อักษรโวลอฟ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อักษรอาหรับสำหรับภาษาโวลอฟ หรืออักษรโวโลฟัล (Wolofal) เป็นอักษรอาหรับรูปแบบหนึ่งสำหรับใช้เขียนภาษาโวลอฟ สิ่งนี้เป็นพื้นฐานของอักษรอยามีในแอฟริกาตะวันตก

อักษรอาหรับนี้เป็นอักษรชนิดแรกที่ใช้เขียนภาษาโวลอฟ แม้ว่าในปัจจุบันจะใช้อักษรละตินเป็นอักษรทางการในเซเนกัล แต่ก็ยังมีการใช้อักษรอาหรับในชนบางกลุ่มเพื่อบ่งถึงวัฒนธรรมอิสลามในหมู่ชาวโวลอฟ[ต้องการอ้างอิง]

อักษรโวลอฟ
อักษรโวลอฟ รูปแบบอื่น อักษรละติน ออกเสียง
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาب b [b]
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาݖ หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาچ‎, หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาجۛ c [c]
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาد d [d]
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาف หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาڢ f [ɸ]
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาگ หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาڭ g [ɡ]
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาه h [h]
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาج j []
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาک k [k]
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาل l [l]
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาم m [m]
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาن n [n]
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาݧ หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาچ‎, หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาجۛ ñ [ɲ]
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาݝ หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาݤ‎,หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาڭ ŋ [ŋ]
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาݒ หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาپ, ݑ p [p]
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาق q [q]
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาر r [ɾ]
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาس s [s]
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาت t [t]
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาو w [w]
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาخ x [x]
หน้า แม่แบบ:Script/styles arabic.css ไม่มีเนื้อหาي y [j]

รูปสระสั้นในภาษาอาหรับเขียนอย่างเป็นระบบ แต่เสียง /a,ə/, /i,e,ɛ/ และ /u,o,ɔ/ ไม่มีความแตกต่างซึ่งกันและกัน[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. Souag, Lameen (2010-01-01). "Ajami in West Africa". Afrikanistik online.
  • Mamadou Cissé: « Graphical borrowing and African realities » in Revue du Musée National d'Ethnologie d'Osaka, Japan, June 2000.
  • Mamadou Cissé: « Écrits et écritures en Afrique de l'Ouest » in Sud Langues [1] June 2006.
  • PanAfriL10n Wolof