ข้ามไปเนื้อหา

พระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว)
จุฬาราชมนตรี คนที่ 5
กษัตริย์สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ก่อนหน้าพระยาจุฬาราชมนตรี (เซน)
ถัดไปพระยาจุฬาราชมนตรี (อากายี)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ไว้ศพมัสยิดต้นสน
ศาสนาอิสลามนิกายชีอะฮ์
คู่สมรสคุณหญิงเสม
บุตรเจ้าจอมหงส์ ในรัชกาลที่ 1
นก
บุพการี

พระยาจุฬาราชมนตรี นามเดิม ก้อนแก้ว หรือศาสนนาม มุฮัมหมัดมะอ์ซูม เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (เซน) และคุณหญิงก้อนทอง รับราชการเป็นมหาดเล็กตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ ตอนปลายกรุงศรีอยุธยาจนเสียกรุงเมื่อ พ.ศ. 2310 เมื่อเสียกรุงได้หลบหนีข้าศึกมารับราชการกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อมาได้เป็นขุนป้องพลขันธ์ และหลวงศรีเนาวรัตน์ตามลำดับ ได้ร่วมรบกับข้าศึกจนผลัดแผ่นดินเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นพระยาจุฬาราชมนตรี มีหน้าที่กำกับราชการกรมท่าขวาและดูแลมุสลิมทั่วราชอาณาจักร ถือเป็นจุฬาราชมนตรีท่านแรกในสมัยรัตนโกสินทร์

พระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว) สมรสกับคุณหญิงเสม หญิงมุสลิมนิกายซุนนี หลานสาวของพระยาราชวังสัน (หวัง)[1] มีธิดาสองคน คือ เจ้าจอมหงส์ ในรัชกาลที่ 1 และนก ภรรยาพระยาวรเทพ (เถื่อน)[2]

พระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว) ถึงแก่อนิจกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่ออายุได้ 82 ปี ศพของท่านฝังอยู่ที่มัสยิดต้นสน

อ้างอิง

[แก้]
  1. เสาวนีย์ จิตต์หมวด, ผศ. (2531). กลุ่มชาติพันธุ์ : ชาวไทยมุสลิม (PDF). กรุงเทพฯ: กองทุนสง่ารุจิระอัมพร. p. 126.
  2. ลำดับสกุลเก่าบางสกุล ภาคที่ 3 สกุลเฉกอะหมัด ฉะบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (PDF). 2473. p. 24.
  • ภัทระ คาน. สุสานประวัติศาสตร์ 3 สมัย ใน มุสลิมมัสยิดต้นสนกับบรรพชนสามสมัย. กทม. จิรรัชการพิมพ์. 2544
  • เอกราช มูเก็ม. จุฬาราชมนตรี ประวัติศาสตร์ผู้นำไทยมุสลิมจากสมัยอยุธยาถึงยุคทักษิณ. กทม. ร่วมด้วยช่วยกัน. 2549. หน้า 29
ก่อนหน้า พระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว) ถัดไป
สถาปนาบรรดาศักดิ์ใหม่
ก่อนหน้า: พระยาจุฬาราชมนตรี (เซน)
พระยาจุฬาราชมนตรี คนที่ 5
พระยาจุฬาราชมนตรี (อากายี)