พระธรรมปาโมกข์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระธรรมปาโมกข์
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนทราโภ)

ตั้งแต่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555
การเรียกขานท่านเจ้าคุณ
ที่พำนักพระอารามหลวง หรือวัดราษฎร์
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชีพ หรือ ได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระธรรมปาโมกข์ (แฟง กิตฺติสาโร)
สถาปนาพ.ศ. 2437

พระธรรมปาโมกข์ เป็นราชทินนามสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นธรรมในฝ่ายธรรมยุติกนิกาย[1]

ผู้ได้รับสมณศักดิ์[แก้]

ปัจจุบันมีพระเถระได้รับสมณศักดิ์ที่พระธรรมปาโมกข์ รวมทั้งสิ้น 16 รูป ดังนี้

ลำดับที่ รายนาม วัด ได้รับสมณศักดิ์
1 พระธรรมปาโมกข์ (แฟง กิตฺติสาโร) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2437
2 หม่อมเจ้าพระสถาพรพิริยพรต วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2442
3 พระธรรมปาโมกข์ (ถม วราสโย) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2449
4 พระธรรมปาโมกข์ (แย้ม อุปวิกาโส) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2463
5 พระธรรมปาโมกข์ (แจ่ม จตฺตสลฺโล) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2466
6 พระธรรมปาโมกข์ (อ้วน ติสฺโส) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พ.ศ. 2472
7 พระธรรมปาโมกข์ (ภา ภาณโก) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2478
8 พระธรรมปาโมกข์ (จวน อุฏฺฐายี) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2488
9 พระธรรมปาโมกข์ (ผิน สุวโจ) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พ.ศ. 2490
10 พระธรรมปาโมกข์ (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2492
11 พระธรรมปาโมกข์ (วิน ธมฺมสาโร) วัดราชผาติการาม วรวิหาร พ.ศ. 2500
12 พระธรรมปาโมกข์ (ทิม อุฑาฒิโม) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2509
13 พระธรรมปาโมกข์ (บุญมั่น มนฺตาสโย) วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2520
14 พระธรรมปาโมกข์ (นพ องฺกุรปญฺโญ) วัดธาตุทอง พ.ศ. 2523
15 พระธรรมปาโมกข์ (สุวรรณ กญฺจโน) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2545
16 พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนทราโภ) วัดราชผาติการามวรวิหาร พ.ศ. 2555

อ้างอิง[แก้]

  1. สุเชาวน์ พลอยชุม, ตำนานพระธรรมปาโมกข์, พระธรรมปาโมกข์ (สุวรรณ กญฺจโน), กรุงเทพฯ : วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร, 2555