สายหลักโทไกโด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
สายหลักโทไกโด
東海道本線
JRW series221-Kyoto.jpg
221 ซีรีส์ ในสายหลักโทไกโด ช่วงเคียวโตะ
ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบ ทางรถไฟหนัก
ที่ตั้ง ภูมิภาค คันโต, โทไก, คันไซ
ปลายทาง โตเกียว
โคเบะ
จำนวนสถานี 166 (เฉพาะขนส่งผู้โดยสาร)
การดำเนินงาน
เปิดเมื่อ พ.ศ. 2415
เจ้าของ JR ตะวันออก
JR ตอนกลาง
JR ตะวันตก
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง 713.6 กิโลเมตร (443.4 ไมล์)
รางกว้าง 1067
ระบบจ่ายไฟ 1,500 V DC, จ่ายไฟด้านบน
ความเร็ว 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง
แผนที่เส้นทาง
240px

ทางรถไฟ สายหลักโทไกโด (ญี่ปุ่น: 東海道本線 Tōkaidō-honsen) เป็นทางรถไฟที่ชุกชุมที่สุด[1]ในประเทศญี่ปุ่น เชื่อมระหว่างมหานครโตเกียว กับ นครโคเบะ ด้วยระยะทางทั้งหมด 589.5 กิโลเมตร โดยไม่นับเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างเมืองรายทาง อีกทั้งรถไฟความเร็วสูง โทไกโด ชิงกันเซ็ง ยังวิ่งขนานไปกับเส้นทางนี้ด้วย

สายหลักโทไกโดถูกครอบครองและดำเนินงานโดย 3 บริษัทรถไฟญี่ปุ่น คือ

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

E231 ซีรีส์ EMU ในสายหลักโทไกโด
 • ระยะทางทั้งหมด: 713.6 กิโลเมตร (443.4 ไมล์) (รวมสายกิ่ง; โตเกียว - โคเบะ ยาว 589.5 กิโลเมตร (366.3 ไมล์))
  • บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก (JR ตะวันออก) (บริการและรางคู่)
   • โตเกียว - อะตะมิ: 104.6 กิโลเมตร (65.0 ไมล์)
   • ชินะงะวะ - ชิง-คะวะซะกิ - สึรุมิ: 17.8 กิโลเมตร (11.1 ไมล์)
   • ฮะมะมะสึโช - สถานีบรรทุกโตเกียว - สถานีบรรทุกคะวะซะกิ - ฮะมะ-คะวะซะกิ: 20.6 กิโลเมตร (12.8 ไมล์) (สายบรรทุกโทไกโด)
   • สึรุมิ - ฮัตโช-นะวะเตะ: 2.3 กิโลเมตร (1.4 ไมล์) (สายบรรทุกโทไกโด)
   • สึรุมิ - ฮิงะชิ-ทะกะชิมะ - ซะกุระงิโช: 8.5 กิโลเมตร (5.3 ไมล์) (สายทะกะชิมะ)
   • สึรุมิ - โยะโกะฮะมะ-ฮะซะวะ - ฮิงะชิ-โทะสึกะ: 16.0 กิโลเมตร (9.9 ไมล์) (สายบรรทุกโทไกโด)
  • บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตอนกลาง (JR ตอนกลาง) (บริการและรางคู่)
   • อะตะมิ - ไมบะระ: 341.3 กิโลเมตร (212.1 ไมล์) (3.3 กิโลเมตร (2.1 ไมล์) ระหว่าง คะนะยะมะ - นะโงะยะ คาบเกี่ยวกับ สายหลักชูโอ)
   • โองะกิ - มิโนะ-อะกะซะกะ: 5.0 กิโลเมตร (3.1 ไมล์) (สายย่อยมิโนะ-อะกะซะกะ)
   • โองะกิ - (ชิง-ทะรุอิ) - เซะกิงะฮะระ: 13.8 กิโลเมตร (8.6 ไมล์) (สายชิง-ทะรุอิ)
  • บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันตก (JR ตะวันตก) (บริการและรางคู่)
   • ไมบะระ - โคเบะ: 143.6 กิโลเมตร (89.2 ไมล์)
   • สถานีบรรทุกเคียวโตะ - ทัมบะงุชิ: 3.3 กิโลเมตร (2.1 ไมล์) (ไม่ใช้สำหรับขบวนขนส่งผู้โดยสาร)
   • ซุอิตะ - (ลานรถไฟมิยะฮะระ) - อะมะงะซะกิ: 10.7 กิโลเมตร (6.6 ไมล์) (สายบรรทุกฮปโป)
   • ซุอิตะ - อุเมะดะ - ฟุกุชิมะ: 8.5 กิโลเมตร (5.3 ไมล์) (สายบรรทุกอุเมะดะ, ในใช้งาน ฮะรุกะ เอ็กซเพรส จำกัด)
  • บริษัทรถไฟบรรทุกญี่ปุ่น (JR บรรทุก) (บริการและรางคู่)
   • เขตสัญญาณซันโน - นะโงะยะ-มินะโตะ: 6.2 กิโลเมตร (3.9 ไมล์) (สายนะโงะยะ-มินะโตะ)
   • เขตสัญญาณซุอิตะ - สถานีบรรทุกโอซะกะ: 8.7 กิโลเมตร (5.4 ไมล์) (สายสถานีโอซะกะ)
  • บริษัทรถไฟบรรทุกญี่ปุ่น (JR บรรทุก) (บริการเฉพาะ)
   • ชินะงะวะ - อะตะมิ: 97.8 กิโลเมตร (60.8 ไมล์)
   • ชินะงะวะ - เขตสัญญาณชิง-สึรุมิ: 13.9 กิโลเมตร (8.6 ไมล์)
   • สถานีบรรทุกโตเกียว - ฮะมะ-คะวะซะกิ: 12.9 กิโลเมตร (8.0 ไมล์)
   • สึรุมิ - โยะโกะฮะมะ-ฮะซะวะ - ฮิงะชิ-โทะสึกะ: 16.0 กิโลเมตร (9.9 ไมล์)
   • สึรุมิ - ฮัตโช-นะวะเตะ: 2.3 กิโลเมตร (1.4 ไมล์)
   • สึรุมิ - ชินโก - ซะกุระงิโช: 11.2 กิโลเมตร (7.0 ไมล์)
   • อะตะมิ - ไมบะระ: 341.3 กิโลเมตร (212.1 ไมล์)
   • เขตสัญญาณมินะมิ-อะระโอะ - เซะกิงะฮะระ: 10.7 กิโลเมตร (6.6 ไมล์)
   • เขตสัญญาณมินะมิ-อะระโอะ - มิโนะ-อะกะซะกะ: 1.9 กิโลเมตร (1.2 ไมล์)
   • ไมบะระ - โคเบะ: 139.0 กิโลเมตร (86.4 ไมล์) (via สายบรรทุกฮปโป)
   • สถานีบรรทุกเคียวโตะ - ทัมบะงุชิ: 3.3 กิโลเมตร (2.1 ไมล์)
   • ซุอิตะ - อุเมะดะ - ฟุกุชิมะ: 8.5 กิโลเมตร (5.3 ไมล์)
 • ช่วงกว้างราง: 1067
 • สถานี:
  • ผู้โดยสาร: 166 (ไม่รวม ชินะงะวะ - ชิง-คะวะซะกิ - สึรุมิ หรือส่วนอื่นนอกเหนือจาก สายย่อยมิโนะ-อะกะซะกะ)
   • JR ตะวันออก: 34
   • JR ตอนกลาง: 82
   • JR ตะวันตก: 50
  • เฉพาะบรรทุก: 14
 • ระบบราง:
  • สี่หรือมากกว่า
   • โตเกียว - โอะดะวะระ: 83.9 กิโลเมตร (52.1 ไมล์)
   • นะโงะยะ - อินะซะวะ: 11.1 กิโลเมตร (6.9 ไมล์)
   • คุซะสึ - โคเบะ: 98.1 กิโลเมตร (61.0 ไมล์)
  • สอง
   • โอะดะวะระ - นะโงะยะ
   • อินะซะวะ - คุซะสึ
   • ชินะงะวะ - ชิง-คะวะซะกิ - สึรุมิ
   • ฮะมะมะสึโช - สถานีบรรทุกโตเกียว - สถานีบรรทุกคะวะซะกิ - ฮะมะ-คะวะซะกิ
   • สึรุมิ - ฮัตโช-นะวะเตะ
   • สึรุมิ - ฮิงะชิ-ทะกะชิมะ
   • สึรุมิ - โยะโกะฮะมะ-ฮะซะวะ - ฮิงะชิ-โทะสึกะ
   • ซุอิตะ - อุเมะดะ
   • ซุอิตะ - (ลานรถไฟมิยะฮะระ) - อะมะงะซะกิ
  • รางเดียว: ส่วนที่เหลือ
 • ระบบจ่ายไฟ: 1500 V DC (ยกเว้นเขตสัญญาณซันโน - นะโงะยะ-มินะโตะ)
 • ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ: ควมคุมรถไฟอัตโนมัติ
 • ความเร็วสูงสุด:
  • โตเกียว - โอฟุนะ, โอะดะวะระ - โทะโยะฮะชิ: 110 กม./ชม. (68 ไมล์/ชม.)
  • โอฟุนะ - โอะดะวะระ, โทะโยะฮะชิ - ไมบะระ: 120 กม./ชม. (75 ไมล์/ชม.)
  • เขตสัญญาณมินะมิ-อะระโอะ - ทะรุอิ - เซะกิงะฮะระ, เขตสัญญาณมินะมิ-อะระโอะ - มิโนะ-อะกะซะกะ: 85 กม./ชม. (53 ไมล์/ชม.)
  • ไมบะระ - โคเบะ: 130 กม./ชม. (81 ไมล์/ชม.)

อ้างอิง[แก้]

 1. Smith, Roderick A. (2003). "The Japanese Shinkansen". The Journal of Transport History (Imperial College, London) 24/2: 222–236. 

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]