ข้ามไปเนื้อหา

คลองบางพรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คลองบางพรมบริเวณวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร

คลองบางพรม หรือ คลองบางพรหม เป็นคลองในท้องที่เขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เชื่อมต่อคลองชักพระกับคลองทวีวัฒนา ในเขตตลิ่งชันมีความยาว 5,400 เมตร และในเขตทวีวัฒนามีความยาว 6,640 เมตร[1]

บริเวณคลองบางพรมมีชุมชนเมืองดั้งเดิม มีวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตั้งอยู่ริมคลองคือวัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร ฝั่งตรงข้ามคือวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร รวมถึงวัดอินทราวาส ฝั่งตรงข้ามคือวัดเทพพล และวัดศิริวัฒนาราม ที่วัดนี้มีศาลแม่โพสพ มีประวัติว่าเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว มีชาวบ้านผัวเมียแช่ข้าวสารค้างคืนตั้งใจจะโม่เป็นแป้งข้าวเจ้าไว้ทำเส้นขนมจีน แต่รุ่งเช้าขึ้นมา ข้าวสารนั้นกลับงอกเป็นต้นข้าวสองตายายเลยเอาข้าวสารงอกไปผสมดินปั้นเป็นรูปแม่โพสพขึ้นไว้ แล้วเลยกลายเป็นที่นับถือของชาวนาแถบบางพรม จนมีการตั้งศาลทรงไทยขึ้นเป็นที่ประดิษฐาน ที่สี่แยกจุดตัดของคลองบางพรมกับคลองลัดมะยม[2]

ในสมัยรัชกาลที่ 5–6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ย่านนี้ยังมีพื้นที่การทำนา[3] เมื่อราว พ.ศ. 2500 ชุมชนย่านคลองบางพรมมีการทำสวนอยู่ปากคลอง จนเมื่อราว พ.ศ. 2520 จากที่นาได้กลายมาเป็นที่ทำสวน[4]

ปัจจุบันชุมชนย่านคลองบางพรมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และรับราชการ[5]

อ้างอิง[แก้]

  1. "บัญชีคลองในเขตกรุงเทพมหานคร".
  2. "ศาลแม่โพสพ 5 สิงหาคม 2017". สารคดี.
  3. เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ. "บ้านสวน : สังคมลุ่มน้ำลำคลอง". มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์.[ลิงก์เสีย]
  4. สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. "ย่านตลิ่งชัน : ประวัติศาสตร์ พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลง" (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร.
  5. "ย่านคลองบางพรหม-คลองขุด ในเขตทวีวัฒนา เป็นคลองที่ถูกเลือกในโครงการสองของ "ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"".