ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== การแบ่งส่วนราชการ ==
กรมโยธาธิการและผังเมือง แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 
ก. '''ราชการบริหารส่วนกลาง'''
# สำนักงานเลขานุการกรม
# กองการเจ้าหน้าที่
# กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/001/18.PDF</ref>
 
ข. '''ราชการบริหารส่วนภูมิภาค'''
# สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์