พระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน ขนฺติพโล)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระราชวิสุทธิมุนี
(เยื้อน ขนฺติพโล)
พระราชวิสุทธิมุนี (ขันติพโล).jpg
เกิด 12 เมษายน 2495
อายุ 67
อุปสมบท 16 เมษายน 2515
พรรษา 46
วัด วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
ท้องที่ จังหวัดสุรินทร์
สังกัด ธรรมยุตินิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
ตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต) , เจ้าอาาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

พระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน ขนฺติพโล)[1] เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต) เจ้าอาาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร บ้านจรัส ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

การปฏิบัติธรรมระหว่างการบวช

เมื่อได้อุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านเป็นพระใหม่ที่มีความสนใจการปฏิบัติธรรมมาก สำนักวัดบูรพารามเมื่อก่อนหลวงปู่ดูลย์แต่งตั้งให้แม่ชีท่านหนึ่งเป็นผู้สอน กัมมัฏฐาน ซึ่งเป็นผู้มีญาณสามารถล่วงรู้วิถีแห่งจิตของผู้มาฝึกได้ แม่ชีได้ทักว่าการตั้งจิตในขณะนี้ไม่ถูกต้องให้ตั้งใหม่ ท่านพระอาจารย์เยื้อนก็ได้ตั้งจิตใหม่ในแบบวิธีของท่านที่มีความถนัด ผลปรากฏว่าจิตมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจกว่าเพื่อนพระนวกะด้วยกัน เมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่ท่านได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยทางธรรม ถ้าได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากผู้รู้ก็สามารถปฏิบัติธรรมไปได้ ในยุคนั้นก็คือหลวงตา มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด) เป็นพระมหาเถระที่ใครๆ ก็รู้ถึงกิตติศัพท์ด้านคุณธรรมชั้นสูงและด้านข้อวัตรปฏิบัติตามแบบฉบับที่ ปรมาจารย์ด้านกัมมัฏฐานอย่างหลวงปู่มั่นได้ทิ้งไว้ให้ หลวงปู่ดูลย์จึงได้ทำหนังสือขอส่งตัวท่านให้ไปศึกษาข้อวัตรปฏิบัติธรรมกับหลวงตามหาบัว ที่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและข้อวัตรปฏิบัติที่ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต นำพาปฏิบัติมา ซึ่งหลวงปู่ดูลย์พูดกับท่านว่า “ไม่ได้ให้ไปเอาธรรมะน่ะเพราะอาจารย์มหารู้อย่างไรท่านก็รู้อย่างนั้นเหมือนกัน แต่ให้ไปเอาข้อวัตรปฏิบัติที่หลวงปู่มั่นได้ทิ้งไว้ให้” โดยหลวงปู่มอบหมายให้พระครูนันทปัญญาภรณ์ (ปัจจุบันเป็นพระราชวรคุณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุต) นำไปมอบส่งที่วัดป่าบ้านตาด และท่านพระอาจารย์อยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาดจนถึง รวมเวลา 3 ปี พ.ศ. 2516-2519

ชาติภูมิ[แก้]

พระราชวิสุทธิมุนี เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2495 ที่บ้านระไซร์ ต.นาดี อ.เมือง จ. สุรินทร์ เดิมชื่อ นายเยื้อน หฤทัยถาวร บิดาชื่อ นายมอญ หฤทัยถาวร มารดาชื่อ นางฮิต หฤทัยถาวร มีพี่น้องทั้งหมด 9 คน ท่านเป็นบุตรคนแรก

อุปสมบท[แก้]

พระราชวิสุทธิมุนีอุปสมบท เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2515 ณ วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ (ธรรมยุต) โดยมีพระรัตนากรวิสุทธิ์ (ดูลย์ อตุโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสถิตยสารคุณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิมลสีลคุณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ จบประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านระไซร์ ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์

ตำแหน่งงานทางคณะสงฆ์[แก้]

เกียรติประวัติ[แก้]

  • พ.ศ. 2526 เผยแผ่พุทธศาสนา และการปฎิบัติธรรม ณ กรุงบอน ประเทศเยอรมัน
  • พ.ศ. 2527 ธุดงค์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ปฎิบัติธรรมพร้อมคณะพระสังฆราช ณ ประเทศเนปาล
  • พ.ศ. 2536 ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมพื้นฐานอีสาน จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • พ.ศ. 2545 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2545 เพื่อแสดงว่าวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร เป็นวัดที่อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้เขต ดีเด่น ประจำปี 2544
  • พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • พ.ศ. 2550 เป็น 1 ใน 5 ของผู้ได้รับรางวัล ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาจิตประจำปี 2550 ของสภาชาวพุทธและมูลนิธิโลกทิพย์
  • พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนา จากกรมการศาสนา
  • พ.ศ. 2560 รายการคนค้นคนได้ถวายรางวัล “คนไทยหัวใจสีเขียว” เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบด้านการอนุรักษ์ป่าไม้

สมณศักดิ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]


ก่อนหน้า พระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน ขนฺติพโล) ถัดไป
เริ่มตำแหน่ง 2leftarrow.png เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด
2rightarrow.png ยังดำรงอยู่ในตำแหน่ง
พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) 2leftarrow.png เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต)
2rightarrow.png ยังดำรงอยู่ในตำแหน่ง