การทำเครื่องหมายกางเขน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ขั้นตอนการทำเครื่องหมายกางเขนในแบบคาทอลิก

การทำเครื่องหมายกางเขน[1] หรือที่ชาวคาทอลิกเรียกว่า การทำสำคัญมหากางเขน[2] (อังกฤษ: Sign of the Cross; ละติน: Signum Crucis) เป็นรูปแบบการปฏิบัติอย่างหนึ่งของผู้นับถือศาสนาคริสต์ โดยมักมีการกล่าว "เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน" ประกอบด้วย การทำเช่นนี้เป็นการระลึกถึงการตรึงกางเขนของพระเยซู แบบดั้งเดิมทำจากขวาไปซ้าย ซึ่งใช้โดยสมาชิกคริสตจักรอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์และคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก[3] ส่วนแบบใหม่ทำจากซ้ายไปขวาใช้โดยคริสตจักรคาทอลิก[4] แองกลิคัน[5] ลูเทอแรน[6] และโอเรียนทัลออร์โธด็อกซ์ ธรรมเนียมปฏิบัตินี้สันนิษฐานว่าเริ่มมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 แล้ว[2]

ความสำคัญ[แก้]

เพราะว่าเวลาทำเครื่องหมายกางเขนจะต้องกล่าวเดชะพระนามฯ ด้วย การทำเช่นนี้จึงเป็นการแสดงความเชื่อถึงพระตรีเอกภาพว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน[7]

นอกจากนี้ยังมีความหมายอื่น ๆ หลายประการด้วยกัน คือ เป็นการแสดงว่าตัวผู้ทำนั้นถวายตัวแก่พระเยซู เป็นการวิงวอนขอพระหรรษทานจากพระเจ้า และใช้เป็นการอวยพรบุคคลก็ได้ นอกจากนี้เวลาชาวคริสต์รู้สึกว่าตนกำลังเผชิญหน้ากับ "การผจญของมาร" การทำเครื่องหมายกางเขนเป็นการเตือนสติแก่ตนและยืนยันถึงพระอานุภาพของพระเจ้าในการต่อสู้กับสิ่งชั่ว[2]

ชาวคริสต์ทำเครื่องหมายนี้เมื่อร่วมสวดมนต์ ส่วนบาทหลวงเวลาประกอบพิธีมิสซาหรือพิธีอื่น ๆ ก็ทำเครื่องหมายนี้เช่นเดียวกัน

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 93
  2. 2.0 2.1 2.2 เครื่องหมายกางเขน คณะภคินีพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
  3. Why do Orthodox Christians "cross themselves" different than Roman Catholics? orthodox.net (อังกฤษ)
  4. "Sign of the Cross". สารานุกรมคาทอลิก. New York: Robert Appleton Company. 1913. 
  5. Using the Sign of the Cross Saint James Episcopal Church (อังกฤษ)
  6. Why do Lutherans make the sign of the cross? Evangelical Lutheran Church in America] (อังกฤษ)
  7. พระบิดา พระบุตร และพระจิต เป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียว kamsondeedee.com

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]