ตาต่อตา ฟันต่อฟัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตาต่อตา ฟันต่อฟัน หรือ ตาแทนตา และฟันแทนฟัน[1] (อังกฤษ: an eye for an eye, and a tooth for a tooth หรือตัดเป็น eye for an eye; Biblical Hebrew: עַיִן תַּחַת עַיִן, ʿayīn taḥaṯ ʿayīn) เป็นหลักการในหนังสืออพยพ 21:23–27 ซึ่งหมายความว่า บุคคลที่ทำร้ายบุคคลอื่นต้องได้รับการทำร้ายแบบเดียวกันเป็นการตอบแทน ตัวอย่างแรกสุดของหลักการนี้พบในประมวลกฎหมายฮัมมูราบี ซึ่งมีมาก่อนคัมภีร์ฮีบรู[2]

วลี "ตาต่อตา ฟันต่อฟัน" (עין תחת עין, שן תחת שן‎) เป็นคำอ้างอิงจากข้อความหลายตอนจากพระคัมภีร์ฮีบรู ซึ่งบุคคลที่ทำร้ายดวงตาของผู้อื่นถูกสั่งให้จ่ายค่าตอบแทน วลีนี้นิยามและจำกัดขอบเขตของการสนองในกฎหมายโตราห์

อ้างอิง[แก้]

  1. ภาคพันธสัญญาเดิม, มัทธิว, บทที่ 5, วรรคที่ 38-40: "38 ท่านทั้งหลายเคยได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่า 'ตาแทนตา และฟันแทนฟัน' 39 ฝ่ายเราบอกท่านว่า อย่าต่อสู้คนชั่ว ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน ก็จงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วย 40 ถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลเพื่อจะริบเอาเสื้อของท่าน ก็จงให้เสื้อคลุมแก่เขาด้วย"
    The Old Testament, Matthew, Chapter 5, Paragraphs 38-40: "38 Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth: 39 But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. 40 And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have [thy] cloke also."
  2. White, Mark D. (2014). "Lex Talionis". Encyclopedia of Law and Economics: 1–2. doi:10.1007/978-1-4614-7883-6_18-1. ISBN 978-1-4614-7883-6.

ข้อมูล[แก้]

  • Hammurabi, Code of 1780 BC.
  • Plaut (1981), The Torah: A Modern Commentary, New York: Union of American Hebrew Congregations.