รางวัลเวียนนาครั้งที่หนึ่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รางวัลเวียนนาครั้งที่หนึ่ง
Territorial gains of Hungary 1938-41 en.svg
การขยายดินแดนของฮังการีใน ค.ศ. 1938–1941 รางวัลเวียนนาครั้งที่หนึ่งอยู่ในสีม่วง
วันลงนาม2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1938
ที่ลงนามพระรางวัง Belvedere เวียนนา
ผู้ลงนามฮังการี, เชโกสโลวาเกีย, เยอรมนี และอิตาลี
ภาคีฮังการี และเชโกสโลวาเกีย

รางวัลเวียนนาครั้งที่หนึ่ง เป็นการลงนามสนธิสัญญา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1938 อันเป็นผลสรุปของการตัดสินเวียนนาครั้งที่หนึ่ง การตัดสินเกิดขึ้นที่พระรางวัง Belvedere ในกรุงเวียนา การตัดสินและรางวัลเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากความตกลงมิวนิก เมื่อเดือนก่อนและได้ตัดสินให้มีการแบ่งแยกดินแดนของเชโกสโลวาเกีย

นาซีเยอรมนีและฟาสซิสต์อิตาลีได้หาทางที่จะไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อบีบบังคับเรียกร้องดินแดนของราชอาณาจักรฮังการี และแก้ไขสนธิสัญญาไทรอานอน เมื่อปี ค.ศ. 1920 นาซีเยอรมนีได้ใช้จุดนี้ในการแก้ไขสนธิสัญญาแวร์ซาย ด้วยการยึดครองไรน์ลันท์กลับคืน (7 มีนาคม ค.ศ. 1936) และอันชลุสส์คือการผนวกรวมกับออสเตรีย (12 มีนาคม ค.ศ. 1938)

รางวัลเวียนครั้งที่หนึ่งครั้งนี้ได้แบ่งแยกดินแดนที่มีประชากรเชื้อชาติม็อดยอร์เป็นส่วนใหญ่ในภาคใต้ของสโลวาเกียและทางใต้ของ Carpathian Rus จากเชโกสโลวาเกียและมอบรางวัลให้กับฮังการี ฮังการีได้พลิกฟื้นดินแดนบางส่วนในยุคปัจจุบันที่สโลวาเกียและยูเครนได้หายไปในสนธิสัญญาไทรอานอน ในการล่มสลายของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

ในกลางเดือนมีนาคม ค.ศ. 1939 อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ได้ให้ฮังการียินยอมเข้าครอบครองส่วนที่เหลือของ Carpatho-Ukraine นำดินแดนขยายขึ้นเหนือไปยังชายแดนโปแลนด์ ดังนั้นการก่อตั้งชายแดนฮังการี-โปแลนด์ เหมือนครั้งก่อนช่วงศตวรรษที่ 18 การแบ่งแยกดินแดนของเครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนีย ก่อนการยุติลงของสงครามโลกครั้งหนึ่งและสนธิสัญญาไทรอานอนและแซ็ง-แฌร์แม็ง ภูมิภาค Carpathian เป้นของอดีตราชอาณาจักรฮังการี(Transleithania) ในจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ได้มีชายแดนติดกับทางเหนือของจังหวัดกาลิเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซิสไลท์ทาเนีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบอบการปกครองโดยสองราชวงศ์​(Dual Monarchy)

หกเดือน หลังจากฮังการีได้เข้ายึดครองส่วนที่เหลือของ Carpatho-Ukraine ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1939 รัฐบาลโปแลนด์และส่วนหนึ่งของทหารได้หลบหนีมายังฮังการีและโรมาเนียและจากนั้นได้ไปยังประเทศฝรั่งเศสและซีเรียภายใต้อารักขาของฝรั่งเศสเพื่อดำเนินทำสงครามต่อต้านฮิตเลอร์ของเยอรมนี

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สนธิสัญญาปารีสได้ประกาศว่ารางวัลเวียนนาได้ตกเป็นโมฆะ

อ้างอิง[แก้]

ข้อมูล[แก้]

 • Piahanau, Aliaksandr. Slovak-Hungarian relations in the mirror of the Soviet-German conflictive alliance (1939-1941), in: Prague Papers on the History of International Relations 2 (2012): 144 – 163. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01261457/document
 • Bystrický, Valerián (2008). "Vnútropolitický ohlas na zmeny hraníc v roku 1938". ใน Šmihula, Daniel (บ.ก.). Viedenská arbitráž v roku 1938 a jej európske súvislosti [Vienna Award in 1938 and its European context] (ภาษาสโลวัก). Bratislava: Ševt. ISBN 978-80-8106-009-0.
 • Chorvát, Peter (2008). "Maďarské kráľovské hovédskto vs. československé opevnenia – k problémom interacie" [Royal Hungarian Army vs. Czechoslovak fortifications – about interaction problems]. Vojenská história (ภาษาสโลวัก). Vojenský historický ústav. 1.
 • Deák, Ladislav (1991). Hra o Slovensko [The Game for Slovakia] (ภาษาสโลวัก). Bratislava: Slovak Academy of Sciences. ISBN 80-224-0370-9.
 • Deák, Ladislav (1998). Viedenská arbitráž – "Mníchov pre Slovensko" [Vienna Award – "Munich for Slovakia"] (ภาษาสโลวัก). Bratislava: Korene. ISBN 80-967587-7-2.
 • Deák, Ladislav (2002). Viedenská arbitráž 2. November 1938. Dokumenty, zv. 1 (20. september – 2. november 1938) [Vienna Award of November 2, 1938: Documents, volume 1 (September 20 – November 2, 1938)] (ภาษาสโลวัก). Martin: Matica Slovenská.
 • Deák, Ladislav (2003). Viedenská arbitráž 2. November 1938. Dokumenty, Okupácia, zv. 2 (2. november 1938 – 14. marec 1939) [Vienna Award of November 2, 1938: Documents, Occupation, volume 2 (November 2, 1938 – March 14, 1939)] (ภาษาสโลวัก). Martin: Matica Slovenská.
 • Fabricius, Miroslav (2007). Jozef Tiso – Prejavy a články (1938–1944) [Jozef Tiso – Speeches and articles (1938–1944)] (ภาษาสโลวัก). Bratislava: AEPress. ISBN 978-80-88880-46-2.
 • Janek, István (March 2012). "János Esterházy v histórii stredovýchodnej Európy" [János Esterházy in the history of central-eastern Europe]. Historická revue (ภาษาสโลวัก). 3.
 • Jablonický, Viliam (2011). "Represie na nemaďarskom obyvateľstve na okupovanom južnom Slovensku po roku 1938 a ich odraz v spoločenskom a kultúrnom povedomí" [Repressions against non-Hungarian population in occupied southern Slovakia after 1938 and their reflection in social and cultural awareness]. ใน Mitáč, Ján (บ.ก.). Juh Slovenska po Viedeňskej arbitráži 1938 – 1945 [Southern Slovakia after the First Vienna Award 1938 – 1945] (ภาษาสโลวัก). Bratislava: Ústav pamäti národa. ISBN 978-80-89335-45-9.
 • Klimko, Jozef (2008). "Viedenská arbitráž a súčasnosť" [Vienna Award and presence]. ใน Šmihula, Daniel (บ.ก.). Viedenská arbitráž v roku 1938 a jej európske súvislosti [Vienna Award in 1938 and its European context] (ภาษาสโลวัก). Bratislava: Ševt. ISBN 978-80-8106-009-0.
 • Lacko, Martin (2008). Slovenská republika 1939–1945 (ภาษาสโลวัก). Bratislava: Perfekt. ISBN 978-80-8046-408-0.
 • Mitáč, Ján (2011). "Krvavý incident v Šuranoch na Vianoce 1938 v spomienkach obyvateľov mesta Šurany" [Bloody incident in Šurany on Christmas 1938 in the memories of citizens of Šurany]. ใน Mitáč, Ján (บ.ก.). Juh Slovenska po Viedeňskej arbitráži 1938 – 1945 [Southern Slovakia after the First Vienna Award 1938 – 1945] (ภาษาสโลวัก). Bratislava: Ústav pamäti národa. ISBN 978-80-89335-45-9.
 • Mitáč, Ján; Štofková, Denisa (2012). "Udalosti v Lučenci po Viedenskej arbitráži a ich dopad na obyvateľstvo mesta a blízkeho okolia" [Events in Lučenec after the Vienna Award, and their impact on the population of the town and surrounding area] (PDF). Pamäť národa (ภาษาสโลวัก). Ústav pamäti národa. 1.
 • Nižňanský, Eduard (2000). Prvé deportácie židov z územia Slovenska v novembri 1938 a úloha Jozefa Falátha a Adolfa Eichmanna [The first deportation of Jews from territory of Slovakia in November 1938 and role of Jozef Faláth and Adolf Eichmann] (ภาษาสโลวัก). Bratislava: Zing Print. ISBN 80-88997-03-8.
 • Pástor, Zoltán (2011). Slováci a Maďari [Slovaks and Hungarians] (ภาษาสโลวัก). Martin: Matica Slovenská. ISBN 978-80-8128-004-7.
 • Šutaj, Štefan (2005). Nútené presídlenie Maďarov do Čiech [Forced transfer of Hungarians to the Czech Lands] (ภาษาสโลวัก). Prešov: Univerzum. ISBN 80-89046-29-0.
 • Tilkovszky, Loránt (1972). Južné Slovensko v rokoch 1938–1945 [Southern Slovakia during the years 1938–1945] (ภาษาสโลวัก). Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.
 • Vrábel, Ferdinad (2011). "Náprava "krív" z Trianonu? Niekoľko epizód z obsadzovania južného Slovenska maďarským vojskom z v novembri 1938" [Correction od "injustices" of Trianon? Several episodes from occupation by southern SLovakia by Hungarian army in November 1938]. ใน Mitáč, Ján (บ.ก.). Juh Slovenska po Viedeňskej arbitráži 1938 – 1945 [Southern Slovakia after the First Vienna Award 1938 – 1945] (ภาษาสโลวัก). Bratislava: Ústav pamäti národa. ISBN 978-80-89335-45-9.
 • Janics, Kálmán (1979). A hontalanság évei (ภาษาฮังการี). Madách Kiadó.
 • Deák, Ladislav, Hungary's game for Slovakia, Slovak Academy of Sciences, 1996. (translation of Hra o Slovensko)
 • Encyklopédia Slovenska (Encyclopedia of Slovakia), vol. VI, Slovak Academy of Sciences, 1982.
 • Jerzy Kupliński, "Polskie działania dywersyjne na Ukrainie Zakarpackiej w 1938 r." ("Polish 1938 Covert Operations in Transcarpathian Ukraine"), Wojskowy Przegląd Historyczny (Military Historical Review), no. 4, 1996.
 • Kronika Slovenska (Chronicle of Slovakia), vol. II, Fortuna Print Praha, 1999.
 • Józef Kasparek, "Poland's 1938 Covert Operations in Ruthenia", East European Quarterly", vol. XXIII, no. 3 (September 1989), pp. 365–73.
 • Józef Kasparek, Przepust karpacki: tajna akcja polskiego wywiadu (The Carpathian Bridge: a Covert Polish Intelligence Operation), Warszawa, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT, 1992, ISBN 83-85001-96-4.
 • Edmund Charaszkiewicz, "Referat o działaniach dywersyjnych na Rusi Karpackiej" ("Report on Covert Operations in Carpathian Rus"), in Zbiór dokumentów ppłk. Edmunda Charaszkiewicza (Collection of Documents by Lt. Col. Edmund Charaszkiewicz), opracowanie, wstęp i przypisy (edited, with introduction and notes by) Andrzej Grzywacz, Marcin Kwiecień, Grzegorz Mazur, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2000, ISBN 83-7188-449-4, pp. 106–30.
 • Paweł Samuś, Kazimierz Badziak, Giennadij Matwiejew, Akcja "Łom": polskie działania dywersyjne na Rusi Zakarpackiej w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP (Operation Crowbar: Polish Covert Operations in Transcarpathian Rus in Light of Documents of Section II of the Polish General Staff), Warsaw, Adiutor, 1998.
 • Tadeusz A. Olszański, "Akcja Łom" ("Operation Crowbar"), Płaj: Almanach Karpacki, no. 21 (jesień [autumn] 2000).
 • Dariusz Dąbrowski, "Rzeczpospolita Polska wobec kwestii Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej) 1938–1939" ("The Polish Republic and the Transcarpathian (Subcarpathian) Rus Question in 1938–39"), Europejskie Centrum Edukacyjne (European Educational Center), Toruń, 2007, ISBN 978-83-60738-04-7.
 • Bill Tarkulich, Additional Annexation of Eastern Slovakia by Hungary, 23–26 March 1939. Sources: Edward Chaszar: The Czechoslovak-Hungarian Border Dispute of 1938 Veress, Laura-Louis: Clear the Line – Hungary's Struggle to Leave the Axis During the Second World War League of Nations Archives, Chronology 1939: Slovakian and Carpatho-Ukrainian Independence Archived กันยายน 27, 2011 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Palais des Nations, CH-1211, Geneva 10, Switzerland; Center for the Study of Global Change, 201 N. Indiana Avenue, Bloomington, Indiana
 • Text of the first arbitral award of Vienna, from a UN website
 • Text of the first arbitral award of Vienna
 • Edward Chaszar: The Czechoslovak-Hungarian Border Dispute of 1938

อ่านเพิ่ม[แก้]

 • Komjathy, Anthony. "The First Vienna Award (November 2, 1938)." Austrian History Yearbook 15 (1979): 130-156.
 • Ward, James Mace. "The 1938 First Vienna Award and the Holocaust in Slovakia." Holocaust and Genocide Studies 29.1 (2015): 76-108.