กีฬาทางอากาศในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬาทางอากาศ
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
44NTG-Swimming.png
สนามองค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว
วันที่12–20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กีฬาทางอากาศในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 12–20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีการชิงชัยทั้งหมด 22 เหรียญทอง

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 อุดรธานี 8 0 3 11
2 สุพรรณบุรี 4 2 5 11
3 กรุงเทพมหานคร 2 1 0 3
4 สมุทรสาคร 2 0 0 2
5 สระบุรี 1 6 2 9
6 นครราชสีมา 1 5 3 9
7 ชลบุรี 1 1 1 3
8 เชียงราย 1 0 0 1
นครสวรรค์ 1 0 0 1
พระนครศรีอยุธยา 1 0 0 1
11 นนทบุรี 0 3 0 3
12 เชียงใหม่ 0 2 0 2
13 จันทบุรี 0 1 2 3
14 อุบลราชธานี 0 1 0 1
15 แม่ฮ่องสอน 0 0 3 3
16 กระบี่ 0 0 1 1
ขอนแก่น 0 0 1 1
สมุทรสาคร 0 0 1 1
รวม 18 จังหวัด 22 22 22 66

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
4.4.1 ประหยัดเชื้อเพลิง บุคคลชาย อุดรธานี
ณัฎฐ์ ธนพุฒิพงศ์
สระบุรี
พรหมพิริยะ ตะเพียนทอง
สุพรรณบุรี
พงศ์กรณ์ ธนสกุลกรแสง
4.4.2 ความแม่นยำ บุคคลชาย อุดรธานี
ณัฎฐ์ ธนพุฒิพงศ์
สระบุรี
พรหมพิริยะ ตะเพียนทอง
สระบุรี
เอกภพ อู่อรุณ
4.4.3 คะแนนรวม บุคคลชาย อุดรธานี
ณัฎฐ์ ธนพุฒิพงศ์
สระบุรี
พรหมพิริยะ ตะเพียนทอง
สุพรรณบุรี
พงศ์กรณ์ ธนสกุลกรแสง
4.4.4 ประหยัดเชื้อเพลิง บุคคลหญิง อุดรธานี
เจนจิรา ฉุยเนย
นนทบุรี
นฤภร วาทะยา
แม่ฮ่องสอน
อวัสดา ไชยศร
4.4.5 ความแม่นยำ บุคคลหญิง อุดรธานี
เจนจิรา ฉุยเนย
นนทบุรี
นฤภร วาทะยา
แม่ฮ่องสอน
อวัสดา ไชยศร
4.4.6 คะแนนรวม บุคคลหญิง อุดรธานี
เจนจิรา ฉุยเนย
นนทบุรี
นฤภร วาทะยา
แม่ฮ่องสอน
อวัสดา ไชยศร
4.5.1 ประหยัดเชื้อเพลิง กรุงเทพมหานคร
ยุทธพล อนันตวิเชียร
จันทบุรี
ชยพงศ์ โพธิภักดิ์
อุดรธานี
สมาน พรมนารี
4.5.2 แบบแข่งความแม่นยำ สุพรรณบุรี
กิตติภพ พรมมาส
กรุงเทพมหานคร
ยุทธพล อนันตวิเชียร
จันทบุรี
ชยพงศ์ โพธิภักดิ์
4.5.3 บุคคลชายคะแนนรวม กรุงเทพมหานคร
ยุทธพล อนันตวิเชียร
สุพรรณบุรี
กิตติภพ พรมมาส
จันทบุรี
ชยพงศ์ โพธิภักดิ์
รวมคะแนนที่ดีที่สุด อุดรธานี
เจนจิรา ฉุยเนย
ณัฎฐ์ ธนพุฒิพงศ์
0
สระบุรี
เอกภพ อู่อรุณ
พรหมพิริยะ ตะเพียนทอง
0
สุพรรณบุรี
พงศ์กรณ์ ธนสกุลกรแสง
เกริกฤทธิ์ หมื่นภูเขียว
ภัทริน อินศรศาสตร์
4.6.2 ประเภทสามล้อร่มบิน สุพรรณบุรี
กิตติภพ พรมมาส
นพรัตน์ อินทรอำนวย
นครราชสีมา
สนม สังขวดี
ชุ่ม เกเย็น
สระบุรี
สมยศ จันทวงษ์
กำพล สามงามนิ่ม
Accuracy ชาย สระบุรี
พรหมพิริยะ ตะเพียนทอง
ชลบุรี
จิรศักดิ์ วิถีธรรม
สมุทรสาคร
ธนภัทร เหลืองเอี่ยม
Accuracy หญิง พระนครศรีอยุธยา
จันทิกา ใจสนุก
สระบุรี
นันท์ณภัส ภุชฌงค์
ชลบุรี
สุรัตนา ช่วยแก้ว
เครื่องบินจำลองบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F6 สมุทรสาคร
ณัฐวุฒิ รัตนปรารมย์
อุบลราชธานี
ธนบัตร เถาว์โท
นครราชสีมา
รัชพล สร้อยสระน้อย
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A สมุทรสาคร
ณัฐวุฒิ รัตนปรารมย์
สุพรรณบุรี
กษม วัฒนะปราน
สุพรรณบุรี
ภัทรวิทย์ สุขดี
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก ประเภท F3R เครื่องยนต์เชื้อเพลิง เชียงราย
ณัฐวุฒิ แสนทนิล
นครราชสีมา
ปรมินทร์ ป้อมสนาม
อุดรธานี
อรรณพ พิบูลย์ศักดิ์กุล
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก ประเภท F3R เครื่องยนต์ไฟฟ้า อุดรธานี
อรรณพ พิบูลย์ศักดิ์กุล
นครราชสีมา
ชนนท์ ดอกสันเทียะ
นครราชสีมา
ชาตรี วณิชาชีวะ
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก ประเภท F5D นครราชสีมา
ณฐนนท์ บุญสินธุ์
นครราชสีมา
สุริยะ พรหมสวย
สุพรรณบุรี
สุริยวุฒิ พื้นผา
ปีกร่อน นครสวรรค์
อำพร ศรีลา
นครราชสีมา
ชานนท์ ทรงทัพย์
ขอนแก่น
ชนินทร์ ไชยทะเศรษฐ์
ร่มร่อน ชลบุรี
สุรัตนา ช่วยแก้ว
กรณิศา เจริญวัย
จิรศักดิ์ วิถีธรรม
สุทธิพจน์ บุญเศษ
สระบุรี
นันท์ณภัส ภุชฌงค์
มงกุฎ ปรีชา
พรหมพิริยะ ตะเพียนทอง
0
กระบี่
ไทชาติ หาญณรงค์
ศิวกร ศรนุวัตร์
ไอด๊ะ ดอเลาะ
0
เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C ท่าบิน B3P สุพรรณบุรี
ราชวัลลภ พื้นผา
เชียงใหม่
รังสิโรจน์ ยศสุข
นครราชสีมา
ดลยฤทธิ์ ซาเกิน
เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N สุพรรณบุรี
กรรณ์ พูนน้อย
เชียงใหม่
ชัชวิชญ์ คำสว่าง
อุดรธานี
สศิคณะ บุญมาลา

อ้างอิง[แก้]