ผู้ใช้:Rattakorn c

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  จะเอา 112 และพิทักษ์ซึ่งสถาบันกษัตริย์ ถ้าคิดว่าประเทศไทยกดขี่คุณมากก็เชิญไปอเมริกาไม่มีใครว่า

  และขอย้ำว่าวิกิพีเดียไม่มีการเซ็นเซอร์ข้อความปกป้องสถาบัน
  Rattakorn c
  Rattakorn c
  เพศชาย
  สรรพนามผม/คุณ/เขา
  สถานที่อยู่ภายในราชอาณาจักร
  เริ่มเขียนธันวา 53
  สิ่งที่สนใจศาสนา
  ธรรมะ/ปรัชญา
  ประวัติศาสตร์
  ความตั้งใจทำวิกิพีเดียไทยให้เป็นอิสระจากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ
  ระดับทักษะ2
  Animated-Flag-Thailand.gifผู้ใช้คนนี้รักประเทศไทย
  Emblem of Thailand.svgผู้ใช้คนนี้สนับสนุนระบอบอำมาตย์ ระบอบที่พิทักษ์ ๓ สถาบันหลัก และพิทักษ์ประชาชนที่รักชาติ
  Open book 01.svg “ระบอบพระมหากษัตริย์เป็นระบอบการปกครองหนึ่งที่มีการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์และความสุขความสวัสดีของส่วนรวม”
  — อริสโตเติล
  200 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ศาสนา
  220 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ไบเบิล
  270 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ประวัติศาสนาคริสต์
  290 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ
  320 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
  Hanzi.svgผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนอักษรจีน
  ผู้ใช้คนนี้ ชอบดูรายการของ
  ไทยพีบีเอส
  Violin VL100.jpg ผู้ใช้คนนี้เล่นไวโอลิน
  Musical note nicu bucule 01.svgผู้ใช้คนนี้ชื่นชอบงานเพลงของ
  เซลีน ดิออน
  コナンผู้ใช้คนนี้ชอบ ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน
  USB tennis.png ผู้ใช้คนนี้เล่นเทนนิส
  NUFCผู้ใช้คนนี้เป็นแฟนบอล
  นิวคาสเซิลยูไนเต็ด
  Vista-advancedsettings.pngผู้ใช้คนนี้ติดตั้งและใช้งาน
  สคริปต์จัดให้

  บทความที่เขียน[แก้]

  บทความที่เกี่ยวข้อง[แก้]

  ศาสนาทั่วไป[แก้]

  ศาสนสัมพันธ์ (Interfaith dialog) · พหุนิยมทางศาสนา (Religious pluralism) · คริสตสัมพันธ์ (Ecumenism) · การยอมรับศาสนาอื่น (Inclusivism) · การปฏิเสธศาสนาอื่น (Exclusivism) · การชักจูงให้เปลี่ยนศาสนา (proselytism) · การออกจากศาสนา (apostasy) · เอกเทวนิยม (monotheism) · พหุเทวนิยม (polytheism) · การเปลี่ยนศาสนา (religious conversion) · การบังคับให้เปลี่ยนศาสนา (forced conversion) · การเปลี่ยนศาสนาก่อนตาย (Deathbed conversion) · การเปลี่ยนศาสนาหลังแต่งงาน (marital conversion) · ศาสนาและผู้รักร่วมเพศ (Religion and homosexuality) · การแตกนิกาย (Schism (religion)) · จำนวนประชากรศาสนาแบ่งตามประเทศ (List of religious populations) · การศึกษาศาสนา (Religious education) · พหุวัฒนธรรมนิยม (multiculturalism) · (social integration) · (secularization) · อัตราการเข้าโบสถ์ (church attendance) · political religion · civil religion · การเลิกยุ่งเกี่ยวกับศาสนา (religious disaffliation) · วิกฤตแห่งศรัทธา (crisis of faith) · อัครศาสนูปถัมภก (defender of all faiths) · การเปิดเผย (revelation) · ศาสนาเปรียบเทียบ · เทววิทยา · การผสานกลืนทางวัฒนธรรม

  ศาสนศาสตร์[แก้]

  ศาสนศาสตร์ (Religious studies) · ประวัติศาสตร์ศาสนา (History of religions) · ศาสนาในฐานะสังคมวิทยา (Sociology of religion) · ศาสนาในฐานะมานุษยวิทยา (Anthropology of religion) · ศาสนาในฐานะปรัชญา (Philosophy of religion) · ศาสนาในฐานะจิตวิทยา (psychology of religion) · วิวัฒนาการของศาสนา (Evolutionary origin of religions) · ศาสนาในฐานะทฤษฎี (Theories of religion) ศาสนาและวิทยาศาสตร์ (Relationship between religion and science) · หลักฐานของการไม่มีอยู่ (evidence of absence)

  ศาสนาคริสต์[แก้]

  เทศกาลสมโภชพระจิตเจ้า (Pentecost) · พระเจ้าผู้เป็นพระบุตร (God the Son) · พระจิตเจ้า (the holy spirit) · เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระเยซู (Advent) · ปัสกา · อีสเตอร์ · วันพุธรับเถ้า (Ash Wednesday) · วัดพระคูหาศักดิ์สิทธิ์ (Church of the Holy Sepulchre) · พระคูหาของพระเยซู (Tomb of Christ) · เนินเขากลโกธา (Calvary) · การประกาศพระวรสาร (Evangelism) · ศาสนาคริสต์ตะวันตก (Western Christianity) · ศาสนาคริสต์ตะวันออก (Eastern Christianity) · มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (Via Dolorosa) · คริสตจักรประจำชาติ (state church) · ภาคคริสตจักร (ecclesiastical province) · หลักข้อเชื่อไนเซีย (Nicene Creed) · หลักข้อเชื่อของอัครทูต · (Apostle's Creed) · หลักข้อเชื่ออะทาเนเซียน (Athanasian Creed) กลุ่มไม่เชื่อพระตรีเอกภาพ (nontrinitarianism) · คำพยาน (testimony) · เทวดามาโปรด (deus ex machina) · พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด (Gloria in excelsis Deo) · วันทามารีอา (ave maria) · เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต (Trinitarian formula) · station of the cross · เทววิทยาคริสเตียน · มิชชันนารี

  วลีละติน[แก้]

  ฉันคิด เพราะฉะนั้น ฉันจึงมีอยู่จริง (cogito ergo sum) · ความรู้ก่อนและหลังประสบการณ์ (a priori and posteri) · บทอภิปรายแบบอ้าง (argumentum ad) · เฉพาะกิจ (ad hoc) · สู่อนันต์ (ad infinitum)

  คุณธรรม[แก้]

  ความไม่เห็นแก่ตัว (Selflessness/Altruism) · ความหลงตนเอง (Narcissism) · ความยุติธรรมทางสังคม (Social justice) · social gospel · การกระทำทางสังคม (social action) · การกุศล (charity) · คำสอนทางสังคมของคาทอลิก (Catholic social teaching)

  อนุรักษนิยม[แก้]

  อนุรักษนิยม · ระเบียบสังคม (social order) · การจัดช่วงชั้นทางสังคม (social stratification) · ขนบธรรมเนียม (convention)

  คนผิวสีในสหรัฐอเมริกา[แก้]

  ระบบทาสในสหรัฐอเมริกา (Slavery in the United States) · กฎหมายไล่ล่าทาสที่หลบหนี (Fugitive Slave law) · การเลิกทาสในสหรัฐอเมริกา · สงครามกลางเมืองอเมริกัน · การเคลื่อนไหวของคนผิวสียุคแรก (African-American Civil Rights Movement (1896–1954) ) · การเคลื่อนไหวของคนผิวสียุคหลัง (African-American Civil Rights Movement (1955–1968) ) · Thomas Clarkson · Granville Sharp · จอห์น นิวตัน (John Newton) · วิลเลียม วิลเบอร์ฟอร์ซ (William Wilberforce) · มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ · แฮเรียต บีเชอร์ สโตว์ · การเลิกทาส

  การเมืองยุโรป[แก้]

  พรรคอนุรักษนิยม (สหราชอาณาจักร · ความเคลือบแคลงสหภาพยุโรป (Euroscepticism) · การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional integration) · การรวมกลุ่มในภูมิภาคยุโรป (European integration) · สหภาพนิยมบริเตน (British unionism) · สหภาพนิยมไอร์แลนด์ (Irish nationalism)

  วิทยาศาสตร์/ภูมิศาสตร์[แก้]

  การเบนของพืช · กระบวนการของธารน้ำ · รูปแบบการไหลของลำน้ำ · ลำน้ำ

  สัตว์[แก้]

  สิทธิสัตว์ (Animal rights) · แมว

  ออสเตรเลีย[แก้]

  ประเทศออสเตรเลีย · รัฐวิกตอเรีย · บัลลาแรต, รัฐวิกตอเรีย (Ballarat)

  คั่น[แก้]