รายชื่อบุคคลที่ถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2539

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ประเทศไทยใช้การประหารชีวิตด้วยการยิงเป้านี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2546 หลังจากการแก้ไขประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ว่าด้วยการประหารชึวิตจากการ "ให้เอาไปตัดศีรษะเสีย" เป็น "ให้เอาไปยิงเสียให้ตาย" ในปี พ.ศ. 2477 ปืนกลมือที่ใช้ประหารชีวิตครั้งแรกเป็นเอ็มเพ 18 หรือ เบิร์กมันน์ เอ็มเพ 18 โดยใช้ในการประหารชีวิตสิบเอกสวัสดิ์ มะหะหมัด 12 กันยายน พ.ศ. 2478 ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้มีการเปลี่ยนปืนกลมือจากเบิร์กมันน์เป็นเฮคแลร์อุนด์คอค เอ็มเพ 5 หรือ ปืนกลมือเอ็มพี 5 เอสดี 3 สำหรับปืนกลมือเบิร์กมันน์นี้ใช้ประหารชีวิตผู้ต้องขังมาแล้วจำนวน 213 คน โดยการประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะประหารชีวิตที่เรือนจำกลางบางขวาง โดยการประหารชีวิตในเรือนจำของจังหวัดที่เกิดเหตุจะเป็นการประหารโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรีด้วยอำนาจมาตรา 21 หรือมาตรา 200 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นการประหารชีวิตในช่วงนายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ โดยหลังจากการประหารชีวิตพลทหารสายทอง แสงแก้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 ที่เรือนจำจังหวัดอุดรธานี ในความผิดฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราและฆ่าคนตายโดยเจตนา ซึ่งการประหารของเขาเดิมจะเกิดขึ้นที่เรือนจำกลางอุดรธานีเมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 ที่เรือนจำกลางอุดรธานีพร้อมกับผู้ก่อเหตุคนอื่น 3 คน แต่เมื่อ 04.30 น. เขาได้ก่อเหตุพยายามอัตวินิบาตกรรมโดยการแทงตนเองด้วยขวดน้ำปลาที่ทุบเป็นปากฉลามในห้องควบคุมพิเศษของเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 3 แต่รอดชีวิตมาได้ การประหารชีวิตของเขาจึงเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ซึ่งหลังจากการประหารชีวิตสายทองการ ประหารชีวิตทั้งหมดเกิดขึ้นที่เรือนจำกลางบางขวาง[1] [2] หลังจากการประหารชีวิตสมโภชน์ ชื่นชม, ไพริน ณ วันดี, คำพัน อรรถศรี และ สุวรรณ คำภูษา เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2530 ในความผิดฐานฆาตกรรม ประเทศไทยได้ไม่มีการประหารชีวิตเป็นเวลาเกือบ 9 ปี ก่อนจะกลับมาประหารชีวิตใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2539 โดยเป็นการประหารชีวิตพรหมมาศ หรือจุน เลื่อมใส อายุ 38 ปี ชาวอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2539 ในความผิดฐานปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจากการฆาตกรรมพลเมืองดีระหว่างการปล้นร้านขายยา ที่อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และยังได้ก่อเหตุฆาตกรรมลูกเรือที่ร้านอาหารในอำเภอสัตหีบและเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะจับกุมวงไพ่ที่อำเภอพานทอง[3] ในช่วงปี พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2530[4][5] ต่อมาหลังจากการประหารชีวิต สุดใจ ชนะในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2545[6] ในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลได้มีการเสนอแก้พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2546 โดยแก้ไขมาตรา 19 ว่า " ผู้ใดต้องโทษประหารชีวิต ให้ดำเนินการด้วยวิธีฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย"ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 กันยายน 2546 โดยเป็นการเปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตจากการยิงเป้าเป็นการฉีดสารพิษ[7][8][9]

รายชื่อบุคคลที่ถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ อายุ เพศ ศาสนา วันที่ถูกประหารชีวิต ศาล ความผิดฐาน วันที่เกิดคดี เพชฌฆาต นายกรัฐมนตรี
1 พรหมมาศ เลื่อมใส[10][11][12] 38 ชาย พุทธ 26 มกราคม พ.ศ. 2539 ฉะเชิงเทรา ปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 30 มิถุนายน พ.ศ. 2528 ,14 กรกฎาคม พ.ศ. 2529, 28 มีนาคม พ.ศ. 2531 เชาวเรศน์ จารุบุณย์ บรรหาร ศิลปอาชา
2 บุญโชติ พงศ์พราหมณ์ 32 ชาย พุทธ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540[13][14] ปากพนัง ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญโดยได้กระทำโดยทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจว่าผู้กระทำมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ,ฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำความผิดเพื่อปกปิดความผิดของตน ไม่ทราบ ชวลิต ยงใจยุทธ
3 พนม ทวีสุข 30 ชาย พุทธ สุพรรณบุรี ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตาย, ฆ่าผู้อื่นเพื่อปกปิดความผิด ไม่ทราบ สนั่น บุญลอย
4 สุพจน์ เพ็งคล้าย[15][16][17] - ชาย พุทธ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2541 พัทลุง ฆ่าคนตายโดยเหตุฉกรรจ์ และพยายามฆ่าผู้อื่น 5 มกราคม พ.ศ. 2536 เชาวเรศน์ จารุบุณย์ ชวน หลีกภัย
5 ปรีดา คำมณี[18] 25 ชาย พุทธ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ร้อยเอ็ด ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
6 สมศักดิ์ พรนารายณ์ หรือ ศักดิ์สิทธิ์ คำใส[19] 37 ชาย พุทธ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 เลย ฆ่าผู้อื่นโดยกระทำทารุณโหดร้ายเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
7 สำรวย โตสุข[20] 41 ชาย พุทธ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2542 สิงห์บุรี ลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537
8 พันธ์ สายทอง[21] 34 ชาย พุทธ อาญาธนบุรี ข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสามปี และฆ่าผู้อื่นโดยกระทำทารุณโหดร้ายหรือทรมานเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ประยุทธ สนั่น
9 เดชา สุวรรณสุก[22] 49 ชาย พุทธ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 มีนบุรี ข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสามปีจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย และฆ่าผู้อื่นโดยกระทำทารุณโหดร้ายหรือทรมาน 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 เชาวเรศน์ จารุบุณย์
10 วาด ขุนจันทร์[23] 25 ชาย พุทธ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 สงขลา วางเพลิงโรงเรือนที่คนอยู่อาศัยเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และกักขังหน่วงเหนี่ยวให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย 25 สิงหาคม พ.ศ. 2538
11 เก้า ปั้นหยัด[24] 29 ชาย พุทธ นครปฐม ข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสามปีจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย, พรากผู้เยาว์เพื่อกระทำอนาจาร และฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการ หรือเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดอื่น 18 เมษายน พ.ศ. 2539 ประยุทธ สนั่น
12 อุทัย กัญชนะกาญจน์[25] 38 ชาย พุทธ ระนอง ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535[note 1] เชาวเรศน์ จารุบุณย์
13 นพดล แขกเต้า[26][note 2] 30 ชาย พุทธ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 สุราษฎร์ธานี ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 26 มีนาคม พ.ศ. 2538
14 สมคิด วรรณโชติ 52 ชาย พุทธ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2542[27] ฆ่าเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตามหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อน 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526[note 3]
15 อนันต์ โคตรสมบัติ 47 ชาย พุทธ มหาสารคาม ฆ่าผู้อื่นโดยกระทำทารุณโหดร้าย และวางเพลิงโรงเรือนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
16 สุรศักดิ์ ยิตซัง 36 ชาย พุทธ กาญจนบุรี ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอา หรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่น เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้, ชิงทรัพย์จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และพยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ประยุทธ สนั่น
17 อำนาจ เอกพจน์[28][29] 26 ชาย พุทธ อาญากรุงเทพ บุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยมีอาวุธในเวลากลางคืน, ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยกระทำทารุณโหดร้ายและพยายามฆ่าผู้อื่น 2 มิถุนายน พ.ศ. 2539 เชาวเรศน์ จารุบุณย์
18 สมพร เชยชื่นจิตร 33 ชาย พุทธ ตรัง ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ประยุทธ สนั่น
19 สมัย ปานอินทร์[30][31] 59 หญิง พุทธ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542[32][33] อาญากรุงเทพ ผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เพื่อจำหน่าย[34] 30 มิถุนายน พ.ศ. 2537 เชาวเรศน์ จารุบุณย์
20 ประยุทธ์ ผลพันธ์ 38 ชาย พุทธ พัทลุง ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 19 ตุลาคม พ.ศ. 2537
21 ตะปอยโฮ หรือ ตองยุ้น 52 ชาย พุทธ สีคิ้ว ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อจะเอา หรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่น เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ประยุทธ สนั่น
22 ลาวิน[35] 50 ชาย อิสลาม 4 มกราคม พ.ศ. 2543 อาญากรุงเทพ ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัมขึ้นไป เพื่อนำออกจากราชอาณาจักร 1 กันยายน พ.ศ. 2536 เชาวเรศน์ จารุบุณย์
23 สมคิด นามแก้ว[36] 35 ชาย พุทธ 11 เมษายน พ.ศ. 2544 ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัมขึ้นไป[note 4] 12 กันยายน พ.ศ. 2540 ทักษิณ ชินวัตร
23 ลี ยวน กวง 48 ชาย พุทธ (มหายาน) 18 เมษายน พ.ศ. 2544[37][38] ร่วมกันครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัมขึ้นไป 6 ธันวาคม พ.ศ. 2536
24 ชู ชิน กวย 34 ชาย พุทธ (มหายาน)
25 บุญเกิด จิตปราณี 41 ชาย พุทธ พิทักษ์ เนื่องสิทธะ
26 วิเชียร แสนมหายักษ์ 42 ชาย พุทธ เชียงราย นำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เพื่อจำหน่าย และครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัมขึ้นไป 13 กันยายน พ.ศ. 2540 เชาวเรศน์ จารุบุณย์
27 รอมาลี ตาเย๊ะ 47 ชาย อิสลาม นราธิวาส จ้างวานให้ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 26 มกราคม พ.ศ. 2538 พิทักษ์ เนื่องสิทธะ
28 สุชาติ ท้าวคำหลง[39][note 5] 48 ชาย พุทธ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2544 อาญากรุงเทพ ร่วมกันครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัมขึ้นไป, พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 6 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เชาวเรศน์ จารุบุณย์
29 โปร่ง เกตุศิริ[40] 64 ชาย พุทธ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัมขึ้นไป 4 ธันวาคม พ.ศ. 2537
30 อำไพ ใสโพธิ์[41] 26 ชาย พุทธ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2544 บุรีรัมย์ กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย, พรากผู้เยาวน์เพื่อการอนาจาร และฆ่าผู้อื่นโดยกระทำทารุณโหดร้ายเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน 20 เมษายน พ.ศ. 2541
31 เฉลิม คงนก 35 ชาย พุทธ 20 กันยายน พ.ศ. 2544 สงขลา ฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน,ชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส และชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 26 มกราคม พ.ศ. 2539
32 ชีพ รอดแก้ว 37 ชาย พุทธ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ปทุมธานี ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, พาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร 27 สิงหาคม พ.ศ. 2536
33 ถวิล หมั่นสาร[42] 36 ชาย พุทธ 24 เมษายน พ.ศ. 2545[43] บุรีรัมย์ ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
34 สุรกิจ ลิ้มเจริญวงศ์[44] 56 ชาย พุทธ สีคิ้ว ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน, ทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย, กักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และร่วมกันปล้นทรัพย์โดยผู้กระทำแม้แต่คนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปด้วย 13 มีนาคม พ.ศ. 2536
35 จาย ส่างออ 38 ชาย พุทธ อาญาธนบุรี ร่วมกันครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัมขึ้นไป 8 ธันวาคม พ.ศ. 2540 พิทักษ์ เนื่องสิทธะ
36 กุลชนก อินเทศราช 24 ชาย พุทธ เชาวเรศน์ จารุบุณย์
37 เนตรน้อย ส่างคิด 36 ชาย พุทธ พิทักษ์ เนื่องสิทธะ
38 สุชาติ นาคชาตรี 50 ชาย พุทธ 28 มิถุนายน พ.ศ 2545 ทุ่งสง ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, พาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร 24 เมษายน พ.ศ. 2539 เชาวเรศน์ จารุบุณย์
39 คง สุเพือน 40 ชาย พุทธ สุรินทร์ กักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายเพื่อให้ได้ค่าไถ่จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย 16 มิถุนายน พ.ศ. 2539
40 วินัย นาคพันธ์ 32 ชาย พุทธ สุราษฎร์ธานี ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 14 มีนาคม พ.ศ. 2540 พิทักษ์ เนื่องสิทธะ
41 ยูโซ๊ป เมืองเล่ง 51 ชาย อิสลาม 3 กรกฎาคม พ.ศ 2545 สงขลา ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2540[note 6] เชาวเรศน์ จารุบุณย์
42 ส้มเกลี้ยง สร้อยพลาย 45 ชาย พุทธ 3 กันยายน พ.ศ 2545 กำแพงเพชร ข่มขืนกระทำชำเราผู้สืบสันดานจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย, ฆ่าผู้อื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน 25 มกราคม พ.ศ. 2543
43 สุดใจ ชนะ[45][46] - ชาย พุทธ 11 ธันวาคม พ.ศ 2545 หลังสวน ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, มีอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และฐานพกอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต 18 สิงหาคม พ.ศ. 2541

ข้อมูลประชากร[แก้]

อายุ
ไม่ทราบ 2
20–29 6
30–39 18
40–49 10
50–59 7
60–69 1
เพศ
ชาย 42
หญิง 1
ศาสนา
พุทธ 40
อิสลาม 3
ความผิดฐาน
ฆาตกรรม 32
ยาเสพติด 11
ปีที่ประหารชีวิต
2539 1
2540 2
2541 2
2542 16
2543 1
2544 11
2545 11
นายกรัฐมนตรี
บรรหาร ศิลปอาชา 1
ชวลิต ยงใจยุทธ 2
ชวน หลีกภัย 19
ทักษิณ ชินวัตร 22

ดูเพิ่ม[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

 1. ถูกตัดสินประหารชีวิตจากคดีฆาตกรรมนายเอียด พรหมนุช ที่อำเภอกระบุรี เมื่อวันที่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 และถูกศาลชั้นต้นตัดสินประหารชีวิตในคดีฆาตกรรมในพื้นที่สถานีภูธรราชกรูด อำเภอเมืองระนอง แต่เขาถูกยกฎีกาและประหารชีวิตจากคดีฆาตกรรมที่อำเภอกระบุรี โดยเขายังมีคดีฆาตกรรมที่ถูกอายัดเอาไว้แล้วยังไม่ได้ฟ้องอีกอย่างน้อย 3 คดี
 2. ไม่ได้มีการยื่นหนังสือถวายฎีกาทูลเกล้าฯ จึงจำเป็นต้องบังคับคดีให้ประหารชีวิตตามคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ โดยเป็นนักโทษประหารรายแรกที่ถูกบังคับคดีให้ประหารชีวิตโดยกรมราชทัณฑ์ ซึ่งหลังจากที่ประหารชีวิตนักโทษรายนี้แล้ว เรือนจำกลางบางขวางจึงออกข้อบังคับให้นักโทษประหารทุกรายที่ถูกศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตและคดีถึงที่สุดแล้ว ต้องยื่นหนังสือถวายฎีกาทูลเกล้าฯ เพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ ถึงแม้ว่านักโทษประหารบางรายจะไม่ประสงค์ยื่นหนังสือถวายฎีกาทูลเกล้าฯ ก็ตาม
 3. ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ขณะให้อาหารนกพิราบที่ท้องสนามหลวง
 4. เป็นนักโทษคดียาบ้ารายแรกที่ถูกประหารชีวิต
 5. เป็นนักโทษที่ถูกประหารชีวิตในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งได้มีการประกาศรายชื่อในขณะที่มีการแถลงสารจากนายกรัฐมนตรีผ่านการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
 6. มือปืนชื่อดังของภาคใต้ซึ่งก่อคดีหลายคดีไว้ในหลายพื้นที่ ถูกตัดสินประหารชีวิตจากคดีฆาตกรรมนายสุรชัย อึ้งกุศลมงคล ที่ร้านค้าของสุรชัยในตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 และถูกศาลอุทธรณ์ตัดสินประหารชีวิตในคดีฆาตกรรมในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา แต่เขาถูกยกฎีกาและประหารชีวิตจากคดีฆาตกรรมที่อำเภอจะนะ

บรรณานุกรม[แก้]

 • อรรถยุทธ พวงสุวรรณ (2565). คำสารภาพสุดท้ายของนักโทษประหาร. กรุงเทพ: เพชรประกาย. ISBN 9786165786645.
 • 'เชาวเรศน์ จารุบุณย์ (2553). บันทึก.....แดนประหาร คุกบางขวาง. กรุงเทพ: ดอกหญ้า 2000. ISBN 9789746907576.
 • Amnistía Internacional (2540). Informe Sobre El Deute Extern a L'estat Espan (ภาษาคาตาลัน). แคว้นกาตาลุญญา: Icaria. ISBN 9788474263299.

ลิงก์จากภายนอก[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2522 ตามมาตรา 200 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
 2. "การประหารชีวิต". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-02-24. สืบค้นเมื่อ 2024-01-18.
 3. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539
 4. Thailand: Executions / fear of further executions
 5. Thailand: Fear of imminent execution: one unnamed prisoner
 6. การซ้อนทับจับวางของวาทกรรมทัณฑวิทยา: วงศาวิทยาของการใช้โทษประหารและความรุนแรงเพื่อการลงทัณฑ์ในประวัติศาสตร์ไทยหน้าที่ 108 - 110
 7. รายงานพิเศษ : เปิดประวัติศาสตร์การลงทัณฑ์ประหาร
 8. โทษประหารจากมีดบั่นคอ ปืนยิง สู่ฉีดยาให้ตาย นักโทษคนที่ 7
 9. Prisoners executed in Thailand since 1935.
 10. Thailand: further information on: fear of imminent execution: Prommas Leamsai
 11. Informe Sobre El Deute Extern a L'estat Espan หน้าที่319-321
 12. Thailand: Fear of imminent execution: one unnamed prisoner
 13. Thailand: Executions / fear of further executions
 14. Thailand: A human rights review based on the International Covenant on Civil and Political Rights
 15. Thailand: Execution / Fear of further executions: Supoj Pengklai
 16. THAILAND A human rights review based on the International Covenant on Civil and Political Right
 17. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3931/2539
 18. ย้อนรอยคดี-ฆ่าเผาปิดบัญย้อนรอยคดี ฆ่าเผาปิดบัญชีแค้น การกระทำที่เหี้ยมโหด และอุกอาจ
 19. สมศักดิ์ พรนารายณ์ นักข่มขืนจากลุ่มน้ำโขง
 20. สำรวย โตสุข “เขาขอให้ผมช่วยราชการ
 21. "พันธุ์-สายทอง-ผู้มีนางเอกในดวงใจ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-10-25. สืบค้นเมื่อ 2022-10-25.
 22. รอยฟันกัดที่แก้มขวา...ไขคดี!'พ่อ'ข่มขืน'ลูกวัย4ขวบ'
 23. วาด ขุนจันทร์ "แค้นต้องเผา"
 24. พลิกแฟ้ม5นักโทษประหารคดีฆ่าข่มขืน
 25. LETHAL INJECTION
 26. IL 20 LUGLIO, NOPPADOL KHAEKTAO, DI 30 ANNI, È STATO...
 27. PUBLIC AI Index: ASA 39/03/99 EXTRA 144/99 Fear of imKINGDOM OF THAILANDA
 28. ย้อน 3 ตำนาน 'บ้านผีเฮี้ยน' หลอนจนเป็นข่าวดังบนหน้าหนังสือพิมพ์
 29. “ผมไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้ง แต่จะเน้นเนื้องานเป็นหลัก”
 30. Newsmakers:Making News Why Just Jimmy Lai?
 31. ลมหายใจ "เพชฌฆาต"...เชาวเรศน์ จารุบุณย์
 32. Execution of woman is first in 20 years
 33. NEWS - Thailand executes first woman
 34. รายนามเพชฌฆาตที่ทำหน้าที่ยิงเป้า ของเรือนจำกลางบางขวาง
 35. Thailand executes Myanmar man for smuggling heroin = 20
 36. Thailand: Further information – Fear of imminent execution
 37. Eyewitness: Thailand's public executions
 38. Rights groups condemn Thai executions
 39. UN CONDANNATO PER TRAFFICO DI DROGA È STATO GIUSTIZIATO...
 40. PONG KETSIRI, 64 ANNI, È STATO GIUSTIZIATO DA UN PLOTONE...
 41. พลิกแฟ้ม...5นักโทษประหารคดีฆ่าข่มขืน
 42. มือปราบผู้เข้าถึงหัวใจปชช.และลูกน้อง : พ.ต.ท.คำนวณ บ่ายกระโทก
 43. Thailand: Fear of imminent execution
 44. นักโทษชั้นดี
 45. การซ้อนทับจับวางของวาทกรรมทัณฑวิทยา: วงศาวิทยาของการใช้โทษประหารและความรุนแรงเพื่อการลงทัณฑ์ในประวัติศาสตร์ไทยหน้าที่ 108 - 110
 46. โทษประหารจากมีดบั่นคอ ปืนยิง สู่ฉีดยาให้ตาย นักโทษคนที่ 7