พระเจ้าพิมพิสาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าพิมพิสาร
Bundesarchiv Bild 193-04-1-26, Schlachtschiff Bismarck.jpg

พระบรมนามาภิไธย พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช
พระปรมาภิไธย พิมพิสารราชา
พระอิสริยยศ กษัตริย์แห่งแคว้นมคธ
ราชวงศ์ ราชวงศ์หารยังกะ
ครองราชย์ 50 ปี ก่อน พ.ศ. - 2 ปี ก่อน พ.ศ.
รัชกาล 52 ปี
รัชกาลก่อน พระเจ้าภาทิยะ
รัชกาลถัดไป พระเจ้าอชาตศัตรู
วัดประจำพระองค์ วัดเวฬุวันมหาวิหาร
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ ไม่ทราบ
เมืองราชคฤห์
สวรรคต ไม่ทราบ
ณ คุกหลวงเมืองราชคฤห์ (ถูกทำรัฐประหาร)
พระราชบิดา พระเจ้าภาทิยะ
พระมเหสี โกศลเทวี หรือ เวเทหิ
พระราชบุตร พระเจ้าอชาตศัตรู
คุกหลวงเมืองราชคฤห์ สถานที่พระเจ้าพิมพิสารถูกจองจำจนเสด็จสวรรคตในช่วงบั้นปลายของชีวิต

พระเจ้าพิมพิสาร (ภาษาสันสกฤต: बिम्बिसार, 14 ปีก่อนพุทธศักราช—พ.ศ. 53) [1][2] เป็นพระราชาแห่งแคว้นมคธ แคว้นที่ใหญ่และมีอำนาจมากที่สุดแคว้นหนึ่งในสมัยพุทธกาล มีเมืองหลวงชื่อ กรุงราชคฤห์ พระองค์ได้ครองราชสมบัติอยู่เป็นเวลา 52 ปี พระองค์มีมีอัครมเหสีพระนามว่า เวเทหิ ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามหาโกศล แห่งแคว้นโกศล [3]

พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระสหายกับพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังเป็นพระกุมาร ด้วยพระเจ้าสุทโธทนะทรงมีความสนิทสนมกับพระบิดาของพระเจ้าพิมพิสาร พระองค์นับถือพระพุทธศาสนา ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็ง จนแว่นแคว้นของพระองค์มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วว่าเป็นดินแดนแห่งพระธรรม

พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบัน มีพระอัครมเหสีพระนามว่า โกศลเทวี หรือ เวเทหิ เป็นพระกนิษฐาของพระเจ้าปเสนทิโกศล พระเจ้าปเสนทิโกศลก็ได้พระกนิษฐาของพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระมเหสีเช่นกัน พระเจ้าพิมพิสารมีพระโอรสนามว่า อชาตศัตรู (ผู้เกิดมาไม่เป็นศัตรู) โหราจารย์ทำนายว่าพระโอรสองค์นี้จะทำปิตุฆาต แต่พระเจ้าพิมพิสารก็มิสนพระทัยต่อคำทำนาย ทรงอบรมให้การศึกษาพระโอรสเป็นอย่างดี เจ้าชายก็อยู่ในพระโอวาทเป็นอย่างดี แต่พอเจ้าชายน้อยได้รู้จักพระเทวทัต ถูกพระเทวทัตหลอกให้เห็นผิดเป็นชอบ จนจับพระเจ้าพิมพิสารขังคุกให้อดพระกระยาหาร และทำการทรมานต่างๆ เช่น กรีดพระบาทของพระเจ้าพิมพิสาร เพื่อให้เดินจงกรมทำสมาธิไม่ได้ เป็นต้น จนพระองค์เสด็จสวรรคต ไปเกิดเป็นยักษ์ชื่อ "ชนวสภะ" ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

พระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญแพร่หลายทั่วแคว้นมคธ[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. Rawlinson, Hugh George. (1950) A Concise History of the Indian People, Oxford University Press. p. 46.
  2. Muller, F. Max. (2001) The Dhammapada And Sutta-nipata, Routledge (UK). p. xlvii. ISBN 0-7007-1548-7.
  3. พระเจ้าพิมพิสาร
  4. ชาดกและประวัติพุทธสาวก-พุทธสาวิกา โดย พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แผนผังตระกูลหารยังกะวงศ์
ก่อนหน้า พระเจ้าพิมพิสาร ถัดไป
พระเจ้าภาทิยะ 2leftarrow.png กษัตริย์แห่งแคว้นมคธ
(ราชวงศ์หารยังกะ)

(50 ปี ก่อน พ.ศ. - 2 ปี ก่อน พ.ศ.)
2rightarrow.png พระเจ้าอชาตศัตรู