กีฬาโบว์ลิ่งในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬาโบว์ลิ่ง
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
44NTG-Bowling.png
สนามสนามโบว์ลิ่งวีสแควร์
วันที่9–15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กีฬาโบว์ลิ่งในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่สนามโบว์ลิ่งวีสแควร์ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 9–15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 สมุทรสาคร 4 1 3 8
2 นครราชสีมา 3 4 1 8
3 ราชบุรี 2 0 1 3
4 สระบุรี 1 4 3 8
5 สมุทรปราการ 1 1 1 3
6 สุพรรณบุรี 0 1 2 3
รวม 11 11 11 33

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ชาย[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
เดี่ยว นครราชสีมา
สิทธิพล คุณอักษร
สระบุรี
อธิษฐรัตน์ เช็ง
นครราชสีมา
บดินทร์ เลิศพิริยะสกุลกิจ
คู่ ราชบุรี
ชินพงษ์ จันทร์สุข
ญาณพล ลาภอาภารัตน์
นครราชสีมา
สมเจตน์ กุศลพิทักษ์
บดินทร์ เลิศพิริยะสกุลกิจ
สระบุรี
อัจฉริยะ เช็ง
สมบัติ สกุลศักดิ์
ทีม 4 คน สระบุรี
อธิษฐรัตน์ เช็ง
อัจฉริยะ เช็ง
สาโรจน์ ประชาผดุง
สมบัติ สกุลศักดิ์
นครราชสีมา
สมเจตน์ กุศลพิทักษ์
สิทธิพล คุณอักษร
ณัฏฐพล ฐิติพัฒนาวาณิช
บดินทร์ เลิศพิริยะสกุลกิจ
ราชบุรี
ทรงวิทย์ ลาภพาทรัพย์ไพศาล
ชินพงษ์ จันทร์สุข
สุรศักดิ์ มานุวงศ์
ญาณพล ลาภอาภารัตน์
มาสเตอร์ นครราชสีมา
สิทธิพล คุณอักษร
สระบุรี
อัจฉริยะ เช็ง
สมุทรปราการ
อรรณพ อารมณ์สราญนนท์
รวม (ออล-อีเว้นท์) ราชบุรี
ญาณพล ลาภอาภารัตน์
นครราชสีมา
บดินทร์ เลิศพิริยะสกุลกิจ
สระบุรี
อธิษฐรัตน์ เช็ง

หญิง[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
เดี่ยว สมุทรปราการ
ศริยา ช่องวารินทร์
สมุทรสาคร
ญาณี แซ่เบ๊
สมุทรสาคร
วิไลลักษณ์ สงวนสัตย์
คู่ สมุทรสาคร
นันท์มนัส ฉัตรไชยศิริ
วิไลลักษณ์ สงวนสัตย์
สระบุรี
กรรตพร สิงหบุปผา
ธัญญารัตน์ อธิพงศ์ธนชัย
สมุทรสาคร
ดวงพร แซ่เบ๊
ญาณี แซ่เบ๊
ทีม 4 คน สมุทรสาคร
ดวงพร แซ่เบ๊
นันท์มนัส ฉัตรไชยศิริ
ญาณี แซ่เบ๊
วิไลลักษณ์ สงวนสัตย์
สระบุรี
กรรตพร สิงหบุปผา
ชตวรรน เช้านิมิตร
ธัญญารัตน์ อธิพงศ์ธนชัย
ธิติมา ทองสะอาด
สุพรรณบุรี
ธันย์ชนก วิไลลักษณ์
ชนากานต์ เอื้อชัยชาญ
กฤษณกร แสงอรุณ
อรนงค์ อินต๊ะ
มาสเตอร์ สมุทรสาคร
วิไลลักษณ์ สงวนสัตย์
สุพรรณบุรี
กฤษณกร แสงอรุณ
สุพรรณบุรี
ธันย์ชนก วิไลลักษณ์
รวม (ออล-อีเว้นท์) สมุทรสาคร
วิไลลักษณ์ สงวนสัตย์
สมุทรปราการ
ศริยา ช่องวารินทร์
สมุทรสาคร
นันท์มนัส ฉัตรไชยศิริ

ผสม[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
คู่ผสม นครราชสีมา
สมเจตน์ กุศลพิทักษ์
อาภากร เนตรวิเศษ
นครราชสีมา
ณัฏฐพล ฐิติพัฒนาวาณิช
ธนาปรางค์ เสถียร
สระบุรี
อัจฉริยะ เช็ง
ธัญญารัตน์ อธิพงศ์ธนชัย

อ้างอิง[แก้]