กีฬาวอลเลย์บอลในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬาวอลเลย์บอล
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
44NTG-Volleyball.png
สนามโรงยิมโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ
วันที่11–21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กีฬาวอลเลย์บอลในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่โรงยิมโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 11–21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพมหานคร 1 1 0 0
นครราชสีมา 1 1 0 0
3 ขอนแก่น 0 0 1 1
ชัยภูมิ 0 0 1 1
นนทบุรี 0 0 1 1
พิษณุโลก 0 0 1 1
รวม 2 2 4 8

ผู้ที่ได้รับเหรียญ[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย
รายละเอียด
นครราชสีมา
สุรพงษ์ พลสวัสดิ์
นันทวุฒิ แตงกระโทก
ยุรนันท์ บัวแดง
พิทักษ์ อู่สูงเนิน
อนุชา ปิ่นสุวรรณ
รัชชานนท์ ไชชลาแสง
วันชัย ทัพวิเศษ
วุฒิชัย สุขศาลา
บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร
จักรกฤษณ์ จันดาหัวดง
0
กรุงเทพมหานคร
มาวิน มณีวงษ์
ชนากานต์ คูณมี
กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์
อานนท์ จายไธสง
พิษณุ หารคำตัน
พลวัฒน์ นิตย์คำหาญ
สนั่น นันทยานน
กิติศักดิ์ แสงศรี
สราญจิต เจริญสุข
สันติ สมสุข
กฤษฎา นิลไสว
พิษณุโลก
ธรรมลักษณ์ กล้าหาญ
ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์
อภิสิทธิ์ มาตตา
อมรเทพ คนหาญ
ขวัญชัย สอนศิริ
ธีรศักดิ์ นาคประสงค์
มนตรี พรมน้อย
ธวัชชัย มีแก่น
ธีรพัฒน์ คุ้มคง
นรา จันทร์แก้ว
วิทยา วันคอยท่า
ชัยภูมิ
เกียรติศักดิ์ นามคง
สนธยา ชาติชำนิ
เกียรติพงษ์ รอดแก้ว
ฉัตรมงคล ประเกตุแก้ว
พรรคพล รักคำมี
โชติวัฒน์ ติ้วสุวรรณ
สุธีพรรณ มะโลโก
วัชรัญ พันศิริ
สุรเชษฐ์ นิลพันธ์
วรุฒ ชมภูวิเศษ
ณัฐวุฒิ ปานจิต
ศุภชัย ศรีภูมิ
ทีมหญิง
รายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
รุจิรา อุกาสี
จุฑารัตน์ มูลตรีพิลา
วิทิตา บาลี
วนิดา โครตเรือง
รัศมี สุพะมูล
พรพรรณ เกิดปราชญ์
สุทัตตา เชื้อวู้หลิม
ฑิฆัมพร ช้างเขียว
กัตติกา แก้วพิน
ปลื้มจิตร์ ถินขาว
คารีน่า เคร้าเซอ
0
นครราชสีมา
วณิชยา หล่วงทองหลาง
กรวิกา อภิญญพงศ์
ยุพา สนิทกลาง
พนิดา อาจเวทย์
ปิยธิดา ละสูงเนิน
สิริมา มานะกิจ
ชุติมา ศรีใสแก้ว
วิรวรรณ สัตยานุชิต
หัตถยา บำรุงสุข
ปภารัตน์ โคตรชุม
ลำใย จันทร์สด
ณัฐฐริกา จูมศิลา
ขอนแก่น
ฐิตาภา ทองสีดี
หทัยรัตน์ จารัตน์
ศุลักขณา พันทอง
พรธิดา สวัสดิโกษ์
อพิศณา กำลังมาก
ฐาปไพพรรณ ไชยศรี
ฐิติมา ศีห่อแก้ว
ขนิษฐา จวงจันทร์
สุธิดา มิ่งมิตวัน
จิดาภา ไกยสิทธิ์
นกยูง เภาวะนะ
นนทบุรี
ฑิชากร บุญเลิศ
ปิญาภรณ์ ทาสีแก้ว
ศศิภาพร จินากลึง
พิมพิชยา ก๊กรัมย์
กาญจนา กุไธสง
มลญวรรณ สุขวิบูลย์
วรรณวิศา กุลธิ
สุจิณณา แวงวรรณ์
สุจิตรา โพธิ์สม
กัญธิมา เอกปัชชา
วาสน สว่างศรี

ทีมชาย[แก้]

รอบแรก[แก้]

สาย ก[แก้]

ทีม พิษณุโลก ศรีสะเกษ สระบุรี
พิษณุโลก 3–2 3–1
ศรีสะเกษ 2–3 3–0
สระบุรี 1–3 0–3
วันที่ แต้ม เซ็ท 1 เซ็ท 2 เซ็ท 3 เซ็ท 4 เซ็ท 5 รวม
11 ธันวาคม พิษณุโลก 3–2 ศรีสะเกษ 25–22 25–16 23–25 20–25 18–16 111–104
12 ธันวาคม พิษณุโลก 3–1 สระบุรี 25–17 25–22 17–25 25–18   92–82
13 ธันวาคม ศรีสะเกษ 3–0 สระบุรี 28–26 28–26 25–20     81–72

สาย ข[แก้]

ทีม นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี สระแก้ว
นครราชสีมา 3–0 3–0
สุราษฎร์ธานี 0–3 3–0
สระแก้ว 0–3 0–3
วันที่ แต้ม เซ็ท 1 เซ็ท 2 เซ็ท 3 เซ็ท 4 เซ็ท 5 รวม
11 ธันวาคม นครราชสีมา 3–0 สุราษฎร์ธานี 25–15 25–18 25–22     75–55
12 ธันวาคม นครราชสีมา 3–0 สระแก้ว 25–13 25–12 25–9     75–34
14 ธันวาคม สระแก้ว 0–3 สุราษฎร์ธานี 23–25 18–25 18–25     59–75

สาย ค[แก้]

ทีม ชัยภูมิ เพชรบุรี สงขลา
ชัยภูมิ 3–0 3–1
เพชรบุรี 0–3 3–1
สงขลา 1–3 1–3
วันที่ แต้ม เซ็ท 1 เซ็ท 2 เซ็ท 3 เซ็ท 4 เซ็ท 5 รวม
11 ธันวาคม ชัยภูมิ 3–0 เพชรบุรี 25–21 25–19 25–20     75–60
13 ธันวาคม ชัยภูมิ 3–1 สงขลา 25–21 19–25 25–14 25–12   94–72
14 ธันวาคม เพชรบุรี 3–1 สงขลา 25–17 23–25 25–19 25–23   98–84

สาย ง[แก้]

ทีม กรุงเทพฯ นครสวรรค์ สุโขทัย
กรุงเทพฯ 3–0 3–2
นครสวรรค์ 2–3 3–2
สุโขทัย 0–3 2–3
วันที่ แต้ม เซ็ท 1 เซ็ท 2 เซ็ท 3 เซ็ท 4 เซ็ท 5 รวม
11 ธันวาคม กรุงเทพมหานคร 3–0 สุโขทัย 25–23 25–22 23–19     73–64
13 ธันวาคม กรุงเทพมหานคร 3–2 นครสวรรค์ 26–28 25–14 25–19 21–25 15–12 112–98
14 ธันวาคม สุโขทัย 2–3 นครสวรรค์ 25–15 25–27 25–18 17–25 8–15 100–100

รอบสอง[แก้]

สาย จ[แก้]

ทีม พิษณุโลก ชัยภูมิ ศรีสะเกษ เพชรบุรี
พิษณุโลก 3–0 3–1 3–2
ชัยภูมิ 3–0 3–0 1–3
ศรีสะเกษ 2–3 0–3 3–1
เพชรบุรี 0–3 0–3 1–3
วันที่ แต้ม เซ็ท 1 เซ็ท 2 เซ็ท 3 เซ็ท 4 เซ็ท 5 รวม
15 ธันวาคม พิษณุโลก 3–0 เพชรบุรี 25–10 25–14 25–15     75–39
15 ธันวาคม ศรีสะเกษ 0–3 ชัยภูมิ 23–25 17–25 19–25     59–75
16 ธันวาคม พิษณุโลก 3–1 ชัยภูมิ 25–15 18–25 25–21 25–23   93–84
16 ธันวาคม ศรีสะเกษ 3–1 เพชรบุรี 25–17 25–18 23–25 25–16   98–76

สาย ฉ[แก้]

ทีม นครราชสีมา กรุงเทพฯ นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี
นครราชสีมา 3–0 3–0 3–0
กรุงเทพฯ 0–3 3–2 3–0
นครสวรรค์ 0–3 3–2 2–3
สุราษฎร์ธานี 0–3 3–2 0–3
วันที่ แต้ม เซ็ท 1 เซ็ท 2 เซ็ท 3 เซ็ท 4 เซ็ท 5 รวม
15 ธันวาคม นครราชสีมา 3–0 นครสวรรค์ 25–19 25–19 25–17     75–55
16 ธันวาคม สุราษฎร์ธานี 0–3 กรุงเทพมหานคร 20–25 20–25 20–25     60–75
17 ธันวาคม กรุงเทพมหานคร 0–3 นครราชสีมา 21–25 18–25 16–25     55–75
17 ธันวาคม นครสวรรค์ 2–3 สุราษฎร์ธานี 22–25 25–22 25–19 23–25 8–15 103–106

รอบสาม[แก้]

รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
                   
19 ธันวาคม        
 นครสวรรค์  1
20 ธันวาคม
 พิษณุโลก  3  
 ชัยภูมิ  1
19 ธันวาคม
     นครราชสีมา  3  
 กรุงเทพมหานคร  3
21 ธันวาคม
 ศรีสะเกษ  1  
 นครราชสีมา  3
19 ธันวาคม    
   กรุงเทพมหานคร  1
 ชัยภูมิ  3
20 ธันวาคม
 สุราษฎร์ธานี  0  
 กรุงเทพมหานคร  3
19 ธันวาคม
     พิษณุโลก  0  
 นครราชสีมา  3
 เพชรบุรี  0  
 


รอบก่อนรองชนะเลิศ[แก้]

วันที่ แต้ม เซ็ท 1 เซ็ท 2 เซ็ท 3 เซ็ท 4 เซ็ท 5 รวม
19 ธันวาคม นครสวรรค์ 1–3 พิษณุโลก 21–25 28–26 16–25 13–25   78–101
19 ธันวาคม กรุงเทพมหานคร 3–1 ศรีสะเกษ 28–30 27–25 25–22 25–14   105–91
19 ธันวาคม ชัยภูมิ 3–0 สุราษฎร์ธานี 25–22 25–21 25–21     75–64
19 ธันวาคม นครราชสีมา 3–0 เพชรบุรี 25–14 25–22 25–10     75–46

รอบรองชนะเลิศ[แก้]

วันที่ แต้ม เซ็ท 1 เซ็ท 2 เซ็ท 3 เซ็ท 4 เซ็ท 5 รวม
20 ธันวาคม ชัยภูมิ 1–3 นครราชสีมา 25–20 16–25 15–25 14–25   70–95
20 ธันวาคม กรุงเทพมหานคร 3–0 พิษณุโลก 25–19 25–22 25–23     75–64

รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

วันที่ แต้ม เซ็ท 1 เซ็ท 2 เซ็ท 3 เซ็ท 4 เซ็ท 5 รวม
21 ธันวาคม กรุงเทพมหานคร 1–3 นครราชสีมา 25–23 11–25 20–25 19–25   75–98

ทีมหญิง[แก้]

รอบแรก[แก้]

สาย ก[แก้]

ทีม นนทบุรี เชียงราย บุรีรัมย์
นนทบุรี 3–0 3–0
เชียงราย 0–3 3–0
บุรีรัมย์ 0–3 0–3
วันที่ แต้ม เซ็ท 1 เซ็ท 2 เซ็ท 3 เซ็ท 4 เซ็ท 5 รวม
11 ธันวาคม เชียงราย 0–3 นนทบุรี 13–25 12–15 19–25     44–65
12 ธันวาคม นนทบุรี 3–0 บุรีรัมย์ 25–17 25–12 25–16     75–45
13 ธันวาคม เชียงราย 3–0 บุรีรัมย์ 25–16 25–20 25–16     75–52

สาย ข[แก้]

ทีม กรุงเทพฯ ชัยนาท สงขลา
กรุงเทพฯ 3–0 3–0
ชัยนาท 0–3 3–0
สงขลา 0–3 0–3
วันที่ แต้ม เซ็ท 1 เซ็ท 2 เซ็ท 3 เซ็ท 4 เซ็ท 5 รวม
11 ธันวาคม กรุงเทพมหานคร 3–0 สงขลา 25–11 25–18 25–14     75–43
12 ธันวาคม กรุงเทพมหานคร 3–0 ชัยนาท 25–9 25–23 25–12     75–44
14 ธันวาคม ชัยนาท 3–0 สงขลา 25–23 25–14 25–17     75–54

สาย ค[แก้]

ทีม ขอนแก่น พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี
ขอนแก่น Bye 3–0
พิษณุโลก 0–3 Bye
สุราษฎร์ธานี Bye Bye
วันที่ แต้ม เซ็ท 1 เซ็ท 2 เซ็ท 3 เซ็ท 4 เซ็ท 5 รวม
13 ธันวาคม ขอนแก่น 3–0 พิษณุโลก 25–9 25–16 25–17     75–42

สาย ง[แก้]

ทีม นครราชสีมา ลพบุรี
นครราชสีมา 3–0
ลพบุรี 0–3
วันที่ แต้ม เซ็ท 1 เซ็ท 2 เซ็ท 3 เซ็ท 4 เซ็ท 5 รวม
13 ธันวาคม นครราชสีมา 3–0 ลพบุรี 25–9 25–20 26–24     75–53

รอบสอง[แก้]

สาย จ[แก้]

ทีม ขอนแก่น นนทบุรี พิษณุโลก เชียงราย
ขอนแก่น 3–2 3–0 3–0
นนทบุรี 2–3 3–1 3–0
พิษณุโลก 0–3 1–3 3–0
เชียงราย 0–3 0–3 0–3
วันที่ แต้ม เซ็ท 1 เซ็ท 2 เซ็ท 3 เซ็ท 4 เซ็ท 5 รวม
15 ธันวาคม นนทบุรี 3–1 พิษณุโลก 23–25 25–13 25–8 25–12   98–58
15 ธันวาคม ขอนแก่น 3–0 เชียงราย 25–13 25–14 25–20     75–47
16 ธันวาคม ขอนแก่น 3–2 นนทบุรี 29–27 18–25 25–19 18–25 16–14 106–110
17 ธันวาคม เชียงราย 0–3 พิษณุโลก 20–25 19–25 20–25     59–75

สาย ฉ[แก้]

ทีม กรุงเทพฯ นครราชสีมา ชัยนาท ลพบุรี
กรุงเทพฯ 3–2 3–0 3–1
นครราชสีมา 2–3 3–1 3–0
ชัยนาท 0–3 1–3 3–2
ลพบุรี 1–3 0–3 2–3
วันที่ แต้ม เซ็ท 1 เซ็ท 2 เซ็ท 3 เซ็ท 4 เซ็ท 5 รวม
15 ธันวาคม กรุงเทพมหานคร 3–1 ลพบุรี 20–25 25–9 25–13 25–14   95–61
16 ธันวาคม ชัยนาท 1–3 นครราชสีมา 18–25 26–24 14–25 16–25   74–99
17 ธันวาคม กรุงเทพมหานคร 3–2 นครราชสีมา 25–23 21–25 25–18 22–25 15–8 108–99
17 ธันวาคม ชัยนาท 3–2 ลพบุรี 19–25 13–25 30–28 19–25 15– 96–103

รอบสาม[แก้]

รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
                   
19 ธันวาคม        
 ขอนแก่น  3
20 ธันวาคม
 ลพบุรี  0  
 ขอนแก่น  1
19 ธันวาคม
     นครราชสีมา  3  
 นครราชสีมา  3
21 ธันวาคม
 พิษณุโลก  0  
 นครราชสีมา  0
19 ธันวาคม    
   กรุงเทพมหานคร  3
 นนทบุรี  3
20 ธันวาคม
 ชัยนาท  0  
 นนทบุรี  0
19 ธันวาคม
     กรุงเทพมหานคร  3  
 กรุงเทพมหานคร  3
 เชียงราย  0  
 


รอบก่อนรองชนะเลิศ[แก้]

วันที่ แต้ม เซ็ท 1 เซ็ท 2 เซ็ท 3 เซ็ท 4 เซ็ท 5 รวม
19 ธันวาคม ขอนแก่น 3–0 ลพบุรี 25–15 25–17 25–12     75–44
19 ธันวาคม ชัยนาท 0–3 นนทบุรี 22–25 21–25 15–25     58–75
19 ธันวาคม กรุงเทพมหานคร 3–0 เชียงราย 25–7 25–17 25–10     75–34
19 ธันวาคม นครราชสีมา 3–0 พิษณุโลก 25–11 25–18 25–14     75–43

รอบรองชนะเลิศ[แก้]

วันที่ แต้ม เซ็ท 1 เซ็ท 2 เซ็ท 3 เซ็ท 4 เซ็ท 5 รวม
20 ธันวาคม ขอนแก่น 1–3 นครราชสีมา 21–25 14–25 25–22 12–25   72–97
20 ธันวาคม กรุงเทพมหานคร 3–0 นนทบุรี 25–16 25–17 26–24     76–57

รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

วันที่ แต้ม เซ็ท 1 เซ็ท 2 เซ็ท 3 เซ็ท 4 เซ็ท 5 รวม
21 ธันวาคม กรุงเทพมหานคร 3–0 นครราชสีมา 25–19 25–22 25–15     75–56

อ้างอิง[แก้]