ข้ามไปเนื้อหา

วิษณุธรรโมตตรปุราณะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คัมภีร์วิษณุธรรมโมตระปุราณะ (อังกฤษ: Vishnudharmottara Purana) เป็นชื่อคัมภีร์ที่สำคัญประเภทหนึ่งในศาสนาฮินดู ซึ่งให้ความสำคัญและยกย่องพระวิษณุ และไวษณพนิกาย เป็นปุราณะ อยู่ในหมวดย่อยของอุปปุราณะเนื้อหาในปุราณะนี้จะเน้นถึงพระวิษณุโดยเฉพาะ