ผู้ใช้:Rattakorn c/philosophy

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

อิงราชบัณฑิตฯ[แก้]

ศัพท์ทางปรัชญาตามราชบัณฑิตฯ บัญญัติ [1]

แขนงใหญ่[แก้]

ภาษาอังกฤษ ตามราชบัณฑิตฯ
Logic ตรรกศาสตร์
Paradox ปฏิทรรศน์
Natural law กฎธรรมชาติ
Utilitarianism ประโยชน์นิยม
Transcendence อุตรภาพ
Metaphysics อภิปรัชญา
Cosmology จักรวาลวิทยา
Ontology ภววิทยา
Axiology คุณวิทยา
Ultimate reality ความเป็นจริงอันติมะ
Morality ศีลธรรม
Virtue คุณธรรม
Ethics จริยธรรม, จริยศาสตร์

แขนงปรัชญา -ism[แก้]

Neo- นำหน้า ให้เติมท้ายว่า "แนวใหม่"

ภาษาอังกฤษ ตามราชบัณฑิตฯ
Empiricism ประสบการณ์นิยม
Intuitionism อัชฌัตติกญาณนิยม
S(k/c)epticism กังขาคติ
Solipsism เอกัตนิยม
Deism เทวัสนิยม
Theism เทวนิยม
Stoicism ลัทธิสโตอิก
Pragmatism ปฏิบัตินิยม
Positivism ปฏิฐานนิยม
Realism สัจนิยม
Dualism ทวินิยม
Materialism วัตถุนิยม
Humanism มนุษยนิยม
Idealism จิตนิยม, อุดมคตินิยม
Animism วิญญาณนิยม

แขนงการเมือง -ism[แก้]

ภาษาอังกฤษ ตามราชบัณฑิตฯ
Conservatism อนุรักษนิยม
Libertarianism อิสรนิยม
Liberalism เสรีนิยม
Authoritarianism ลัทธิอำนาจนิยม
Egalitarianism สมภาคนิยม
Populism ลัทธิอิงสามัญชน
Marxism ลัทธิมาร์กซิสต์
Sectarianism นิกายนิยม

แขนงย่อย[แก้]

ภาษาอังกฤษ ตามราชบัณฑิตฯ
Subjectivity อัตวิสัย
Objectivity ปรวิสัย
Ecstasy (philosophy) ปีติสานติ์

ไม่อิงราชบัณฑิต[แก้]

ภาษาอังกฤษ ตามราชบัณฑิตฯ
Discourse วาทกรรม