ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดเวฬุวัน"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
[[ภาพ:Venuvana1.jpg|200px|thumb|left|กลุ่มป่าไผ่ร่มรื่น ในกลุ่มโบราณสถานวัด[[เวฬุวัน]]มหาวิหาร]]
 
'''วัดเวฬุวันมหาวิหาร''' หรือ '''พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน'''<ref>พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค วักกลิสูตร. พระไตรปิฏกฉบับสยามรัฐ. [ออนไลน์]. เ้ข้าถึงเข้าถึงได้จาก [http://84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=17&A=2680&Z=2799]. เข้าถึงเมื่อ 5-6-52</ref> เป็นอาราม ([[วัด]]) แห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต บนริมฝั่งแม่น้ำสรัสวดีซึ่งมีตโปธาราม (บ่อน้ำร้อนโบราณ) คั่นอยู่ระหว่างกลาง นอกเขตกำแพง[[เมืองเก่าราชคฤห์]] (อดีตเมืองหลวงของ[[แคว้นมคธ]]) [[รัฐพิหาร]] [[ประเทศอินเดีย]]ในปัจจุบัน (หรือ [[แคว้นมคธ]] [[ชมพูทวีป]] ในสมัย[[พุทธกาล]]) <ref>Bagri, S.C. Buddhist Pilgrimages & Tours in India. Nodida : Trishul Publication, 1992</ref>
 
 
426,475

การแก้ไข