วิษณุธรรโมตตรปุราณะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คัมภีร์วิษณุธรรมโมตระปุราณะ (อังกฤษ: Vishnudharmottara Purana) เป็นชื่อคัมภีร์ที่สำคัญประเภทหนึ่งในศาสนาฮินดู ซึ่งให้ความสำคัญและยกย่องพระวิษณุ และไวษณพกาย เป็นปุราณะ อยู่ในหมวดย่อยของอุปปุราณะเนื้อหาในปุราณนี้จะเน้นถึงพระวิษณุโดยเฉพาะ