,000,000,000,000

 • ไอเอสโอ - เอกซะ (E)
 • คณิตศาสตร์ - มีวิธีที่จะชู้ตลูกบาสเกตบอลลงห่วงอยู่ 9,223,372,036,854,775,807 วิธี
 • คณิตศาสตร์ - จำนวน 9,439,829,801,208,141,308(≈9.44×1018) เป็นจำนวนที่มากที่สุดที่สามารถเปลี่ยนเป็นเลขฐานสอง-เลขฐานสิบหกได้ โดยใช้เพียงแค่เลขโดด 0 - 9 เท่านั้น
 • คณิตศาสตร์ - มี 43,252,003,274,489,856,000 จุดที่แตกต่างกันบน ลูกบาศก์ของรูบิค ขนาด 3×3×3
 • เศรษฐศาสตร์ - ภาวะเงินเฟ้อยิ่งยวดในประเทศซิมบับเว มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 1019 % หรือ 516,000,000,000,000,000,000

1021[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000

1024[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000

1027[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000

1030[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

 • ชีววิทยา - มีแบคทีเรียบนโลกทั้งหมด 5 × 1030 ตัว
 • คณิตศาสตร์ - จำนวน 324,518,553,658,426,726,783,156,020,576,256 เป็นจำนวนที่มากที่สุดที่สามารถแปลงเป็นการยกกำลังสองและไม่มีเลขเก้า ในจำนวนเลย

1033[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

 • คณิตศาสตร์ - ดาวของอเล็กซานเดอร์ มี จุดที่แตกต่างกันทั้งหมด 72,431,714,252,715,638,411,621,302,272,000,000 จุด

1036[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

 • ฟิสิกส์ - อัตราส่วนของแม่เหล็กไฟฟ้าที่กระทำต่อแรงโน้มถ่วงระหว่างสองโปรตอนเป็นประมาณ 1036
 • คณิตศาสตร์ - = 170,141,183,460,469,231,731,687,303,715,884,105,727 (≈1.7×1038) เป็นจำนวนดับเบิลแมร์แซนตัวที่ 7

1039[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

 • คณิตศาสตร์ - จำนวน 69,720,375,229,712,477,164,533,808,935,312,303,556,800 เป็นตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 100

1042 ถึง 10100[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

 • คณิตศาสตร์ - มีวิธีการเรียงสับเปลี่ยนรูบิคล้างแค้นที่แตกต่างกันทั้งหมด 7,401,196,841,564,901,869,874,093,974,498,574,336,000,000,000 วิธี
 • ดาราศาสตร์ - 1 × 1063 เป็นจำนวนเมล็ดทรายที่อาร์คิมิดีสคาดไว้ว่าจะสามารถใส่ลงในบริเวณที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ปีแสงได้
 • คณิตศาสตร์ - มีวิธีแจกไพ่โป๊กเกอร์ที่แตกต่างกันทั้งหมด 52! = 80,658,175,170,943,878,571,660,636,856,403,766,975,289,505,440,883,277,824,000,000,000,000 วิธี
 • คณิตศาสตร์ - จำนวน 1,808,422,353,177,349,564,546,512,035,512,530,001,279,481,259,854,248,860,454,348,989,451,026,887 เป็นตัวประกอบเฉพาะที่มีค่ามากที่สุด
 • คณิตศาสตร์ - มีวิธีการเรียงสับเปลี่ยนลูกบาศก์ศาสตราจารย์ที่แตกต่างกันทั้งหมด 282,870,942,277,741,856,536,180,333,107,150,328,293,127,731,985,672,134,721,536,000,000,000,000,000 วิธี
 • คณิตศาสตร์ - 10100 = 1 กูเกิล

10100(1 กูกอล) ถึง (1 กูกอลเพล็กซ์)[แก้]