จิกะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กิกะ- หรือ จิกะ- (อังกฤษ: giga-) เป็นคำนำหน้าหน่วยในระบบเมตริก แสดงถึงค่าหนึ่งพันล้าน (109 หรือ 1000000000) มีสัญลักษณ์คือ G-

กิกะมาจากภาษากรีกคือ γίγας มีความหมายว่า 'ยักษ์' พจนานุกรมภาษาอังกฤษของอ็อกฟอร์ดมีการบันทึกว่า คำนี้ถูกใช้เก่าแก่ที่สุดในรายงานการประชุมของ IUPAC ครั้งที่ 14 เมื่อปี 1947 : "คำนำหน้าต่อไปนี้ใช้เพื่อย่อสำหรับค่าหนึ่งพันล้าน โดยมีอักษรย่อว่า: G- กิกะ- 109×"

เมื่อพูดถึงคำว่า กิกะ เป็นหน่วยข้อมูลในคอมพิวเตอร์แล้ว คือ จิกะบิต หรือ จิกะไบต์ จะมีค่า 1073741824 หรือ 230 ถึงแม้ว่าค่านี้จะขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไปและไม่ได้รับการยอมรับจากองค์กรมาตรฐานต่าง ๆ[1][2]

คำที่ใช้กันบ่อย[แก้]

  • 1 กิกะเมตร = 1,000,000,000 เมตร เช่น ดวงอาทิตย์ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.036 กิกะเมตร (1,036,000,000 เมตร)
  • 1 กิกะอาร์ = 1,000,000,000 อาร์ (หน่วยพื้นที่) เช่น พื้นที่ของดวงอาทิตย์มีขนาด 6.1 กิกะอาร์ (6,100,000,000 อาร์)

อ้างอิง[แก้]

  1. "§3.1 SI prefixes". The International System of Units (SI) (PDF) (ภาษาฝรั่งเศส และ อังกฤษ) (8th ed.). Paris: STEDI Media. 2006. p. 127. ISBN 92-822-2213-6. สืบค้นเมื่อ 2007-02-25. [Side note:] These SI prefixes refer strictly to powers of 10. They should not be used to indicate powers of 2 (for example, one kilobit represents 1000 bits and not 1024 bits). The IEC has adopted prefixes for binary powers in the international standard IEC 60027-2: 2005, third edition, Letter symbols to be used in electrical technology — Part 2: Telecommunications and electronics. The names and symbols for the prefixes corresponding to 210, 220, 230, 240, 250, and 260 are, respectively: kibi, Ki; mebi, Mi; gibi, Gi; tebi, Ti; pebi, Pi; and exbi, Ei. Thus, for example, one kibibyte would be written: 1 KiB = 210 B = 1024 B, where B denotes a byte. Although these prefixes are not part of the SI, they should be used in the field of information technology to avoid the incorrect usage of the SI prefixes.
  2. NIST Guide for the Use of the International System of Units (Appendix D. ref 5)

0