อันดับของขนาด (ความหนาแน่น)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Skylab ได้วัดความหนาแน่นของดวงอาทิตย์หลายค่า (ค่าสูงสุด: 10−18 to 10−6กิโลกรัม⋅เซนติเมตร−3, มีค่าเทียบเท่ากับ 10−15 to 10−3 กิโลกรัม⋅เมตร−3) ณ อุณหภูมิที่แตกต่างกันบนพื้นผิวของมัน
อันดับของขนาด
พื้นที่
หน่วยเงิน
ข้อมูล
ความหนาแน่น
พลังงาน
ความถี่
ความยาว
มวล
จำนวน
กำลัง
ความดัน
ความจุความร้อนจำเพาะ
ความเร็ว
อุณหภูมิ
เวลา
ปริมาตร
การเปลี่ยนหน่วย
หน่วยฟิสิกส์
หน่วยเอสไอ
หน่วยฐานเอสไอ
หน่วยอนุพันธ์เอสไอ
คำนำหน้าหน่วยเอสไอ
หน่วยพลังค์
รายชื่ออันดับของขนาดตามความหนาแน่น
ตัวคูณ ผลคูณ (กิโลกรัม/เมตร3) ค่า วัตถุ
10−27 1 ยอคโตกรัม/เมตร3 1 × 10−27 กิโลกรัม/เมตร3 ความหนาแน่นของจักรวาลโดยประมาณ
10−24 1 เซปโตกรัม/เมตร3
10−22 100 เซปโตกรัม/เมตร3 1 × 10−22 กิโลกรัม/เมตร3 ความหนาแน่นต่ำสุดที่สังเกตได้บริเวณแขนของกาแล็กซี (1 อะตอมไฮโดรเจน ในทุก ๆ 16 ลูกบาศก์เซนติเมตร)
10−21 1 อัตโตกรัม/เมตร3
10−18 1 เฟมโตกรัม/เมตร3 1 × 10−18 กิโลกรัม/เมตร3 ความหนาแน่นที่สังเกตได้ในบริเวณแกนกลางของกาแล็กซี (600 อะตอมไฮโดรเจน ในทุก ๆ ลูกบาศก์เซนติเมตร)
ความหนาแน่นในสุญญากาศที่ได้จากห้องแล็ป (1 pPa)
10−15 1 พิโคกรัม/เมตร3
10−14 2.0 × 10−14 กิโลกรัม/เมตร3 (2.0 × 10−17 กรัม/เซนติเมตร3) ความหนาแน่นของโคโรนาในดวงอาทิตย์
10−13 1.0 × 10−13 กิโลกรัม/เมตร3 (1.0 × 10−16 กรัม/เซนติเมตร3) ความหนาแน่นของชั้นบนสุดของเขตการเปลี่ยนถ่ายของแสงอาทิตย์
10−12 1 นาโนกรัม/เมตร3
10−11 1.0 × 10−11 กิโลกรัม/เมตร3 (1.0 × 10−14 กรัม/เซนติเมตร3) ความหนาแน่นของชั้นล่างสุดของเขตการเปลี่ยนถ่ายของแสงอาทิตย์
10−9 1 ไมโครกรัม/เมตร3
10−6 1 มิลลิกรัม/เมตร3
10−5 1.34 × 10−5 กิโลกรัม/เมตร3 ความหนาแน่นของบรรยากาศโลกที่ความสูง 82 กิโลเมตร,
ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณของดาว Mu Cephei
10−4 0.1 กรัม/เมตร3 1.09 × 10−4 กิโลกรัม/เมตร3 ความหนาแน่นของบรรยากาศโลกที่ความสูง 68 กิโลเมตร
2.0 × 10−4 กิโลกรัม/เมตร3 (2.0 × 10−7 กรัม/เมตร3) ความหนาแน่นของบริเวณชั้นโฟโตสเฟียร์โครโมสเฟียร์
4.0 × 10−4 กิโลกรัม/เมตร3 (4.0 × 10−7 กรัม/เมตร3) ความหนาแน่นของขอบเขตที่ต่ำกว่าชั้นโฟโตสเฟียร์
10−3 1 กรัม/เมตร3 1 × 10−3 กิโลกรัม/เมตร3 ความหนาแน่นของสุญญากาศจากเครื่องยนต์ (ปั้มสุญญากาศ)
ความหนาแน่นของดวงอาทิตย์ที่ชั้นล่างของชั้นโฟโตสเฟียร์
10−2 10 กรัม/เมตร3 1.8 × 10−2 กิโลกรัม/เมตร3 ความหนาแน่นของบรรยากาศโลกที่ความสูง 30 กิโลเมตร
9 × 10−2 กิโลกรัม/เมตร3 ความหนาแน่นของก๊าซไฮโดรเจนที่น้อยที่สุด ณ STP
10−1 100 กรัม/เมตร3 1.6 × 10−1 กิโลกรัม/เมตร3 ความหนาแน่นของบรรยากาศโลกที่ความสูง 16 กิโลเมตร
100 1 กิโลกรัม/เมตร3 0.9 กิโลกรัม/เมตร3 = 0.0009 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นของ Metallic microlattice (วัสดุที่เบาที่สุดในโลก)
1.1 กิโลกรัม/เมตร3 = 0.0011 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นที่ต่ำที่สุดของแอโรเจลเท่าที่ทำได้
1.48 กิโลกรัม/เมตร3 = 0.00148 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นของบรรยากาศ ณ ระดับน้ำทะเล
101 10 กิโลกรัม/เมตร3 10 กิโลกรัม/เมตร3 = 0.01 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นที่ต่ำสุดโดยทั่วไปของแอโรเจล
65 กิโลกรัม/เมตร3 = 0.065 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นของบรรยากาศ ณ พื้นผิวดาวศุกร์
102 100 กิโลกรัม/เมตร3 500 กิโลกรัม/เมตร3 = 0.5 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นที่สูงสุดโดยทั่วไปของแอโรเจล
534 กิโลกรัม/เมตร3 = 0.534 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นของลิเทียมอุณหภูมิห้อง
103 1 เมกะกรัม/เมตร3
1 ตัน/เมตร3
1000 กิโลกรัม/เมตร3 = 1 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นของ น้ำ ณ อุณหภูมิ 4 °C
1062 กิโลกรัม/เมตร3 = 1.062 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของร่างกายมุษย์
1408 กิโลกรัม/เมตร3 = 1.408 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของดวงอาทิตย์
5515 กิโลกรัม/เมตร3 = 5.515 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของโลก
104 10,000 กิโลกรัม/เมตร3 10,490 กิโลกรัม/เมตร3 = 10.49 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นของเงิน (Ag)
11,340 กิโลกรัม/เมตร3 = 11.34 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นของตะกั่ว (Pb)
13,534 กิโลกรัม/เมตร3 = 13.534 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นของปรอท (Hg)
19,100 กิโลกรัม/เมตร3 = 19.1 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นของยูเรเนียม (U)
19,250 กิโลกรัม/เมตร3 = 19.25 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นของทังสเตน (W)
19,300 กิโลกรัม/เมตร3 = 19.3 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นของทอง (Au)
21,450 กิโลกรัม/เมตร3 = 21.45 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นของแพลทินัม (Pt)
22,560 กิโลกรัม/เมตร3 = 22.56 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นของอิริเดียม (Ir)
22,590 กิโลกรัม/เมตร3 = 22.59 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นของออสเมียม (Os), เป็นสารที่มีความหนาแน่นมากที่สุดที่ STP
41,000 กิโลกรัม/เมตร3 = 41 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นของแฮสเซียม (Hs), ความหนาแน่นโดยประมาณโดยสมมติด้วยไอโซโทปที่มีครึ่งชีวิตยาว
105 150,000 กิโลกรัม/เมตร3 = 150 กรัม/เซนติเมตร3 ความหนาแน่นของแกนดวงอาทิตย์
106 1 กิกะกรัม/เมตร3
109 1 เทระกรัม/เมตร3 ความหนาแน่นของดาวแคระขาว
1012 1 เพตะกรัม/เมตร3
1013 2 × 1013 กิโลกรัม/เมตร3 ความหนาแน่นของจักรวาล ณ จุดสิ้นสุดยุคอิเล็กโตรวีค (ค่าประมาณ)
1015 1 เอ๊กสะกรัม/เมตร3
1017 2 × 1017 กิโลกรัม/เมตร3 ความหนาแน่นของนิวเคลียสอะตอมและดาวนิวตรอน
1018 1 เซตตะกรัม/เมตร3
1021 1 ยอตโตกรัม/เมตร3
1023 1023 กิโลกรัม/เมตร3 ความหนาแน่นสมมติของดาวพรีออน
1096 5.1 × 1096 กิโลกรัม/เมตร3 ความหนาแน่นพลังค์,
∞ กิโลกรัม/เมตร3 ความหนาแน่นของหลุมดำในซิงกูลาร์ริตี้