อันดับของขนาด (เวลา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อันดับของขนาด
พื้นที่
หน่วยเงิน
ข้อมูล
ความหนาแน่น
พลังงาน
ความถี่
ความยาว
มวล
จำนวน
กำลัง
ความดัน
ความจุความร้อนจำเพาะ
ความเร็ว
อุณหภูมิ
เวลา
ปริมาตร
การเปลี่ยนหน่วย
หน่วยฟิสิกส์
หน่วยเอสไอ
หน่วยฐานเอสไอ
หน่วยอนุพันธ์เอสไอ
คำนำหน้าหน่วยเอสไอ
หน่วยพลังค์

เวลาพลังค์[แก้]

ยอคโตวินาที[แก้]

การนำไปใช้[แก้]

เซปโตวินาที[แก้]

การนำไปใช้[แก้]

อัตโตวินาที[แก้]

การนำไปใช้[แก้]

 • 12 as: การวัดคาบของเวลาที่สั้นที่สุด

เฟมโตวินาที[แก้]

การนำไปใช้[แก้]

 • 1 fs: เวลาที่แสงใช้เคลื่อนที่ในระยะทาง 3 ไมโครเมตร

พิโกวินาที[แก้]

 • สัญลักษณ์ - ps
 • ความหมาย - 1 ในล้านล้านวินาที
 • ค่า - 1×10-12 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

 • 1 ps: ครึ่งชีวิตของบอททอมควาร์ก, เวลาที่แสงใช้เคลื่อนที่ในระยะทาง 0.3 มิลลิเมตร

นาโนวินาที[แก้]

 • สัญลักษณ์ - ns
 • ความหมาย - 1 ในร้อยล้านวินาที
 • ค่า - 1×10-9 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

 • 1 ns: เวลาที่แสงใช้เคลื่อนที่ในระยะทาง 30 เซนติเมตร

ไมโครวินาที[แก้]

 • สัญลักษณ์ - μs
 • ความหมาย - 1 ในล้านวินาที
 • ค่า - 1×10-6 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

มิลลิวินาที[แก้]

 • สัญลักษณ์ - ms
 • ความหมาย - 1 ในพันวินาที
 • ค่า - 1×10-3 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

 • 100 ms: เวลาที่มนุษย์ใช้กระพริบตา

วินาที[แก้]

 • สัญลักษณ์ - s
 • ความหมาย -
 • ค่า - 1×100 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

กิโลวินาที[แก้]

 • สัญลักษณ์ - ks
 • ความหมาย - 1,000 วินาที
 • ค่า - 1×103 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

เมกะวินาที[แก้]

 • สัญลักษณ์ - Ms
 • ความหมาย - 1,000,000 วินาที
 • ค่า - 1×106 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

จิกะวินาที[แก้]

 • สัญลักษณ์ - Gs
 • ความหมาย - 1,000,000,000 วินาที
 • ค่า - 1×109 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

เทระวินาที[แก้]

 • สัญลักษณ์ - Ts
 • ความหมาย - 1,000,000,000,000 วินาที
 • ค่า - 1×1012 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

เพตะวินาที[แก้]

 • สัญลักษณ์ - Ps
 • ความหมาย - 1,000,000,000,000,000 วินาที
 • ค่า - 1×1015 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

เอกซะวินาที[แก้]

 • สัญลักษณ์ - Es
 • ความหมาย - 1,000,000,000,000,000,000 วินาที
 • ค่า - 1×1018 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

เซตตะวินาที[แก้]

 • สัญลักษณ์ - Zs
 • ความหมาย - 1,000,000,000,000,000,000,000 วินาที
 • ค่า - 1×1021 วินาที

การนำไปใช้[แก้]

ยอตตะวินาที[แก้]

 • สัญลักษณ์ - Ys
 • ความหมาย - 1,000,000,000,000,000,000,000,000 วินาที
 • ค่า - 1×1024 วินาที

การนำไปใช้[แก้]