การจัดช่วงชั้นทางสังคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การจัดช่วงชั้นทางสังคม (อังกฤษ: social stratification) คือการแบ่งสถานะหรือชนชั้นทางสังคมโดยแบ่งจากพิ้นฐานทางเศรษฐกิจ ความมั่งคั่ง การเมือง ชนชาติ และนิยามอื่น ๆ ที่กำหนดโดยสังคมนั้น ๆ เป็นต้น

สี่ปัจจัยหลักของการจัดช่วงชั้นในสังคม 1. ความแตกต่างทางชนชาติหรือลักษณะเฉพาะแต่ละบุคคล 2. มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 3. การแบ่งชนชั้นไม่ได้กว้างขวางแต่หากหลากหลาย 4. และบางครั้งมีผลเกี่ยวข้องมาจากความเชื่อ