ขนาดองคชาตมนุษย์

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โดยทั่วไปการวัดขนาดองคชาตมนุษย์จะวัดความยาวและเส้นรอบวงในขณะองคชาตแข็งตัวเต็มที่

ขนาดองคชาตมนุษย์ หมายถึงความยาวและความกว้างของอวัยวะสืบพันธุ์มนุษย์เพศชาย โดยการให้ความสนใจเกี่ยวกับขนาดองคชาตนี้ได้นำไปสู่อุตสาหกรรมเรื่อง การขยายขนาดองคชาต (penis enlargement) ที่มีการผลิตสแปมอีเมลเป็นจำนวนมาก[1][2]

เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นแล้ว หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่กว่าอย่าง กอริลลา มนุษย์เพศชายยังมีขนาดอวัยวะสืบพันธุ์ที่ใหญ่กว่า โดยขนาดองคชาตที่ยาวและหนากว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นทั้งด้านขนาดเมื่อเปรียบเทียบกับอวัยวะที่เหลือของร่างกาย[3]

การวัดขนาดองคชาต

การวัดขนาดองคชาตแต่ละคนให้แม่นยำที่สุด ควรมีการวัดในเวลาที่แตกต่างกันของการแข็งตัว จำนวนหลาย ๆ วัน จากนั้นก็หาค่าเฉลี่ยด้วยกัน เพื่อสร้างบัญชีขนาดที่อาจเกิดจากความหลากหลายในธรรมชาติ และปัจจัยต่าง ๆ ของการแข็งตัว อย่างเช่น ระดับความยั่วยวนอารมณ์, เวลาของวัน, อุณหภูมิห้อง, ความถี่ของกิจกรรมทางเพศ และความคลาดเคลื่อนของวิธีวัด[4][5]

ขนาดความยาววัดได้จาก การวัดขณะยืนโดยให้องคชาตขนานไปกับพื้นห้อง โดยวัดจากหัวองคชาตถึงส่วนโคนรวมถึงส่วนลาดเอียง ผลการวัดอาจคลาดเคลื่อนถ้าวัดจากด้านใต้ขององคชาต หรือถ้านั่งอยู่หรือหมอบ[4] ส่วนการวัดเส้นรอบวงวัดจากการขยายตัวเต็มที่ขององคชาต โดยวัดในสามตำแหน่งคือ ส่วนหัว ,ส่วนกลาง และส่วนโคน[4]

องคชาตจะต้องแข็งตัวอย่างเต็มที่ที่สุด เพื่อที่จะทำการวัดอย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งอาจเป็นการยากที่จะทำในเชิงปฏิบัติ อย่างน้อยครั้งหนึ่งเคยมีแพทย์ชาวบราซิลได้ทำการฉีดยาไปที่องคชาตเพื่อให้แข็งตัวเต็มที่ และก็ได้ผลที่สอดคล้องกัน[6] แพทย์บางคนวัดองคชาตโดยการยืดส่วนที่หย่อนยานขององคชาตให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้[7] ส่วนการวัดด้วยตัวเองมักจะเชื่อถือไม่ได้เพราะคนมักจะรายงานขนาดอวัยวะเพศให้ใหญ่เกินความจริง[8]

การศึกษาขนาดองคชาต

กราฟความถี่จาก LifeStyles (ข้อมูลความยาว)
เปอร์เซ็นต์ไทล์จาก LifeStyles (ข้อมูลความยาว)
กราฟความถี่จาก LifeStyles (ข้อมูลเส้นรอบวง)
เปอร์เซ็นต์ไทล์จาก LifeStyles (ข้อมูลเส้นรอบวง)

ขณะที่ผลจากการศึกษามีความหลากหลาย แต่ความเห็นสวนใหญ่คิดว่าขนาดความยาวองคชาตมนุษย์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12.9–15 ซม. (5.1–5.9 นิ้ว) กับ ช่วงความเชื่อมั่น (Confidence interval) 95% ของ (10.7 ซม., 19.1 ซม.) (หรือ 4.23 นิ้ว, 7.53 นิ้ว)[9][10][11] และการขยายตัวและเส้นรอบวงประมาณ 12.3 ซม. (4.85 นิ้ว) ขณะแข็งตัวเต็มที่ โดยเฉลี่ยแล้วค่าเฉลี่ยขนาดองคชาตค่อนใหญ่กว่าขนาดมัธยฐาน (หรือพูดอีกทางหนึ่งคือ องคชาตส่วนใหญ่อยู่ใต้ขนาดเฉลี่ย)

ความยาวตอนแข็งตัว

นักวิทยาศาสตร์หลายคนได้แสดงการศึกษาขนาดความยาวตอนแข็งตัวเต็มที่ของผู้ใหญ่ การศึกษามาจากการวัดขนาดด้วยตัวเอง รวมถึงการรวบรวมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต มีความเห็นของรายการว่า การใช้ยาหรือการวิธีทางวิทยาศาสตร์จะได้ผลค่าความเฉลี่ยที่มากขึ้น[12][11]

ทีมงานวัดที่ทำการศึกษาได้ทำการศึกษาจากกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุเฉพาะช่วงหนึ่ง หรือการเลือกกลุ่มผู้ใช้ยาเกี่ยวกับเพศ หรือการเลือกด้วยตัวเอง ซึ่งก็อาจได้ผลตัวอย่างที่ลำเอียงได้[13][12]

 • การศึกษาจากสิ่งพิมพ์เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1996 ใน Journal of Urology สรุปไว้ว่าค่าเฉลี่ยความยาวอยู่ที่ 12.9 ซม. (5.08 นิ้ว) (วัดโดยทีมงาน)[9] จุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาขนาดมาตรฐานขององคชาตทั้งความยาวและเส้นรอบวงเพื่อผู้ที่พิจารณาต้องการขยายขนาดองคชาต โดยการใช้ยาเร่งในผู้ชายอเมริกันทั่วไป 80 คน (แตกต่างด้านเชื้อชาติ อายุเฉลี่ย 54 ปี) โดยได้ข้อสรุปว่า "ไม่ว่าจะอายุหรือขนาดเท่าไหร่ องคชาตที่หย่อนยานก็สามารถเพิ่มขนาดองคชาตได้"
 • การศึกษาจากสิ่งพิมพ์เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2000 ใน International Journal of Impotence Research พบว่าค่าเฉลี่ยขององคชาตแข็งตัวของชาวยิว-คอเคเซียน 50 คน อยู่ที่ 13.6 ซม. (5.35 นิ้ว) (วัดโดยทีมงาน)[10] โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษา "การระบุทางการแพทย์เกี่ยวกับปัจจัยของการหดตัวขององคชาตเพื่อคาดเดาขนาดการขยายตัวขององคชาต" มีการใช้ยาเร่งทั้ง 50 คน กับผู้ที่ได้รับการประเมินว่าเคยบกพร่องในการแข็งตัว (อายุเฉลี่ย 47±14 ปี) ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางองคชาตหรือทางจิตจากข้ามไปในการศึกษาครั้งนี้
 • การศึกษาของ LifeStyles Condoms พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14.9 ซม. (5.9 นิ้ว) และอาจมีการคลาดเคลื่อนไปได้ 2.1 ซม. (0.8 นิ้ว) (วัดโดยทีมงาน)[11] จุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาขนาดที่เหมาะสมของถุงยางอนามัย นักศึกษาจำนวน 401 คนอาสาทำการวัดในระหว่างงานสปริงเบรกปี 2001 ที่แคนคูน ประเทศเม็กซิโก ซึ่งมีจำนวน 300 คนที่ไม่ใช้ยาในการช่วยแข็งตัว ซึ่งผลจากการวัดทั้ง 300 ทำให้ต้องศึกษาเรื่องขนาดเพิ่มเนื่องจากการวัดที่ผ่านมาจะใช้ยาเพื่อวัดขนาด[14]

เส้นรอบวงตอนแข็งตัว

การศึกษาของ The Cancún LifeStyle พบว่าเส้นรอบวงเฉลี่ยที่ 12.6 ซม. (5.0 นิ้ว) อาจคลาดเคลื่อนที่ 1.3 ซม. (0.5 นิ้ว)[11] คล้ายการสำรวจทั่วไปของการวัดเส้นรอบวงขององคชาตขณะแข็งตัว โดยการวัดที่ตรงส่วนกลางขององคชาต ซึ่งความยากมาจากการศึกษาการวัดด้วยตัวเองซึ่งผลการรายงานอาจมากเกินไปกว่าที่ทีมงานวัดให้

ความยาวตอนยังไม่แข็งตัว

จากการศึกษาความยาวองคชาตขณะยังไม่แข็งตัว มีค่าความยาวที่ 3.5 นิ้ว (8.9 ซม.) (วัดโดยทีมงาน)[9] ความยาวขณะยังไม่แข็งตัวไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กับขณะแข็งตัว องคชาตสั้นเมื่อหดตัวอาจขยายตัวอย่างมากก็ได้ หรือองคชาตที่ใหญ่กว่าขณะหดตัวอาจไม่ขยายตัวได้มากก็ได้

อ้างอิง

 1. http://www.wired.com/techbiz/media/news/2003/08/59907
 2. http://consumerist.com/5064209/ftc-busts-giant-spam-operation-enlarges-penis
 3. Small, Meredith F., What's Love Got to Do With It? The Evolution of Human Mating, 1995, Anchor Books
 4. 4.0 4.1 4.2 "Correctly measuring your erection: Length * circumference". www.afraidtoask.com. 2007-03-02. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-07-23. สืบค้นเมื่อ 2008-12-05.
 5. Harding R, Golombok SE (2002). "Test-retest reliability of the measurement of penile dimensions in a sample of gay men". Arch Sex Behav. 31 (4): 351–7. doi:10.1023/A:1016276310371. PMID 12187548.
 6. ansell condoms
 7. Smith DP, Rickman C, Jerkins GR (1995). "Ultrasound evaluation of normal penile (corporeal) length in children". J. Urol. 154 (2 Pt 2): 822–4. doi:10.1016/S0022-5347(01)67174-X. PMID 7609188. Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 8. "The average erect penis size of American men is 5 inches". สืบค้นเมื่อ 2008-05-20.
 9. 9.0 9.1 9.2 Wessells H, Lue TF, McAninch JW (1996). "Penile length in the flaccid and erect states: guidelines for penile augmentation". J. Urol. 156 (3): 995–7. doi:10.1016/S0022-5347(01)65682-9. PMID 8709382.CS1 maint: multiple names: authors list (link) อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่สมเหตุสมผล มีนิยามชื่อ "Wessells" หลายครั้งด้วยเนื้อหาต่างกัน
 10. 10.0 10.1 Chen J, Gefen A, Greenstein A, Matzkin H, Elad D (2000). "Predicting penile size during erection". Int. J. Impot. Res. 12 (6): 328–33. doi:10.1038/sj.ijir.3900627. PMID 11416836.CS1 maint: multiple names: authors list (link) อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่สมเหตุสมผล มีนิยามชื่อ "Chen" หลายครั้งด้วยเนื้อหาต่างกัน
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 "ANSELL RESEARCH - The Penis Size Survey". 2001. สืบค้นเมื่อ 2006-07-13. Unknown parameter |month= ignored (help)
 12. 12.0 12.1 "What's Average?". altpenis.com. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2009-06-29. สืบค้นเมื่อ 2007-11-09.
 13. "A sample that is not representative of the population to which generalizations are to be made. FOR EXAMPLE, a group of band students would not be representative of all students at the middle school, and thus would constitute a biased sample if the intent was to generalize to all middle school students."Bureau of Justice Assistance website
 14. "Well? What is Average?". mraverage.com. สืบค้นเมื่อ 2008-11-23.