กุเรช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
ธงของกุเรชในยุทธการที่ศิฟฟีน

กุเรช คือชาวอาหรับเผ่าหนึ่ง เป็นบุตรหลานของ นัซรุ บินกินานะหฺ สืบเชื้อสายมาจากศาสนทูตอิสมาอีล บุตรศาสนทูตอิบรอฮีม เผ่ากุเรชนี้อาศัยอยู่ในมักกะหฺ ซึ่งศาสนทูตมุฮัมมัดก็ได้กำเนิดในเผ่านี้ กุเรชเป็นเผ่าที่มีเกียรติมากที่สุด นั่นก็เพราะว่ากุเรชเป็นผู้ดูแลกะอฺบะหฺ และอาศัยอยู่ในแผ่นดินมักกะหฺอันศักดิ์สิทธิ์ ตำแหน่งคีลาฟะหฺหรือตำแหน่งผู้นำการปกครองของโลกอิสลามต้องสงวน เฉพาะตระกูลกุเรชเท่านั้น(ที่เป็นมุสลิมหรือมุอฺมิน)เพราะพวกเขาเป็นชนกลุ่มแรกที่รับศาสนาอิสลามที่ศาสนทูตมูฮัมหมัดนำมาประกาศ และใน 10 ปีแรกที่นบีมูฮัมหมัดนำมาประกาศไม่มีใครเลยที่รับศาสนาอิสลามนอกจากชาวกุเรชเท่านั้น ตระกูลกุเรชที่ดีที่สุดรองจากท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด คือ อบูบักร อัศศิดดิก ถัดจากนั้นคือท่านอุมัร ท่านอุษมาน ท่านอาลี