กีฬาคาราเต้โดในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬาคาราเต้โด้
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
44NTG-Karate.png
สนามหอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
วันที่13–17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กีฬาคาราเต้โด้ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 13–17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพมหานคร 4 0 1 5
2 สุพรรณบุรี 3 2 3 8
3 นครศรีธรรมราช 2 3 3 8
4 สงขลา 2 2 3 7
อุดรธานี 2 2 3 7
6 นครสวรรค์ 2 1 3 6
7 กระบี่ 1 2 2 5
8 ร้อยเอ็ด 1 0 3 4
9 ขอนแก่น 1 0 0 1
10 นนทบุรี 0 2 2 4
11 ระยอง 0 1 5 6
12 ภูเก็ต 0 1 3 4
13 กาญจนบุรี 0 1 2 3
14 เลย 0 1 0 1
15 ปทุมธานี 0 0 1 1
ลพบุรี 0 0 1 1
อุบลราชธานี 0 0 1 1
รวม 17 จังหวัด 18 18 36 72

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภทชาย[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. นครสวรรค์
วิศุทธ์ ช่วยเชิด
นครศรีธรรมราช
กรกช วิจิตรนาวี
สงขลา
ยงยุทธ สำราญพันธ์
ภูเก็ต
นานามิ โคซุมิ
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. สุพรรณบุรี
ปิยังกูร สว่างศรี
นครศรีธรรมราช
พิฆเนศ สุขหยิก
กระบี่
สิทธิพร ชุมพูนุช
ระยอง
ศิวกร บุญเจริญพันธ์ทวี
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. สงขลา
ณรงค์ฤทธิ์ พวงนิลน้อย
ระยอง
ธนพล ร่มรื่น
อุบลราชธานี
วัชรินทร์ สมศรี
อุดรธานี
พงศกร ใจเก่งดี
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. อุดรธานี
ยุทธนา ศรีประพันธ์
นครศรีธรรมราช
ธีรภัทธ์ ขนาบแก้ว
กรุงเทพมหานคร
ศุภ งามพึงพิศ
สงขลา
มัชฌิมา เรืองศรี
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. กรุงเทพมหานคร
ธีรวัต ผ่องใส
สุพรรณบุรี
เทพอักษร จันอินทร์
ภูเก็ต
อภิเชษฐ์ เกษโร
ร้อยเอ็ด
อภิสิทธิ์ หล้าบุญมา
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. ร้อยเอ็ด
ธีรวัฒน์ ลีลาบุตร
นนทบุรี
พลธร อินทการณ์
กระบี่
ทรงวุฒิ หมุนแทน
ระยอง
นรภัทร มั่งนิมิตร
รุ่นน้ำหนักเกิน 84 กก. นครสวรรค์
กาสัย แก้วสม
สงขลา
ศาสตราวุธ กนกวิไลกุล
ร้อยเอ็ด
ธวัชชัย ผิวหอม
สุพรรณบุรี
สุทธิชัย ตาเขียว
ท่ารำ บุคคลชาย กรุงเทพมหานคร
ศุภ งามพึงพิศ
กาญจนบุรี
วัชระพงษ์ หินแก้ว
ภูเก็ต
ปริญญา ดอนอุบล
ระยอง
ธนพล ร่มรื่น
ท่าต่อสู้ ทีมชาย (5+2) สุพรรณบุรี
ภูษิต นิรินทร์
ปิยังกูร สว่างศรี
สุทธิชัย ตาเขียว
โรจนัสถ์ บุญธรรม
เทพอักษร จันอินทร์
0
0
นครสวรรค์
คฑาชัย ด้วงชื่น
พานุกร ขิงหอม
ธนเดช มัจฉาน้อย
ไกรวิทย์ แก้วตะขบ
จักรกฤษณ์ คุ้มนุ้ย
กาสัย แก้วสม
มกรา ศรีละม้าย
นครศรีธรรมราช
ธีรภัทธ์ ขนาบแก้ว
คทาวุธ บุญช่วยแก้ว
จิรพันธุ์ นุ่นช่วย
ชาคริต กัญญโพธิ์
พิฆเนศ สุขหยิก
นคฤทธิ์ หมื่นละม้าย
กรกช วิจิตรนาวี
สงขลา
ศาสตราวุธ กนกวิไลกุล
มัชฌิมา เรืองศรี
ณรงค์ฤทธิ์ พวงนิลน้อย
ณัฐวุฒิ คงแก้ว
จิตรติกร แสงสุข
เกียรติศักดิ์ นาครินทร์
ยงยุทธ สำราญพันธ์
ท่ารำ ทีมชาย นครศรีธรรมราช
ธีรภัทธ์ ขนาบแก้ว
พิฆเนศ สุขหยิก
กรกช วิจิตรนาวี
ภูเก็ต
สุกฤษฏิ์ สมคิด
วัชรปวิชญ์ ปานแก้ว
นานามิ โคซุมิ
อุดรธานี
ยุทธนา ศรีประพันธ์
พงศกร ใจเก่งดี
ปิยวัฒน์ ไชยะบุตร
ระยอง
อัครวัฒน์ ธีเดชณรงค์ฤทธิ์
ธนพล ร่มรื่น
ศิวกร บุญเจริญพันธ์ทวี

ประเภทหญิง[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. กรุงเทพมหานคร
ปวีณา รักษาชาติ
นนทบุรี
ปาริสา สัทธินทรีย์
สุพรรณบุรี
จิระศวรรณ รษบุตร
นครศรีธรรมราช
อิฟติน่า สะแปอิง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. นครศรีธรรมราช
ชัญญานุช ชีพเป็นสุข
อุดรธานี
ญาณิศา ต่อรัตนวัฒนา
ระยอง
พัชรภรณ์ อุกประโคน
นครศรีธรรมราช
กรรนิภา อารีกุล
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. สุพรรณบุรี
กนกพร ทิพย์นาวา
กระบี่
ญาณิศา บุตรกลัด
ปทุมธานี
กนกวรรณ ทุ่มนอก
อุดรธานี
อาร์ม สุขเขียว
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. ขอนแก่น
กนกวรรณ ขวัญวงศ์
กระบี่
บุษกรานต์ จุลโลบล
นครศรีธรรมราช
ศรัณยา ศรีไทยเจริญ
สุพรรณบุรี
กฤติมนต์ คอประเสริฐศักดิ์
รุ่นน้ำหนักเกิน 68 กก. สงขลา
ธนนันท์ พระโยม
สุพรรณบุรี
เสาวรส แซมสีม่วง
ร้อยเอ็ด
วรฤทัย ชูน้ำ
ลพบุรี
พรพิมล ชาตินุช
ท่ารำ บุคคลหญิง กรุงเทพมหานคร
มนสิชา ตันทวีวงศ์
อุดรธานี
ญาณิศา ต่อรัตนวัฒนา
กาญจนบุรี
อนุดา สุขานุศาสน์
นนทบุรี
ปาริสา สัทธินทรีย์
ท่าต่อสู้ ทีมหญิง (3+1) กระบี่
ผกากรอง เหมทานนท์
บุษกรานต์ จุลโลบล
ญาณิศา บุตรกลัด
0
สงขลา
ธนนันท์ พระโยม
พัณณิตา ปกครอง
เสาวนีย์ เชื้อเจริญ
ธัญญมาศ กระต่ายน้อย
นครศรีธรรมราช
ศิริวรรณ พรหมดนตรี
จันทนา หนูแป้น
ชัญญานุช ชีพเป็นสุข
อิฟติน่า สะแปอิง
นครสวรรค์
วิมลรัตน์ โพธิ์คำ
กรรนิภา อารีกุล
ศรัณยา ศรีไทยเจริญ
เกสินี แก้วสม
ท่ารำ ทีมหญิง อุดรธานี
ญาณิศา ต่อรัตนวัฒนา
กาหลง บัวนาค
เมทินี หมื่นละม้าย
เลย
นฤมล จันทร์สม
จริยา วรรณทอง
ณัฐกานต์ บัวระบัน
กาญจนบุรี
ปรางอทิตา บางเชย
ธิติยา ภักดีสม
นันทยา ศิลาไสย
นนทบุรี
นิษา บัวม่วง
รังศิยา เกิดคล้าย
ภัสรา นรชาญ

อ้างอิง[แก้]