พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระราชวรคุณ

(สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)
ชื่ออื่นหลวงปู่เจ้าคุณสมศักดิ์
ส่วนบุคคล
เกิด24 ตุลาคม พ.ศ. 2474 (91 ปี)
มรณภาพ25 เมษายน พ.ศ.2566
นิกายธรรมยุติกนิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก,ประโยค 1-2,ครูพิเศษมูล,ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดบูรพาราม (พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดสุรินทร์
อุปสมบท4 เมษายน พ.ศ. 2494
พรรษา72 พรรษา
ตำแหน่งอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์(ธรรมยุติกนิกาย), อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม (พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ)

พระราชวรคุณ[1] นามเดิม สมศักดิ์ นามสกุล ดีมาก ฉายา ปณฺฑิโต อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์(ธรรมยุติกนิกาย),อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม (พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ)

ชาตภูมิ[แก้]

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) นามเดิมชื่อ สมศักดิ์ นามสกุล ดีมาก

  • เกิดวันเสาร์ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2474 ตรงกับวันขึ้น13 ค่ำ เดือน11 ปีมะแม
  • ณ บ้านตานงค์ หมู่ที่ 14 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  • โยมบิดาชื่อ นายธรรม โยมมารดาชื่อ นางเบียน นามสกุล ดีมาก

การศึกษา[แก้]

การบรรพชาและอุปสมบท[แก้]

พระราชวรคุณ(สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)

การรวบรวม/เรียบเรียง จัดทำตำราหนังสือคำสอนหลวงปู่ดูลย์ อตุโล[แก้]

หลวงปู่สมศักดิ์ เป็นผู้ที่อุปัฏฐากรับใช้ดูแลการบริหารงานภายในวัดบูรพาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จนกระทั่งท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระราชวุฒาจารย์ (ดูลย์ อตุโล) ละสังขาร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2526 หลังจากพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ดูลย์แล้ว ท่านเป็นผู้ที่รวบรวมคำสอนของ หลวงปู่ดูลย์อย่างละเอียด หลักธรรมคำสั่งสอน โอวาทธรรมของหลวงปู่ดูลย์ ซึ่งจะกล่าวเพียงสั้นๆ พูดน้อยๆ แต่ละคำพูดของท่าน แต่ละประโยคมีความหมายเนื้อหาลึกซึ้งมีปฏิภาณไหวพริบเร็วฉับไวมาก ฟังแล้วต้องตริตรองด้วยปัญญาอย่างลึกซึ้ง เช่น หนังสือ หลวงปู่ฝากไว้ ,อตุโล ไม่มีใดเทียม เป็นต้น

ตำแหน่งงานทางคณะสงฆ์[แก้]

เกียรติประวัติ[แก้]

กาลมรณภาพ[แก้]

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) อาพาธด้วยโรคประจำตัว และโรคชราภาพ เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พำนักรักษาตัว ณ ห้องปลอดเชื้อ กุฏิพิทยาภรณ์ วัดบูรพาราม (พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ) และถึงแก่ มรณภาพ[2]ด้วยอาการอันสงบ ณ ห้องปลอดเชื้อ กุฏิทิพยาภรณ์ วัดบูรพาราม (พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.09 น.

สมณศักดิ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.kaentong.com/index.php?topic=11984.0
  2. chanhena, Bandit. "คณะศิษย์อาลัย "หลวงปู่สมศักดิ์" วัดบูรพาราม ละสังขารสงบ สิริอายุ 91 ปี". เดลินิวส์.
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 109, ตอนที่ 101, 12 สิงหาคม 2535, ฉบับพิเศษ หน้า 11
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 123, ตอนที่ 2 ข, 12 มกราคม 2549, หน้า 5