เฮราคลิตุส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เฮราคลิตุส
เฮราคลิตุสโดยโยฮันน์ส มอร์เอลส์
เป็นภาพเฮราไคลทัสเป็น “นักปรัชญาร้องไห้”
ชื่อเต็ม เฮราคลิตุส
ยุคสมัย ปรัชญาโบราณ
แนวทาง นักปรัชญาตะวันตก
สาขา ไม่ถือว่าอยู่ในตระกูลความคิดใด
แต่ต่อมาถือว่าเป็น “ปรัชญาเฮราคลิเชียน”
ความสนใจหลัก อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ รัฐศาสตร์
แนวความคิดสำคัญ กฎจักรวาล การไหล

เฮราคลิตุส[1]ชาวเอเฟซัส (อังกฤษ: Heraclitus the Ephesian; กรีกโบราณ: Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος — Hērákleitos ho Ephésios) (ราว 535 ปีก่อนคริสต์ศักราช - 475 ปีก่อนคริสต์ศักราช) เป็นนักปรัชญายุคก่อนโสกราตีสชาวกรีกผู้ที่เดิมมาจากเอเฟซัสใน ไอโอเนียบนฝั่งทะเลอานาโตเลีย

เฮราคลิตุสเป็นที่รู้จักกันในปรัชญาของความเปลี่ยนแปลงที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาล และกฎจักรวาล (Logos) เป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่าง ในปัจจุบันเฮราคลิตุสมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้มีอิทธิพลต่อฟรีดริช นีทเชอในปรัชญาของ space และ time จากประโยค “ท่านไม่สามารถจะก้าวลงไปในแม่น้ำเดียวกันเป็นครั้งที่สองเพราะแม่น้ำสายอื่นไหลมาสู่ตัวท่าน”[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 156
  2. Quoted by Plato in Cratylus, 402a (DK22A6).

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]