อันดับของขนาด (อุณหภูมิ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อันดับของขนาด
พื้นที่
หน่วยเงิน
ข้อมูล
ความหนาแน่น
พลังงาน
ความถี่
ความยาว
มวล
จำนวน
กำลัง
ความดัน
ความจุความร้อนจำเพาะ
ความเร็ว
อุณหภูมิ
เวลา
ปริมาตร
การเปลี่ยนหน่วย
หน่วยฟิสิกส์
หน่วยเอสไอ
หน่วยฐานเอสไอ
หน่วยอนุพันธ์เอสไอ
คำนำหน้าหน่วยเอสไอ
หน่วยพลังค์
รายชื่ออันดับของขนาดตามอุณหภูมิ
ตัวคูณ ผลคูณ ค่า วัตถุ
10-∞ 0 K ศูนย์องศาสัมบูรณ์ เป็นอุณหภูมิที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เคลื่อนที่
10−12 1 pK 100 pK เป็นอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฮลซังกิสามารถทำได้[1]
450 pK เป็นอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่ของเหลวผลควบแน่นโบส-ไอน์สไตน์ของแก๊สโซเดียมเคยประสบความสำเร็จในห้องปฏิบัติการ[2]
10−9 1 nK 50 nK เป็นจุดหลอมเหลวแฟร์มีของโพแทสเซียม-40
10−6 1 μK เป็นอุณหภูมิของเครื่องทำความเย็นแม่เหล็กนิวเคลียร์
10−3 1 mK 1.7 mK เป็นอุณหภูมิที่ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติว่าตู้เย็นเจือจางฮีเลียม-3/ฮีเลียม-4 ทำได้ต่ำที่สุด
2.5 mK เป็นจุดหลอมเหลวแฟร์มีของฮีเลียม-3
60 mK เป็นอุณหภูมิของเครื่องทำความเย็นแม่เหล็กของโมเลกุลพาราแมกนติก
300 mK เป็นอุณหภูมิเครื่องทำความเย็นแบบระเหยของฮีเลียม-3
700 mK เป็นอุณหภูมิที่ฮีเลียม-3/ฮีเลียม-4 เริ่มการแยกสถานะ
900 mK จุดหลอมเหลวของฮีเลียม
100 1 K 1 K เป็นอุณหภูมิของเนบิวลาบูมเมอแรง ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่เย็นที่สุดเท่าที่เคยทราบ
2.725 K เป็นอุณหภูมิของรังสีพื้นหลังไมโครเวฟของจักรวาล
4.1 K เป็นอุณหภูมิของสภาพตัวนำยิ่งยวดของดาวพุธ
4.22 K เป็นจุดหลอมเหลวพันธะของฮีเลียม
5.19 K เป็นอุณหภูมิวิกฤตของฮีเลียม
7.2 K เป็นอุณหภูมิของสภาพตัวนำยิ่งยวดของตะกั่ว
9.3 K เป็นอุณหภูมิของสภาพตัวนำยิ่งยวดของไนโอเบียม
101 10 K 14.01 K จุดหลอมเหลวของพันธะไฮโดรเจน
20.28 K จุดเดือดของพันธะไฮโดรเจน
33 K เป็นอุณหภูมิวิกฤตของไฮโดรเจน
35 K อุณหภูมิบนไทรทัน
44 K อุณหภูมิบนดาวพลูโต
53 K อุณหภูมิบนดาวยูเรนัส
63 K จุดหลอมเหลวของพันธะไนโตรเจน
68 K อุณหภูมิบนดาวเนปจูน
77.35 K จุดเดือดของพันธะไนโตรเจน
90.19 K จุดเดือดของพันธะออกซิเจน
92 K อุณหภูมิของสภาพตัวนำยิ่งยวดของ Y-Ba-Cu-ออกไซด์
102 100 K 134 K อุณหภูมิของสภาพตัวนำยิ่งยวดของ Y-Ba-Ca-Cu-ออกไซด์
143 K อุณหภูมิบนดาวเสาร์
152 K อุณหภูมิบนดาวพฤหัสบดี
165 K อุณหภูมิของการกลายสภาพคล้ายแก้วของน้ำเย็นยิ่งยวด
183.75 K อุณหภูมิที่ต่ำที่สุดบนโลก
192 K อุณหภูมิเดอบายของน้ำแข็ง
205.2 K เป็นอุณหภูมิของเมืองที่ต่ำที่สุดในโลก ที่เมืองเวอร์โคยันค์ส ประเทศรัสเซีย
210 K อุณหภูมิบนดาวอังคาร
220 K อุณหภูมิบนดวงจันทร์
271.6 K เป็นอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดในประเทศไทย ที่จ.สกลนคร[3]
273.15 K จุดหลอมเหลวของน้ำ
273.16 K จุดร่วมสามของน้ำ
293 K อุณหภูมิห้อง
300 K จุดหลอมเหลวของแฟรนเซียม
301 K จุดหลอมเหลวของซีเซียม
304 K จุดหลอมเหลวของเนย
310 K อุณหภูมิของร่างกายมนุษย์
312 K จุดหลอมเหลวของรูบิเดียม
103 1 kK 1170 K อุณหภูมิของการทำให้ไฟติดบนไม้
1560 K จุดหลอมเหลวของเบริลเลียม
1670 K อุณหภูมิไฟของเทียนสีน้ำเงิน
1811 K จุดหลอมเหลวของเหล็ก
1830 K อุณหภูมิของไฟในตะเกียงบุนเซน
2022 K จุดเดือดของตะกั่ว
2320 K อุณหภูมิของไฟจากไฮโดรเจน
2741 K จุดเดือดของเบริลเลียม
3459 K จุดหลอมเหลวของรีเนียม
3683 K จุดหลอมเหลวของทังสเตน
3900 K จุดหลอมเหลวของโบห์เรียม
4000 K จุดหลอมเหลวของซีบอร์เกียม
4160 K จุดหลอมเหลวของฮาฟเนียมคาร์ไบด์
4800 K จุดร่วมสามของคาร์บอน [4]
5000 K จุดหลอมเหลวของเพชร [5]
5780 K อุณหภูมิของดวงอาทิตย์
5869 K จุดเดือดของรีเนียม
5933 K จุดเดือดของทังสเตน
6000 K อุณหภูมิของเอกภพหลังจากเกิดบิกแบง 300,000 ปี
6200 K จุดเดือดของโบห์เรียม
6300 K จุดเดือดของซีบอร์เกียม
8801 K อุณหภูมิวิกฤตของคาร์บอน
104 10 kK 10,000 K อุณหภูมิของดาวซิริอุส เอ
15,500 K อุณหภูมิวิกฤตของทังสเตน
16,400 K อุณหภูมิวิกฤตของรีเนียม
25,000 K อุณหภูมิของเอกภพหลังจากเกิดบิกแบง 10,000 ปี
37,000 K อุณหภูมิของการหลอมโปรตอนและอิเล็กตรอน
800,000 K อุณหภูมิของลมสุริยะ
106 1 MK 1,000,000 K อุณหภูมิของดาวนิวตรอนเก่า
1,500,000 K อุณหภูมิของชั้นบรรยาาศโคโรนา
15,600,000 K อุณหภูมิที่แกนของดวงอาทิตย์
20,000,000 K อุณหภูมิของโนวา
23,000,000 K อุณหภูมิของอัตราการฟิวชันของเบริลเลียม-7
230,000,000 K อุณหภูมิของอัตราการฟิวชันของคาร์บอน-12
750,000,000 K อุณหภูมิของอัตราการฟิวชันของออกซิเจน
109 1 GK 1,000,000,000 K อุณหภูมิของเอกภพหลังจากเกิดบิกแบง 100 วินาที
1,500,000,000 K อุณหภูมิของอัตราการฟิวชันของซิลิกอน
3,000,000,000 K อุณหภูมิของการหลอมอิเล็กตรอน-โพซิตรอน
10,000,000,000 K อุณหภูมิของซูเปอร์โนวา
10,000,000,000 K อุณหภูมิของเอกภพหลังจากเกิดบิกแบง 1 วินาที
1012 1 TK 1,000,000,000,000 K อุณหภูมิของดาวนิวตรอนเกิดใหม่
1,200,000,000,000 K จุดหลอมเหลวแฟร์มีของฮาดรอนเข้าสู่ควาร์ก-กลูออนพลาสมา
4,000,000,000,000 K อุณหภูมิของการหลอมโปรตอน-แอนติโปรตอน
10,000,000,000,000 K อุณหภูมิของเอกภพหลังจากเกิดบิกแบง 100 ไมโครวินาที
10,000,000,000 K อุณหภูมิของเอกภพหลังจากเกิดบิกแบง 1 วินาที
1015 1 PK 2,200,000,000,000,000 K อุณหภูมิของการชนระหว่างโปรตอนกับแอนติโปรตอน
2,800,000,000,000 K อุณหภูมิของดาวอิเล็กโทรวีค
1018 1 EK 7,000,000,000,000,000,000 K อุณหภูมิของการเปลี่ยนเป็นนิวเคลียร์หนักในเครื่องชนอนุภาคขนาดใหญ่
1021 1 ZK 1,000,000,000,000,000,000,000 K อุณหภูมิของสสารมืดที่นิวเคลียสดาราจักรกัมมันต์
1024 1 YK 4,000,000,000,000,000,000,000,000 K อุณหภูมิของลำแสงคอสมิกพลังงานสูงยิ่งยวด
1027 103 YK 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 K อุณหภูมิของการกระตุ้นทฤษฎีการรวมแรงครั้งใหญ่
อุณหภูมิของเอกภพหลังจากเกิดบิกแบง 10−35 วินาที
1032 108 YK 142,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 K อุณหภูมิพลังก์
อุณหภูมิของเอกภพหลังจากเกิดบิกแบง 5 × 10−44 วินาที
1033 109 YK 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 K อุณหภูมิที่ใช้ในการกระตุ้นทฤษฎีแห่งสรรพสิ่ง
อุณหภูมิของความอิสระในมิติขนาดใหญ่พิเศษ
อุณหภูมิขั้วของแลนเดา


อ้างอิง[แก้]

  1. "World record in low temperatures". สืบค้นเมื่อ 2009-05-05.
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-04-02. สืบค้นเมื่อ 2013-09-28.
  3. ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล. สถิติภูมิอากาศของประเทศไทยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2504-2533). รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเลขที่ 551.582-02-2537, ISBN : 974-7554-80-1, กองภูมิอากาศ, กรมอุตุนิยมวิทยา, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4. A. I. Savvatimscij, "Melting point of graphite and liquid carbon", Physics 46 (12) 1295–1303 (2003), Uspèxi Fizichèscix Nauc, Russian Academy of Sciences
  5. C. C. Yang and S. Li, "Size-Dependent Temperature-Pressure Phase Diagram of Carbon", J. Phys. Chem. C 112 (5), 1423–1426 (2008)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]