พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราชวรคุณ
(สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)
หลวงปู่สมศักดิ์
พระราชวรคุณ(สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์(ธรรมยุต),เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ
เกิด 24 ตุลาคม 2474
อุปสมบท 4 เมษายน 2494
วัด เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ
ท้องที่ จังหวัดสุรินทร์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก,ประโยค ๑- ๒,ครูพิเศษมูล,ครุศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์(ธรรมยุต),เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ

พระราชวรคุณ(สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)[1]ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์(ธรรมยุต),เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ


ชาตภูมิ[แก้]

พระราชวรคุณ(สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) เกิด วันเสาร์ ที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะแม บ้านตานงค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โยมบิดาชื่อนายธรรม โยมมารดาชื่อ นางเบียน นามสกุล ดีมาก

การศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้รับการศึกษาเบื้องต้นสำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ ในสมัยนั้น ณ โรงเรียนวัดปราสาทศิลาราม ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับมอบปริญญาบัตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔)
 • พ.ศ. ๒๔๙๑ สอบได้นักธรรมชั้นตรี ณ สำนักเรียนวัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้นักธรรมชั้นโท ณ สำนักเรียนวัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๔๙๖ สอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และสอบได้ประโยค ๑-๒

การบรรพชาและอุปสมบท[แก้]

พระราชวรคุณ(สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) บรรพชา อายุได้ ๑๖ ปีบริบูรณ์ พ.ศ. ๒๔๙๑ บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบูรพาม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพระครูรัตนากรวิสุทธิ์ (ดูลย์ อตุโล) ในสมัยนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วอุปสมบทต่อเป็นพระภิกษุเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ใน วันพุธ ที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ พัทธสีมาวัดบูรพาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พระครูรัตนากรวิสุทธิ์ (ดูลย์ อตุโล) ภายหลังเป็นพระราชวุฒาจารย์ (ดูลย์ อตุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระครูคุณสารสัมบัน (โชติ คุณสมฺปนฺโน) ภายหลังเป็นพระเทพสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นกรรมวาจาจารย์

พระอุปัฏฐากหลวงปู่ดูลย์[แก้]

หลวงพ่อสมศักดิ์ เป็นผู้ที่อุปัฏฐากรับใช้ดูแลการบริหารงานภายในวัดบูรพาราม อ เมือง จ.สุรินทร์ จนกระทั้งหลวงปูดุลย์ อตุโล ละสังขาร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2526 หลังจากพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ดุลย์แล้ว ท่านเป็นผู้ที่รวบรวมคำสอนของ หลวงปู่ดุลย์อย่างละเอียด หลักธรรมคำสั่งสอน โอวาทของหลวงปู่ดุลย์ ซึ่งจะกล่าวเพียงสั้นๆ พูดน้อยๆ แต่ละคำพูดของท่าน แต่ละประโยคมีความหมายเนื้อหาลึกซึ้งมีปฏิภาณไหวพริบเร็วฉับไวมาก ฟังแล้วต้องตริตรองด้วยปัญญาอย่างลึกซึ้ง เช่น หนังสือหลวงปู่ฝากไว้ ,อตุโล ไม่มีใดเทียม เป็นต้น

ตำแหน่งงานทางคณะสงฆ์[แก้]

 • พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดบูรพาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นเจ้าคณะอำเภอจอมพระ(ธรรมยุต)และรองเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดบูรพารามพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวงชั้นตรี (๒๖ ก.ย ๒๕๓๙)
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์(ธรรมยุต)(๓๑ พ.ค ๒๕๔๗)

เกียรติประวัติ[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูนันทปัญญาภรณ์
 • พ.ศ. ๒๕๒๒ เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. ๒๕๓๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเลื่อนสมณศักดิ์ ตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระโพธินันทมุนี
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชวรคุณ

อ้างอิง[แก้]