รายนามบุคคลสำคัญจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บุคคลสำคัญที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ[แก้]

พระบรมวงศ์ศานุวงศ์[แก้]

รัฐมนตรี[แก้]

ด้านการศาสนา[แก้]

ดารานักแสดง ศิลปิน[แก้]

นักการเมือง[แก้]

นักการธนาคาร[แก้]

ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ[แก้]


  • พลเอก ประเสริฐ ธรรมศิริ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก
  • พลเอก เต็ม หอมเศรษฐี อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ อดีตนายกสมาคโบว์ลิ่ง อดีตนายกสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
  • พลเอก สนั่น ขจรกล่ำ อดีตโฆษกกระทรวงกลาโหม
  • พลเอก มนตรี ศุภาพร ประธานคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  • พลเอก สุรใจ พูนทรัพย์
  • พลเอก พงศ์ทัศน์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ
  • พลโท ภัทรพล รักษนคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  • พลโท นิวัต บูรณะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  • พลตรี อนันต์ พิบูลสงคราม ลูกชายจอมพลแปลก พิบูลสงคราม
  • ศาตราจารย์ พลเรือตรี สมภพ ภิรมย์ ร.น. ราชบัณฑิต
  • พลเรือตรี ศิริชัย ขนิษฐกุล ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
  • นายภุชงค์ เพ่งศรี อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง
  • นายเชื้อ พิทักษากร อดีตอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  • ปริญญา อุดมทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีจังหวัดนราธิวาส
  • สุรินทร์ พันธ์ฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
  • นายวิมล จันทรโรทัย อดีตอธิบดีกรมประมง และรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • พลเอก นิพนธ์ สีตบุตร นายกสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศคนปัจจุบัน
  • พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา อดีตผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  • พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตแม่ทัพภาค 1 ผู้บัญชาการทหารบก และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
  • นายแพทย์ ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล อดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน 2560) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10 นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวฯ

นักกีฬา[แก้]

นักเศรษฐศาสตร์[แก้]

นักธุรกิจ นักบริหาร[แก้]

ฝ่ายตุลาการ[แก้]

นักวิชาการ[แก้]

สื่อสารมวลชน[แก้]

ชลิต กิตติญาณทรัพย์