ประวัติศาสตร์กรีซ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประวัติศาสตร์กรีซ
Coat of Arms of Greece
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความที่เกี่ยวกับ
ประเทศกรีซ

กรีซยุคสำริด
อารยธรรมเฮลลาดิค
อารยธรรมซิคละดีส
อารยธรรมไมนอส
อารยธรรมไมซีนี
กรีซโบราณ
กรีซยุคมืด
กรีซยุคอาร์เคอิก
กรีซยุคคลาสสิก
กรีซยุคเฮลเลนิสติก
กรีซยุคโรมัน
กรีซยุคกลาง
กรีซยุคไบแซนไทน์
กรีซยุคฟรังโคคราเชีย
กรีซยุคออตโตมัน
กรีซยุคใหม่
สงครามประกาศเอกราชกรีซ
ราชอาณาจักรกรีซ
สาธารณรัฐเฮลเลนิกที่ 2
คณะการปกครอง 4 สิงหาคม
กรีซยุคยึดครองโดยอักษะ
สงครามกลางเมืองกรีซ
กรีซยุคปกครองโดยทหาร ค.ศ. 1967-1974
สาธารณรัฐเฮลเลนิกที่ 3
ประวัติศาสตร์แบ่งตามหัวข้อ

สถานีย่อยกรีซ

ประวัติศาสตร์กรีซ แบ่งออกเป็นหลายช่วงดังนี้

ยุคสำริด[แก้]

สมัยเฮลลาดิคเป็นวลีโบราณคดีสมัยใหม่ที่หมายถึงสมัยต่างๆของวัฒนธรรมของแผ่นดินใหญ่กรีซโบราณระหว่างยุคสำริด

มิโนอัน (ยุคสำริดตอนต้น)[แก้]

อารยธรรมมิโนอันเป็นวัฒนธรรมของยุคสำริดที่เกิดขึ้นในครีต อารยธรรมมิโนอันรุ่งเรืองระหว่างราวศตวรรษที่ 27 จนถึงกลางศตวรรษที่ 15 ก่อนคริสต์ศักราช

ไมซีเนียน (ยุคสำริดตอนปลาย)[แก้]

ยุคมืด[แก้]

กรีซโบราณ[แก้]

กรีซโบราณหมายถึงอารยธรรมของประวัติศาสตร์กรีกที่รุ่งเรืองระหว่างสมัยอาร์เคอิคในศตวรรษที่ 8 จนถึงที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช มาจนถึงราวปี 146 ก่อนคริสต์ศักราช และเมื่อโรมันพิชิตกรีซหลังจากยุทธการโครินธ์ หัวใจของยุคนี้เป็นกรีซยุคคลาสสิกที่รุ่งเรืองระหว่างศตวรรษที่ 5 จนถึงศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เริ่มด้วยการนำของผู้นำเอเธนส์หลังจากความสำเร็จในการปราบปรามการรุกรานทางทหารของเปอร์เซีย ยุคทองของเอเธนส์มาสิ้นสุดลงหลังจากการพ่ายแพ้ของเอเธนส์ต่อสปาร์ตาในสงครามเพโลพอนนีสในปี 404 ก่อนคริสต์ศักราช

ยุคเฮเลนนิสติค[แก้]

ยุคโรมัน[แก้]

อาณาจักรไบแซนไทน์[แก้]

ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ[แก้]

การฟื้นฟูศิลปะ[แก้]

สงครามครูเสดครั้งที่ 4[แก้]

กฎของออตโตมัน[แก้]

ช่วงรัฐสมัยใหม่[แก้]

ราชอาณาจักรกรีซ[แก้]

สงครามโลกครั้งที่ 1[แก้]

สงครามโลกครั้งที่ 2[แก้]

สงครามกลางเมือง[แก้]

การฟิ้นตัวภายหลังสงคราม[แก้]

การฟื้นฟูประชาธิปไตย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]