ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าฮ็อนจงแห่งโชซ็อน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ปรับภาษา}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
{{Infobox royalty
| ชื่อ = พระเจ้าฮ็อนจง
| image =ไฟล์:朝鲜宪宗.jpg
| captionnative_name =
| native_language =
| succession = [[พระมหากษัตริย์แห่งโชซ็อน]]
| ภาพ = ไฟล์:朝鲜宪宗.jpg
| reign = พ.ศ. 2377 - พ.ศ. 2392
| ภาพกว้าง = 220px
| coronation = พ.ศ. 2377
| predecessorคำบรรยาย = [[พระเจ้าซุนโจ]]<!-- คงพระนามขณะดำรงเป็นมหากษัตริย์ไว้ -->แห่งโชซ็อน
| พระราชลัญจกร =
| successor = [[พระเจ้าชอลจง]]
| พระลัญจกร =
| succession3 = [[พระนัดดารัชทายาท]]
| พระบรมนามาภิไธย = ลี ฮวาน (이환, 李煥)
| reign-type3 = ดำรงพระยศ
| พระนามาภิไธย =
| reign3 = พ.ศ.? - พ.ศ. 2377
| พระปรมาภิไธย = พระเจ้าฮ็อนจง
| coronation3 =
| พระนาม =
| cor-type3 = สถาปนา
| พระนามเดิม =
| predecessor3 = [[พระเจ้าจองโจ]]
| พระนามเต็ม =
| father = [[เจ้าชายรัชทายาทฮโยมย็อง|องค์รัชทายาทฮโยมย็อง]]
| พระรัชทายาท =
| mother = พระมเหสีซินจอง พระพันปีหลวง
| พระอิสริยยศภาษาอังกฤษ =
| birth_style = {{Nowrap|พระราชสมภพ}}
| พระราชอิสริยยศ = พระราชาองค์ที่ 24 แห่งโชซ็อน
| birth_date = {{วันเกิด|2370|09|8}}
| พระราชอิสริยยศ2 =
| birth_place = [[พระราชวังชังด็อกกุง]] [[เกาหลี]]
| พระอิสริยยศ =
| death_date = {{วันตายและอายุ|2392|10|13|2370|09|8|พรรษา}}
| พระอิสริยยศ2 =
| death_place =
| อิสริยยศ =
| queen = [[พระมเหสีฮโยฮย็อน]]<br />[[พระมเหสีมยองฮอน]]
| อิสริยยศ2 =
| queen-type = พระมเหสี
| ผู้สำเร็จราชการ = [[พระนางซุนว็อน|พระมเหสีซุนว็อน]] (13 ธันวาคม ค.ศ. 1834 ~ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1841)
| spouse-type = พระสนม
| ผู้สำเร็จราชการ2 =
| spouse = {{bulleted list
| ฐานันดรศักดิ์ =
| พระสนมคยองบิน ตระกูลคิม
| ฐานันดร =
| พระสนมจองบิน ตระกูลยุน
| ราชสกุล = [[สกุลอี|อี]]
| พระสนมซุกอึย ตระกูลคิม
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์โชซ็อน|โชซ็อน]]
}}
| ครองราชย์ = 18 ธันวาคม ค.ศ. 1834 – 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1849
| issue = {{bulleted list
| ทรงราชย์ =
}}
| บรมราชาภิเษก =
| temple name =
| ราชาภิเษก =
| dynasty = [[ราชวงศ์โชซ็อน|โชซอน]]
| ระยะครองราชย์ =
| reg-type1 = {{Nowrap|ผู้สำเร็จราชการ}}
| ระยะเวลาครองราชย์ = {{อายุปีและวัน|1834|12|18|1849|07|25}}
| regent1 =
| รัชกาลก่อนหน้า = [[พระเจ้าซุนโจ]]
| reg-type2 = {{Nowrap|นายกรัฐมนตรี}}
| รัชกาลถัดไป = [[พระเจ้าชอลจง]]
| regent2 =
| รัชกาลถัดมา =
| buddharupa =
| นายกรัฐมนตรีในรัชกาล =
| วัดประจำรัชกาล =
| วัดประจำพระองค์ =
| พระพุทธปฏิมาประจำรัชกาล =
| พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร =
| พระราชสรีรังคาร =
| พระสรีรังคาร =
| พระบรมอัฐิ =
| พระอัฐิ =
| พระอังคาร =
| พระบรมศพ =
| พระศพ =
| พระราชสมภพ = {{birth date|1752|10|28}}<br>[[พระราชวังชังกย็อง]] [[ไฟล์:Flag of the king of Joseon.svg|20px]] [[อาณาจักรโชซ็อน]]
| วันพระราชสมภพ =
| ราชสมภพ =
| วันราชสมภพ =
| ประสูติ =
| วันประสูติ =
| พระประสูติกาล =
| พระราชสมภพที่ =
| ราชสมภพที่ =
| ประสูติที่ =
| สวรรคต = {{death date and age|1849|07|25|1827|09|8|พรรษา}}<br>[[พระราชวังชังด็อก]] [[ไฟล์:Flag of the king of Joseon.svg|20px]] [[อาณาจักรโชซ็อน]]
| วันสวรรคต =
| สิ้นพระชนม์ =
| วันสิ้นพระชนม์ =
| ทิวงคต =
| วันทิวงคต =
| พิราลัย =
| วันพิราลัย =
| ฝังศพ =
| สวรรคตที่ =
| สิ้นพระชนม์ที่ =
| ทิวงคตที่ =
| พิราลัยที่ =
| วันอนิจกรรม =
| บัพติศมา =
| พระราชบิดา = [[เจ้าชายรัชทายาทฮโยมย็อง|องค์รัชทายาทฮโยมย็อง]]
| พระบรมชนกนาถ =
| พระบิดา =
| พระราชมารดา = [[พระนางซินจ็อง|พระมเหสีซินจอง พระพันปีหลวง]]
| พระมารดา =
| พระอัครมเหสี =
| พระมเหสี = [[พระนางฮโยฮย็อน]]|<br>[[พระนางมย็องฮ็อน |พระนางฮโยจ็อง]]
| พระสนม = พระสนมคยองบิน ตระกูลคิม<br>พระสนมจองบิน ตระกูลยุน<br>พระสนมซุกอึย ตระกูลคิม
| พระชายา =
| ชายา =
| หม่อม =
| พระราชสวามี =
| พระสวามี =
| สวามี =
| พระราชบุตร =
| พระราชโอรส/ธิดา =
| พระโอรส/ธิดา =
| โอรส/ธิดา =
| signature =
| signature_alt =
| หมายเหตุ =
}}
{{Infobox Korean name
|hangul = 헌종
|hanja = 憲宗
|rr = Heonjong
|mr = Hŏnjong
|hangulborn = 이환
|hanjaborn = 李煥
|rrborn = I Hwan
|mrborn = Yi Hwan
|hangulja = 문응
|hanjaja = 文應
|rrja = Muneung
|mrja = Munŭng
|hanjaho = 元軒
|hangulho = 원헌
|rrho = Wonheon
|mrho = Wŏnhŏn
}}
{{infobox
| name = พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซ็อน
| bodystyle = width: auto;
| above = {{Flagicon image|Coat of Arms of Joseon Korea.svg|size=22px}} พระมหากษัตริย์แห่ง[[ราชวงศ์โชซ็อน]]
| abovestyle = background:#ccccff; color:#000066; border-bottom: 1px solid #aaaaaa
| label1 = [[ไฟล์:Portrait of King Taejo of Joseon.jpg|25px]]
| data1 = [[พระเจ้าแทโจแห่งโชซ็อน|พระเจ้าแทโจ]]
| label2 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data2 = [[พระเจ้าช็องจงแห่งโชซ็อน|พระเจ้าจองจง]]
| label3 = [[ไฟล์:Taejong.JPG|25px]]
| data3 = [[พระเจ้าแทจง]]
| label4 = [[ไฟล์:King Sejong-crop.JPG|25px]]
| data4 = [[พระเจ้าเซจงมหาราช]]
| label5 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data5 = [[พระเจ้ามุนจงแห่งโชซ็อน|พระเจ้ามุนจง]]
| label6 = [[ไฟล์:영모전 단종 어진 2.jpg|25px]]
| data6 = [[พระเจ้าทันจง]]
| label7 = [[ไฟล์:세조 어진 초본.jpg|25px]]
| data7 = [[พระเจ้าเซโจ]]
| label8 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data8 = [[พระเจ้าเยจงแห่งโชซ็อน|พระเจ้าเยจง]]
| label9 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data9 = [[พระเจ้าซ็องจงแห่งโชซ็อน|พระเจ้าซองจง]]
| label10 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data10 = [[เจ้าชายย็อนซัน|องค์ชายยอนซัน]]
| label11 = [[ไฟล์:朝鲜中宗.jpg|25px]]
| data11 = [[พระเจ้าชุงจง|พระเจ้าจุงจง]]
| label12 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data12 = [[พระเจ้าอินจงแห่งโชซ็อน|พระเจ้าอินจง]]
| label13 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data13 = [[พระเจ้ามย็องจงแห่งโชซ็อน|พระเจ้ามยองจง]]
| label14 = [[ไฟล์:朝鮮宣祖.jpg|25px]]
| data14 = [[พระเจ้าซ็อนโจแห่งโชซ็อน|พระเจ้าซอนโจ]]
| label15 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data15 = [[เจ้าชายควังแฮ|องค์ชายควังแฮ]]
| label16 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data16 = [[พระเจ้าอินโจ]]
| label17 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data17 = [[พระเจ้าฮโยจง]]
| label18 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data18 = [[พระเจ้าฮย็อนจงแห่งโชซ็อน|พระเจ้าฮยอนจง]]
| label19 = [[ไฟล์:Sukjong of Joseon.png|25px]]
| data19 = [[พระเจ้าซุกจง]]
| label20 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data20 = [[พระเจ้าคย็องจงแห่งโชซ็อน|พระเจ้าคยองจง]]
| label21 = [[ไฟล์:Portrait of King Yeongjo.jpg|25px]]
| data21 = [[พระเจ้าย็องโจแห่งโชซ็อน|พระเจ้ายองโจ]]
| label22 = [[ไฟล์:King JeongJo of Joseon.jpg|25px]]
| data22 = [[พระเจ้าช็องโจแห่งโชซ็อน|พระเจ้าจองโจ]]
| label23 = [[ไฟล์:朝鲜纯祖.JPG|25px]]
| data23 = [[พระเจ้าซุนโจแห่งโชซ็อน|พระเจ้าซุนโจ]]
| label24 = [[ไฟล์:朝鲜宪宗.jpg|25px]]
| data24 = [[พระเจ้าฮ็อนจงแห่งโชซ็อน|พระเจ้าฮอนจง]]
| label25 = [[ไฟล์:A portrait of Cheoljong.jpg|25px]]
| data25 = [[พระเจ้าช็อลจง|พระเจ้าชอลจง]]
| label26 = [[ไฟล์:Korea-Portrait of Emperor Gojong-01.jpg|25px]]
| data26 = [[จักรพรรดิโคจง]]
| label27 = [[ไฟล์:Emperor Sunjong.jpg|25px]]
| data27 = [[จักรพรรดิซุนจง]]
}}
 
'''พระเจ้าฮ็อนจง''' {{เกาหลี|헌종|ฮันจา=憲宗}}(ค.ศ. 1827 - ค.ศ. 1849) มีพระนามเดิมว่า[[ลีฮวาน]] เป็นกษัตริย์เกาหลีพระองค์ที่ 24 แห่งราชวงศ์โชซ็อน
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์