การเบนของพืช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เห็ด Phycomyces เบนตามแสง

การเบนของพืช (อังกฤษ: Tropism, กรีก: τροπή, trope การหัน) เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช เพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ โดยอาจเป็นการเคลื่อนไหวหรือการเจริญเติบโตเพื่อตอบสนองสิ่งเร้าภายนอก โดยมีการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับตำแหน่งของสิ่งเร้าภายนอก เช่น อาจเบนเข้าหาสิ่งเร้า (Positive tropism) หรืออาจจะเบนออกจากสิ่งเร้า (Negative tropism) ก็ได้[1]

ตัวอย่างของการเบนเนื่องจากความโน้มถ่วง ในโบราณสถานโรมัน ประเทศอิตาลี

โดยมีประเภทการเบนต่าง ๆ เช่น

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ชุมพล คุณวาสี. "การตอบสนองและการควบคุมภายในพืช". จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. http://sc.chula.ac.th/botany/eClass/2303107/response49.pdf. เรียกข้อมูลเมื่อ 13 ก.พ. 2554.