อันดับของขนาด (มวล)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อันดับของขนาด
พื้นที่
หน่วยเงิน
ข้อมูล
ความหนาแน่น
พลังงาน
ความถี่
ความยาว
มวล
จำนวน
กำลัง
ความดัน
ความจุความร้อนจำเพาะ
ความเร็ว
อุณหภูมิ
เวลา
ปริมาตร
การเปลี่ยนหน่วย
หน่วยฟิสิกส์
หน่วยเอสไอ
หน่วยฐานเอสไอ
หน่วยอนุพันธ์เอสไอ
คำนำหน้าหน่วยเอสไอ
หน่วยพลังค์
รายชื่ออันดับของขนาดตามมวล
ตัวคูณ ผลคูณ ค่า วัตถุ
10−40 4.2 × 10−40 กก. โฟตอน
10−36 3.6 × 10−36 กก. นิวตริโนอิเลคตรอน [1]
10−31 9.11 × 10−31 กก. electron [2]
10−30 3 - 5.5 × 10−30 กก. อัพ ควาร์ก [3]
10−28 1.9 × 10−28 กก. มูฟออน [4]
10−28 1 ยอคโตกรัม 1.661 × 10−27 กก. หน่วยน้ำหนักของอะตอม (ดอลตัน)
1.673 × 10−27 กก. โปรตอน [5][6]
1.674 × 10−27 กก. อะตอมไฮโดรเจน
1.675 × 10−27 กก. นิวตรอน [7][8]
10−26 10 ยอคโตกรัม 1.2 × 10−26 กก. อะตอมลิเทียม
3 × 10−26 กก. โมเลกุลของน้ำ
8 × 10−26 กก. อะตอมไททาเนียม
10−26 100 ยอคโตกรัม 1.6 × 10−25 กก. แซด โบซอน [9]
1.8 × 10−25 กก. อะตอมเงิน
3.1 × 10−25 กก. ท็อป ควาร์ก [10]
3.2 × 10−25 กก. โมเลกุลของคาเฟอีน
10−24 1 เซปโตกรัม 1.2 × 10−24 กก. โมเลกุลของบัคกี้ บอล
10−23 10 เซปโตกรัม 5.5 × 10−23 กก. มวลของโปรตีนทั่วไป [11]
10−22 100 เซปโตกรัม 1.1 × 10−22 กก. โมเลกุลของเฮลโมโกบิล เอ ในเลือด[12]
10−21 1 อัตโตกรัม 7.6 × 10−21 กก. โบรม โมซิแอก ไวรัส [13]
10−20 10 อัตโตกรัม 6.8 × 10−20 กก. ทาบาสโก้ โมซิแอก ไวรัส [14]
10−19 100 อัตโตกรัม
10−18 1 เฟมโตกรัม 1 × 10−18 กก. เฮชไอวี-1 ไวรัส [15][16]
10−17 10 เฟมโตกรัม 1.1 × 10−17 กก. มวลของ 1 จูล [17]
10−16 100 เฟมโตกรัม
10−15 1 พิโกกรัม 6 × 10−15 กก. ดีเอ็นเอในเซลล์มนุษย์แบบดิพลอยด์ทั่วไป (ค่าประมาณ)
10−14 10 พิโกกรัม 2.2 × 10−14 กก. มวลเซลล์สเปิร์มของมนุษย์ [18]
6 × 10−14 กก. มวลของเซลล์ยีสต์ [19][20]
10−13 100 พิโกกรัม
10−12 1 นาโนกรัม 1 × 10−12 กก. มวลโดยเฉลี่ยของเซลล์มนุษย์
2–3 × 10−12 กก. มวลของเซลล์มนุษย์ HeLa [21][22]
8 × 10−12 กก. มวลของเม็ดเกสรต้นเบิร์ช [23]
10−11 10 นาโนกรัม
10−10 100 นาโนกรัม 2.5 × 10−10 กก. มวลของเม็ดเกสรข้าวโพด [24]
3.5 × 10−10 กก. มวลของเม็ดทรายขนาดเล็ก (มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.036 มิลลิเมตร)
10−9 1 ไมโครกรัม 3.6 × 10−9 กก. มวลของเซลล์ไข่ของมนุษย์ [25][26]
2.4 × 10−9 กก. ปริมาณของ วิตามิน บี12 ที่ได้รับ ในผู้ใหญ่ [27]
10−8 10 ไมโครกรัม 1.5 × 10−8 กก. ปริมาณของ วิตามิน ดี ที่ได้รับ ในผู้ใหญ่ [28]
2.2 × 10−8 กก. มวลพลังก์ [29]
~7 × 10−8 กก. มวลของเส้นผมคิ้วหนึ่งเส้น (ค่าประมาณ) [30]
10−7 100 ไมโครกรัม 1.5 × 10−7 กก. ปริมาณของ ไอโอดีน ที่ได้รับ ในผู้ใหญ่ [31]
10−6 1 มิลลิกรัม 2.5 × 10−6 กก. มวลของยุง [32]
10−5 1 เซนติกรัม 1.1 × 10−5 กก. มวลของแกรนูลขนาดเล็กใน ควาร์ซ (มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร) [33]
2 × 10−5 กก. มวลของแมลงวันที่โตเต็มที่แล้ว [34]
10−4 1 เดชิกรัม 0.27–2 × 10−4 กก. มวลของคาเฟอีนในกาแฟ 1 ถ้วย [35]
2 × 10−4 กก. 1 กะรัต
10−3 1 กรัม 1 × 10−3 กก. มวลของน้ำ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร [36]
1 × 10−3 กก. มวลของธนบัตรดอลล่าห์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา [37]
~1 × 10−3 กก. มวลของลูกเกด 2 ลูก [38]
7.5 × 10−3 กก. มวลของเหรียญ 1 ยูโร [39]
8 × 10−3 กก. มวลของเหรียญ 1 ดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา[40]
10−2 1 เดคากรัม 2–4 × 10−2 กก. มวลของหนูที่โตเต็มที่ [41]
1.4 × 10−2 กก. ปริมาณของเอทานอล ในเครื่องดื่มมาตรฐาน [42]
2.8 × 10−2 กก. 1 ออนซ์
4.7 × 10−2 กก. มวลของพลังงาน 1 เมกะตัน ของ ระเบิดทีเอ็นที [43][44]
10−1 1 เฮกโตกรัม 0.1–0.2 × 10−1 กก. มวลของส้ม [45]
0.454 กก. 1 ปอนด์
100 1 กิโลกรัม 1 กก. มวลของน้ำ 1 ลิตร [46]
1–3 กก. มวลของสุนัขสายพันธุ์ชิวาวา [47]
มวลของคอมพิวเตอร์ แล็บท็อป ทั่วไป ในปี 2010 [48]
2.5–4 กก. มวลของเด็กทารกแรกเกิด[49]
4–5 กก. มวลของแมว[ต้องการอ้างอิง]
101 10 กิโลกรัม 15–20 กก. มวลของสุนัขขนาดกลาง[50][51][52]
70 กก. มวลของผู้ใหญ่[53]
มวลของสุนัขขนาดใหญ่[ต้องการอ้างอิง]
102 100 กิโลกรัม 125–180 กก. มวลของสิงโตเพศเมีย[54]
240–450 กก. มวลของเปียโน[55][56]
500–500,000 กก. มวลของดาวแคระขาวปริมาตร 1 ช้อนชา[57][58]
450–900 กก. มวลของวัวที่สามารถให้นมได้[59]
103 1 เมกะกรัม 1,000 กก. 1 เมตริกตัน[43]
น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร[46]
1,016.05 กก. 1 เมตริกตันของ อังกฤษ[43]
800–1,600 กก. น้ำหนักของรถโดยทั่วไป[ต้องการอ้างอิง]
3,000–7,000 กก. น้ำหนักของช้างที่โตเต็มที่[ต้องการอ้างอิง]
104 10 เมกะกรัม 11,000 กก. น้ำหนักของกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล[60]
12,000 กก. น้ำหนักของช้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุด[ต้องการอ้างอิง]
14,000 กก. น้ำหนักของระฆังในหอนาฬิกาบิ๊กเบน[61]
40,000 กก. น้ำหนักของรถบรรทุก[62]
60,000 กก. น้ำหนักของอุกกาบาตชิ้นเดียว, Hoba West Meteorite[63]
73,000 กก. น้ำหนักของไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด, อาร์เจนทิโนซอรัส (Argentinosaurus)[64]
105 100 เมกะกรัม 180,000 กก. น้ำหนักของวาฬสีน้ำเงินสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด[65]
420,000 กก. น้ำหนักของสถานีอวกาศนานาชาติ[66]
600,000 กก. น้ำหนักของแอนโทนอฟ แอน–225 เครื่องบินที่หนักที่สุดในโลก[67]
106 1 จิกะกรัม 2,000,000 กก. น้ำหนักของยานอวกาศ[68]
107 10 จิกะกรัม 52,000,000 กก. น้ำหนักของเรือไททานิก ที่บรรจุคนเต็มแล้ว[69]
99,700,000 กก. น้ำหนักของรถไฟทีหนักที่สุด, Australia's BHP Iron Ore ถูกบันทึกไว้ในปี ค.ศ. 2001 [70]
108 100 จิกะกรัม 660,000,000 กก. น้ำหนักของเรือ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ Seawise Giant เมื่อบรรทุกเต็มแล้ว [71]
109 1 เทระกรัม 4,300,000,000 กก. ปริมาณของพลังงาน ที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ใน 1 วินาที[72]
6,000,000,000 กก. น้ำหนักของมหาพีระมิดกีซา[73]
1010 10 เทระกรัม 60,000,000,000 กก. ปริมาณของคอนกรีตใน เขื่อน Three Gorge เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างด้วย คอนกรีตที่ใหญ่ที่สุดในโลก[74][75]
1011 100 เทระกรัม ~100,000,000,000 กก. น้ำหนักของ หลุมดำแรกเริ่ม ในช่วงต้นของการกำเนิดเอกภพ[76]
200,000,000,000 กก. ปริมาณของน้ำในอ่างเก็บน้ำในลอนดอน (0.2 ลูกบาศก์กิโลเมตร) [77]
400,000,000,000 กก. น้ำหนักของคนทั้งหมดบนโลก[53][78][79]
500,000,000,000 กก. น้ำหนักของเคยแอนตาร์กติกาทั้งหมดบนโลก[80]
1012 1 เพตะกรัม 1,450,000,000,000 กก. น้ำหนักโดยเฉลี่ยของปลาทั้งหมดบนโลก[81]
4,000,000,000,000 กก. ปริมาณของการผลิตน้ำมันทั่วทั้งโลกในปี ค.ศ. 2009[82]
5,500,000,000,000 กก. น้ำหนักของดาวนิวตรอนที่ปริมาตร 1 ช้อนชา[83]
1013 10 เพตะกรัม 50,500,000,000,000 กก. น้ำหนักโดยเฉลี่ยของภูเขาที่สูง 1–5 กิโลเมตร[84]
1014 100 เพตะกรัม 105,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของคาร์บอนในสารประกอบอินทีรย์ที่ถูกแก้ไขในแต่ละปีบนโลก[85]
720,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของคาร์บอนทั้งหมดที่ถูกเก็บไว้ในชั้นบรรยากาศโลก[86]
1015 1 เอกซะกรัม 2,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของคาร์บอนทั้งหมดที่ถูกเก็บไว้ในชั้นบรรยากาศ ไบโอสเฟียร์[87]
3,500,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของคาร์บอนทั้งหมดที่ถูกเก็บไว้ในถ่านหิน[88]
1016 10 เอกซะกรัม 10,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของดาวเคราะห์น้อย 951 แกสปรา[89]
น้ำหนักของคาร์บอนบนทุกทวีปของโลก[90]
38,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของคาร์บอนทั้งหมดในมหาสมุทร[91]
1017 100 เอกซะกรัม 160,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของโพรมีธีอุส ดวงจันทร์ของดาวเสาร์ในวงแหวนเอฟ[92]
1018 1 เซตตะกรัม 5,100,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของชั้นบรรยากาศโลก[93]
5,600,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของไฮเพอเรียน ดวงจันทร์ของดาวเสาร์[92]
1019 10 เซตตะกรัม 30,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ 3 จูโน หนึ่งในดาวเคราะห์น้อยที่ใหญ่ที่สุด[94]
น้ำหนักของวงแหวนดาวเสาร์[95]
1020 100 เซตตะกรัม 940,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ เซเรส ดาวเคราะห์น้อยที่ใหญ่ที่สุดในแถบดาวเคราะห์น้อย[96]
1021 1 ยอตตะกรัม 1,400,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ มหาสมุทรบนโลก[97]
1,500,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ ชารอน ดาวบริวารของดาวพลูโตที่ใหญ่ที่สุด[98]
3,300,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักโดยเฉลี่ยของ แถบดาวเคราะห์น้อย[99]
1022 10 ยอตตะกรัม 13,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ ดาวพลูโต[98]
21,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ ไทรทัน ดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดของดาวเนปจูน[100]
73,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ ดวงจันทร์[101]
1023 100 ยอตตะกรัม 130,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ ไททัน ดาวบริวารของดาวเสาร์ที่ใหญ่ที่สุด[102]
150,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ แกนีมีด ดาวบริวารของดาวพฤหัสบดีที่ใหญ่ที่สุด และ เป็นดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ[103]
330,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ ดาวพุธ ดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะ[104]
640,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ ดาวอังคาร [105]
1024 1,000 ยอตตะกรัม 4,900,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ ดาวศุกร์ [106]
6,300,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ โลก [107]
1025 10,000 ยอตตะกรัม 30,000,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ เมฆออร์ต [108]
87,000,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ ดาวยูเรนัส [109]
1026 100,000 ยอตตะกรัม 100,000,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ ดาวเนปจูน [110]
570,000,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ ดาวเสาร์ [111]
1027 1,000,000 ยอตตะกรัม 1,900,000,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ ดาวพฤหัสบดี [112]
1028 10,000,000 ยอตตะกรัม 80,000,000,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ ดาวแคระน้ำตาล [113]
1029 100,000,000 ยอตตะกรัม 300,000,000,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ ดาวเบอร์นาร์ด [114]
1030 1,000,000,000 ยอตตะกรัม 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ ดวงอาทิตย์ [115] (one solar mass or M = 1.989×1030 kg)
2,800,000,000,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ ขีดจำกัดจันทรเศขร [116][117]
1031 10,000,000,000 ยอตตะกรัม 40,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ ดาวบีเทลจูส[118]
1032 100,000,000,000 ยอตตะกรัม 250,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของ Pistol Star (100[119] to 150[120] M)
700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของกระจุกดาวสามเหลี่ยมหน้าวัว[121]
1033 1,000,000,000,000 ยอตตะกรัม 1,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 กก. น้ำหนักของกระจุกดาวลูกไก่[122]

อ้างอิง[แก้]

 1. "Conversion from eV to kg". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. สืบค้นเมื่อ 2011-10-19.
 2. "CODATA Value: electron mass". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. สืบค้นเมื่อ 2011-08-21.
 3. K. Nakamura et al. (Particle Data Group) (2011). "PDGLive Particle Summary 'Quarks (u, d, s, c, b, t, b', t', Free)'" (PDF). Particle Data Group. สืบค้นเมื่อ 2011-08-08.
 4. "CODATA Value: muon mass". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. สืบค้นเมื่อ 2011-08-23.
 5. "CODATA Value: proton mass". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. สืบค้นเมื่อ 2011-08-23.
 6. "CODATA Value: proton mass energy equivalent in MeV". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. สืบค้นเมื่อ 2011-08-23.
 7. "CODATA Value: neutron mass". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. สืบค้นเมื่อ 2011-08-23.
 8. "CODATA Value: neutron mass energy equivalent in MeV". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. สืบค้นเมื่อ 2011-08-23.
 9. doi:10.1016/j.physletb.2008.07.018
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 10. K. Nakamura et al. (Particle Data Group) (2011). "PDGLive Particle Summary 'Quarks (u, d, s, c, b, t, b', t', Free)'" (PDF). Particle Data Group. สืบค้นเมื่อ 2011-08-08.
 11. Ron Milo. "How big is the "average" protein?" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-08-08. สืบค้นเมื่อ 2011-10-13.
 12. Van Beekvelt MC; Colier WN; Wevers RA; Van Engelen BG (Feb 2001). "Performance of near-infrared spectroscopy in measuring local O2 consumption and blood flow in skeletal muscle". J Appl Physiol. 90 (2): 511–519. doi:10.1152/jappl.2001.90.2.511. ISSN 8750-7587. PMID 11160049. S2CID 15468862.
 13. doi:10.1016/S0006-3495(62)86836-2
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 14. "Molecular weight - Tobacco mosaic virus (TMV) - BNID 105958". BioNumbers. สืบค้นเมื่อ 2011-10-09.
 15. "Virus diameter of HIV-1 - HIV". BioNumbers. สืบค้นเมื่อ 2011-11-01.
 16. Calculated : volume = 4/3 × π × (126e−9 m / 2)³ = 1.05e−21 m³. Assume density = 1 g/cm³ => mass = 1.05e−21 m³ × 1e3 kg/m³ = 1.05e−18 kg
 17. "Conversion from J to kg". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2011-08-23.
 18. "Surface area and volume of spermatozoa - Human Homo sapiens". BioNumbers. สืบค้นเมื่อ 2011-11-01.
 19. Ron Milo. "How big is a yeast cell and what is it's mass" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2014-12-22. สืบค้นเมื่อ 2011-10-09.
 20. ""Rule of thumb" for cell mass". BioNumbers. สืบค้นเมื่อ 2011-10-09.
 21. "Measured HeLa cell mass". BioNumbers. สืบค้นเมื่อ 2011-10-09.
 22. "Estimated HeLa cell mass". BioNumbers. สืบค้นเมื่อ 2011-10-09.
 23. doi:10.1016/S0091-6749(97)70170-2
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand "the total pollen grain mass of approximately 7.85 ng"
 24. doi:10.1094/CM-2003-0804-01-RS
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand "The dry weight of individual pollen grains has been estimated at 250 ng"
 25. Mass calculated from volume assuming density of 1 g/mL
 26. "Volume of human oocyte - Human Homo sapiens". BioNumbers. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-05-27. สืบค้นเมื่อ 2011-11-01.
 27. "Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin B12". Office of Dietary Supplements. สืบค้นเมื่อ 2011-10-02.
 28. "Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D". Office of Dietary Supplements. สืบค้นเมื่อ 2011-10-02.
 29. "CODATA Value: Planck mass". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. สืบค้นเมื่อ 2011-09-30.
 30. "Weigh An Eyelash". National Semiconductor. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-02-07. สืบค้นเมื่อ 2011-10-02.
 31. "Dietary Supplement Fact Sheet: Iodine". Office of Dietary Supplements. สืบค้นเมื่อ 2011-10-02.
 32. "Frequently Asked Questions". American Mosquito Control Association. สืบค้นเมื่อ 2011-08-23. Smaller species found around houses commonly weigh about 2.5 milligrams.
 33. Quartz has a density of 2.65. Mass = Volume × Density = (4/3 × π × (1e−3 m)³) × (2.65 × 1e3 kg/m³) = 1.1e−5 kg.
 34. Price, G. M. (1961). "Some Aspects of Amino Acid Metabolism in the Adult Housefly, Musca domestica". Biochem. J. 80 (2): 420. PMC 1244018. PMID 16748919.
 35. "Caffeine content for coffee, tea, soda and more". Mayo Clinic. สืบค้นเมื่อ 2011-08-23.
 36. "Mass, Weight, Density or Specific Gravity of Water at Various Temperatures". SiMetric. สืบค้นเมื่อ 13 December 2011.
 37. "FAQ Library". U.S. Bureau of Engraving and Printing. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-08-09. สืบค้นเมื่อ 2011-08-21.
 38. "Raisins, seedless (NDB No. 09298)". USDA Nutrient Database. USDA. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-03-03. สืบค้นเมื่อ 2011-10-19.
 39. "Coin specifications". United States Mint. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-05-15. สืบค้นเมื่อ 2011-08-23.
 40. "Coin specifications". United States Mint. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-05-15. สืบค้นเมื่อ 2011-08-23.
 41. "Biomethodology of the Mouse". Animal Research, The University of Iowa. สืบค้นเมื่อ 2011-10-17.
 42. "Alcohol and Public Health: Frequently Asked Questions". CDC. สืบค้นเมื่อ 2011-08-23.
 43. 43.0 43.1 43.2 "Appendix B8—Factors for Units Listed Alphabetically". NIST Guide for the Use of the International System of Units (SI). NIST. สืบค้นเมื่อ 29 October 2011.
 44. Calculated: 1e6 tons of TNT-equivalent × 4.184e9 J/ton of TNT-equivalent × 1.1e−17 kg of mass-equivalent/J = 4.7e−2 kg of mass-equivalent
 45. "Oranges, raw, with peel (NDB No. 09205 and 09200)". USDA Nutrient Database. USDA. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-03-03. สืบค้นเมื่อ 2011-10-18.
 46. 46.0 46.1 "Water - Density and Specific Weight". The Engineering Tool Box.
 47. "Chihuahua Weight Chart". สืบค้นเมื่อ 14 December 2011. 907 gms ... 2722 gms
 48. "Laptop Buyer's Guide". About.com. สืบค้นเมื่อ 14 December 2011. 2.0 lbs ... > 6 lbs
 49. "Baby birth weight Information". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-29. สืบค้นเมื่อ 14 December 2011. 2500 g ... 4000 g
 50. "Search for Medium Dogs By Looking at Pictures, Dogs that Can get to 20-50 Pounds". สืบค้นเมื่อ 2 July 2013. Roughly ranging from 20-50 pounds (9-23 kg)
 51. "Dog Services - Adoptable Dogs". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-07-07. สืบค้นเมื่อ 2 July 2013. medium (30lbs to 60lbs)
 52. "Dog Groups - Medium Sized Dogs - Only Dog Breeds". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-09-05. สืบค้นเมื่อ 2 July 2013. 25 to 50 pounds
 53. 53.0 53.1 "Mass of an Adult". The Physics Factbook. สืบค้นเมื่อ 13 December 2011. 70 kg
 54. Nowell, Kristin; Jackson, Peter (1996). "Panthera Leo". Wild Cats: Status Survey and Conservation Action Plan (PDF). Gland, Switzerland: IUCN/SSC Cat Specialist Group. p. 17. ISBN 2-8317-0045-0. adult males (>4 years) 181 kg (n=14) and females 126 kg (n=25){{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 55. "GRAND PIANO GUIDE TO STEINWAY AND INDUSTRY STANDARD SIZES". Bluebook of Pianos. สืบค้นเมื่อ 13 December 2011. 540 lbs ... 990 lbs
 56. Calculated: 540 lbs × 0.4536 kg/lb = 240 kg. 990 lb × 0.4536 kg/lb = 450 kg.
 57. Jennifer Johnson. "Lecture 22: Extreme Stars: White Dwarfs & Neutron Stars". Ohio State Department of Astronomy. สืบค้นเมื่อ 2011-10-17.
 58. Using the quoted density of 1e5 to 1e8 kg/m³ for white dwarf material, 1 teaspoon = 5mL = 5e−3 m³ has a calculated mass of: Low end: 5e−3 m³ × 1e5 kg/m³ = 5e2 kg High end: 5e−3 m³ × 1e8 kg/m³ = 5e5 kg
 59. "Cow (Cattle) breed comparisons". สืบค้นเมื่อ 14 December 2011.
 60. "Solar System Exploration: Hubble Space Telescope". NASA. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-06-19. สืบค้นเมื่อ 2011-08-23.
 61. "The Story of Big Ben". Whitechapel Bell Foundry. สืบค้นเมื่อ 2011-10-17.
 62. "Council Directive 96/53/EC of 25 July 1996" (PDF). p. 12. สืบค้นเมื่อ 2011-10-18.
 63. Meteoritical Bulletin Database: Hoba
 64. Mazzetta, Gerardo V.; Christiansen, Per; Fariña, Richard A. (2004). "Giants and Bizarres: Body Size of Some Southern South American Cretaceous Dinosaurs" (PDF). Historical Biology. 16 (2–4): 71–83. CiteSeerX 10.1.1.694.1650. doi:10.1080/08912960410001715132. S2CID 56028251. สืบค้นเมื่อ 2009-01-23.
 65. "What is the biggest animal ever to exist on Earth?". How Stuff Works. สืบค้นเมื่อ 2011-10-17.
 66. "International Space Station: The ISS to Date". NASA. สืบค้นเมื่อ 2011-08-23.
 67. Greg Goebel. "The Antonov Giants: An-22, An-124, & An-225". Air Vectors. สืบค้นเมื่อ 2011-10-17.
 68. "Space Shuttle Basics". NASA. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-06-01. สืบค้นเมื่อ 2011-08-24.
 69. "THE 66,000 TON MYTH". Mark Chirnside. สืบค้นเมื่อ 2011-08-24.
 70. "Hamersley Freight Line - Railway Technology". Railway Technology. สืบค้นเมื่อ 2011-10-17.
 71. "Knock Nevis - The world's largest ship ever". Container-Transportation. สืบค้นเมื่อ 19 October 2011.
 72. "Is the Sun Shrinking?". Stanford Solar Center. สืบค้นเมื่อ 2011-08-24.
 73. Levy, Janey (2005). The Great Pyramid of Giza: Measuring Length, Area, Volume, and Angles. Rosen Publishing Group. ISBN 1-4042-6059-5.
 74. Richard R. Wertz. "The Three Gorges Dam Project". สืบค้นเมื่อ 2011-10-17.
 75. "Density of Concrete". The Physics Factbook. สืบค้นเมื่อ 2011-10-17.
 76. Andrew Hamilton. "Hawking Radiation". University of Colorado at Boulder. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-10-22. สืบค้นเมื่อ 2011-10-17.
 77. Chris Birks; Mike Owen; Brian Arkell (2001). "London's Water Resources: Threat or Opportunity". Area. 33 (1): 95–97. JSTOR 20004131.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 78. "World POPClock Projection". U.S. Census Bureau. 13 Dec 2011. สืบค้นเมื่อ 13 December 2011. 6,981,057,639
 79. Calculated: adult men have a weight of 70 kg, use 55 kg to account for smaller weights of women and children. 7.0e9 people × 55 kg/person = 4e11 kg
 80. Stephen Nicol & Yoshinari Endo (1997). Krill Fisheries of the World. Fisheries Technical Paper 367. Food and Agriculture Organization. ISBN 92-5-104012-5.
 81. doi:10.1126/science.1157972
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 82. "Key World Energy Statistics 2010" (PDF). International Energy Agency. 2010. p. 10. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2010-10-11. สืบค้นเมื่อ 2011-09-13.
 83. The average density of material in a neutron star of radius 10 km is 1.1×1012 kg cm−3. Therefore, 5 ml of such material is 5.5×1012 kg, or 5 500 000 000 metric tons. This is about 15 times the total mass of the human world population. Alternatively, 5 ml from a neutron star of radius 20 km radius (average density 8.35×1010 kg cm−3) has a mass of about 400 million metric tons, or about the mass of all humans.
 84. "How much does a mountain weigh?". Answerbag. สืบค้นเมื่อ 2011-10-19.
 85. Field, C.B.; Behrenfeld, M.J.; Randerson, J.T.; Falkowski, P. (1998). "Primary production of the Biosphere: Integrating Terrestrial and Oceanic Components". Science (Submitted manuscript). 281 (5374): 237–240. Bibcode:1998Sci...281..237F. doi:10.1126/science.281.5374.237. PMID 9657713.
 86. "Total carbon stored in the atmosphere". BioNumbers. สืบค้นเมื่อ 2011-10-19.
 87. "Total carbon stored in the terrestrial biosphere". BioNumbers. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-05-27. สืบค้นเมื่อ 2011-10-19.
 88. "Total carbon stored in coal deposits worldwide". BioNumbers. สืบค้นเมื่อ 2011-10-19.
 89. "Asteroid Fact Sheet". NASA. สืบค้นเมื่อ 2011-10-15.
 90. William B. Whitman, David C. Coleman, William J. Wiebe (1998). "Prokaryotes: The unseen majority". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 95 (12): 6578–6583. Bibcode:1998PNAS...95.6578W. doi:10.1073/pnas.95.12.6578. PMC 33863. PMID 9618454.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 91. "Total carbon stored in the oceans (mostly inorganic)". BioNumbers. สืบค้นเมื่อ 2011-10-19.
 92. 92.0 92.1 doi:10.1016/j.icarus.2010.01.025
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 93. Trenberth, Kevin E.; Smith, Lesley. "The Mass of the Atmosphere: a Constraint on Global Analyses". National Center for Atmospheric Research. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-07-25. สืบค้นเมื่อ 2011-09-09.
 94. Jim Baer (2010). "Recent Asteroid Mass Determinations". Personal Website. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-07-08. สืบค้นเมื่อ 2011-10-16.
 95. Brainerd, Jerome James. "Saturn's Rings". The Astrophysics Spectator. สืบค้นเมื่อ 2011-09-09.
 96. doi:10.1051/0004-6361:20078166
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 97. "Mass of the Oceans". The Physics Factbook. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-05-06. สืบค้นเมื่อ 2011-09-09.
 98. 98.0 98.1 doi:10.1086/504422
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 99. Krasinsky, G. A.; Pitjeva, E. V.; Vasilyev, M. V.; Yagudina, E. I. (July 2002). "Hidden Mass in the Asteroid Belt". Icarus. 158 (1): 98–105. Bibcode:2002Icar..158...98K. doi:10.1006/icar.2002.6837.
 100. "Solar System Exploration: Triton: Overview". Solar System Exploration. NASA. สืบค้นเมื่อ 2011-09-22.
 101. "Earth's Moon: Facts & Figures". Solar System Exploration. NASA. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-06-07. สืบค้นเมื่อ 2011-10-13.
 102. doi:10.1086/508812
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 103. doi:10.1126/science.286.5437.77
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 104. "Mercury: Facts & Figures". Solar System Exploration. NASA. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-04-08. สืบค้นเมื่อ 2011-09-22.
 105. "Mars: Facts & Figures". Solar System Exploration. NASA. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-04-23. สืบค้นเมื่อ 2011-09-22.
 106. "Venus: Facts & Figures". Solar System Exploration. NASA. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-05-29. สืบค้นเมื่อ 2011-09-22.
 107. "Earth: Facts & Figures". Solar System Exploration. NASA. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-11-13. สืบค้นเมื่อ 2011-09-29.
 108. Weissman, Paul R. (1983). "The mass of the Oort cloud". Astronomy and Astrophysics 118(1): 90-94. Retrieved on 2009-02-05.
 109. "Uranus: Facts & Figures". Solar System Exploration. NASA. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-11-09. สืบค้นเมื่อ 2011-09-22.
 110. "Neptune: Facts & Figures". Solar System Exploration. NASA. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-11-25. สืบค้นเมื่อ 2011-09-22.
 111. "Saturn: Facts & Figures". Solar System Exploration. NASA. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-10-06. สืบค้นเมื่อ 2011-09-22.
 112. "Jupiter: Facts & Figures". Solar System Exploration. NASA. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-12-25. สืบค้นเมื่อ 2011-09-22.
 113. Boss, Alan (2001-04-03). "Are They Planets or What?". Carnegie Institution of Washington. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-09-28. สืบค้นเมื่อ 2006-06-08.
 114. doi:10.1086/383289
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 115. "Sun Fact Sheet". NASA. สืบค้นเมื่อ 2011-10-15.
 116. p. 55, How A Supernova Explodes, Hans A. Bethe and Gerald Brown, pp. 51–62 in Formation And Evolution of Black Holes in the Galaxy: Selected Papers with Commentary, Hans Albrecht Bethe, Gerald Edward Brown, and Chang-Hwan Lee, River Edge, NJ: World Scientific: 2003. ISBN 981-238-250-X.
 117. doi:10.1126/science.1136259
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 118. Kaler, Jim. "Betelgeuse" เก็บถาวร 2008-12-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (2008). Stars. University of Illinois. Retrieved on 2009-02-08.
 119. Dejoie, Joyce; Truelove, Elizabeth (May 2000). "What's the biggest star we know?" StarChild. NASA. Retrieved on 2009-02-08.
 120. "Hubble identifies what may be the most luminous star known" (1997). HubbleSite. Retrieved on 2009-02-08.
 121. The Astrophysics Spectator: Open Star Clusters. Retrieved 2008-09-15
 122. doi:10.1086/319965
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand

Notes[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]