กีฬาเพาะกายในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬาเพาะกาย
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
44NTG-Bodybuilding.png
สนามอุทยานสวรรค์
วันที่15–19 ธันวาคม พ.ศ. 2558
นักกีฬา จาก 36 จังหวัด

กีฬาเพาะกายในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 15–19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 สุพรรณบุรี 6 1 0 7
2 สมุทรสาคร 3 2 0 5
3 กรุงเทพมหานคร 2 4 3 9
4 ประจวบคีรีขันธ์ 2 1 3 6
5 จันทบุรี 1 3 1 5
6 21px ปัตตานี 1 1 1 3
7 สุรินทร์ 1 1 0 2
8 นนทบุรี 1 0 2 3
9 พิษณุโลก 1 0 1 2
มหาสารคาม 1 0 1 2
11 พัทลุง 1 0 0 1
12 ภูเก็ต 0 2 1 3
13 เชียงราย 0 1 1 2
ยะลา 0 1 1 2
15 ขอนแก่น 0 1 0 1
ชลบุรี 0 1 0 1
นครปฐม 0 1 0 1
18 ฉะเชิงเทรา 0 0 1 1
ระนอง 0 0 1 1
สระแก้ว 0 0 1 1
สงขลา 0 0 1 1
อุดรธานี 0 0 1 1
รวม 22 จังหวัด 20 20 20 60

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภทชาย[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ฟลายเวท 60 กก. สุพรรณบุรี
จีรพันธ์ โป่งคำ
ยะลา
ประเสริฐ เจียรชัชวาลวงศ์
กรุงเทพมหานคร
สุทิน นาจันทัด
แบนตั้มเวท 65 กก. จันทบุรี
พนร อ่อนนิ่ม
ประจวบคีรีขันธ์
วัชระ สะศรีสังข์
ระนอง
เดชชนะ ดับทุกข์
ไลท์เวท 70 กก. 21px ปัตตานี
พงษ์ศิริ พรหมจรรย์
นครปฐม
สาคร สุขสวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร
ธีรวัฒน์ ตั้งไพบูลย์ทรัพย์
เวลเตอร์เวท 75 กก. สุพรรณบุรี
จุฬา ทองเรียม
21px ปัตตานี
จักรวัฒน์ อินทะรังษี
กรุงเทพมหานคร
สยาม สาระจันทร์
ไลท์มิดเดิลเวท 80 กก. ประจวบคีรีขันธ์
สุวิทย์ เกตุจินสา
จันทบุรี
ขุนตา พวงเพชร
พิษณุโลก
ณพพร กันทาวงษ์
มิดเดิลเวท 85 กก. สมุทรสาคร
ภาณุพงศ์ ประทีป
จันทบุรี
วีระชัย อันธิชัย
ภูเก็ต
วรพล ตันติมานะกิจ
เฮฟวี่เวท +85 กก. สุรินทร์
อภิชัย วันดี
กรุงเทพมหานคร
อรรณพร พรตรีสัตย์
ประจวบคีรีขันธ์
สุรศักดิ์ ผิวดำ
ฟิตเนส 170 ซม. สุพรรณบุรี
วันชัย กาญจนพิมาย
สมุทรสาคร
พรชัย ธรรมสังวาลย์
ฉะเชิงเทรา
วัสพล มะสกล
ฟิตเนส +170 ซม. สมุทรสาคร
ณัฐวัตร โพธิ์ฉัตร
ชลบุรี
ดำรงศักดิ์ สร้อยศรี
ประจวบคีรีขันธ์
จิรวัฒน์ ตระกูลมา
โมเดลฟิสิค 170 ซม. สุพรรณบุรี
กิตติ ผลาผล
ภูเก็ต
ศราวุธ อ้วนอินทร์
สงขลา
อนิรุต บุญเลิศ
โมเดลฟิสิค +170 ซม. กรุงเทพมหานคร
กฤตกร ทองแสง
ขอนแก่น
อรรถพล โพธิ์ใฮ
ยะลา
อินทัช จิตรสาธร
แอธเลติคฟิสิคชาย 165 ซม. สุพรรณบุรี
ศิริกร คชกฤษ
กรุงเทพมหานคร
วรวุฒิ ทะวะดี
เชียงราย
บุญสิน เนตรวีระ
แอธเลติคฟิสิค 170 ซม. ประจวบคีรีขันธ์
มุ่งมาด จันทราศรี
ภูเก็ต
ณัฐพงศ์ พลีตา
อุดรธานี
เอนก สินทร
แอธเลติคฟิสิค +170 ซม. พัทลุง
เอกพล สุขทอง
เชียงราย
สุบิน กัลยา
จันทบุรี
โกศล นารายณ์
มาสเตอร์ชาย อายุระหว่าง 46-50 ปี พิษณุโลก
เศกสรรค์ สินเส็ง
จันทบุรี
วิเชียร แจ่มจรัส
21px ปัตตานี
สำเริง คงเขียว
มาสเตอร์ชาย อายุ 51 ปีขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
สาคร มาตรวังแสง
สุพรรณบุรี
สุวิจักขณ์ พินทุสรชัย
นนทบุรี
สมศรี ทุรินไธสง

ประเภทหญิง[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
บุคคลทั่วไป รุ่น Open มหาสารคาม
สายเนตร ศริสมพงษ์
กรุงเทพมหานคร
อลิษา ชวนสินธ์
นนทบุรี
ถิรดา ค้าขึ้น
โมเดลฟิสิค 165 ซม. สุพรรณบุรี
กรภัทร ศิริพรรค
สุรินทร์
นิโลบล อาจนาวัง
สกลนคร
ประภัสสร ธัญญวานิช
โมเดลฟิสิค +165 ซม. นนทบุรี
ถิรดา ค้าขึ้น
กรุงเทพมหานคร
พิมพิชญา รูปโสม
มหาสารคาม
สายเนตร ศริสมพงษ์
ฟิตเนส รุ่น Open สมุทรสาคร
อาจารี แท่นทรัพย์
สมุทรสาคร
อธิชา ปลื้มจิตร
ประจวบคีรีขันธ์
นนท์ณัฐดา อำมาตย์

อ้างอิง[แก้]