กีฬาลีลาศในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬาลีลาศ
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
44NTG-Dancing.png
สนามอาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด
วันที่12–14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กีฬาลีลาศในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่อาคารเอนกประสงค์ และสัมมนา บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 12–14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพมหานคร 3 7 6 16
2 นครราชสีมา 2 1 1 4
3 ปัตตานี 2 0 1 3
4 สมุทรสงคราม 2 0 0 2
5 กระบี่ 1 2 1 4
6 มหาสารคาม 1 0 1 2
7 ตรัง 1 0 0 1
8 สงขลา 1 0 0 1
9 สมุทรปราการ 1 0 0 1
10 อุดรธานี 0 2 1 3
11 สระบุรี 0 2 0 2
12 เพชรบูรณ์ 0 0 1 1
13 ระยอง 0 0 1 1
14 สุพรรณบุรี 0 0 1 1
รวม 14 14 14 42

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
Junior Ten Dance ปัตตานี
อภินันท์ กันหาป้อง
ปิญชาน์ พรหมสุทธิ์
กรุงเทพมหานคร
สิรภพ ล้นเหลือ
ลักษณา อารีรักษ์
อุดรธานี
อันโตนิโอ เล็มมา
อิสรีย์อร แต้สุวรรณ
Youth Ten Dance กรุงเทพมหานคร
ศุภเศรษฐ์ โอชาญสิริ
ปรียานุช ปทุมศรีวิโรจน์
นครราชสีมา
ธนวรรณ ญาณะนันท์
อิสระพงษ์ ดวงแก้ว
กระบี่
ชนกนันท์ ประทุมเมศ
ชัชวาลย์ หนูจักร์
ลาติน อเมริกัน Class A (Under 21) สมุทรสงคราม
ณัฎฐณิชา อิทธิโสภณพิศาล
พุฒิสิทธิ์ พรมนา
กระบี่
ณิชกมล เกตุพงศ์
ษฎาวิชญ์ เศรษฐชัย
กรุงเทพมหานคร
อภิชญา คุปตะวาณิช
เจตพล อินทะกูล
ลาติน อเมริกัน Class AA (Adult) สมุทรสงคราม
ณัฎฐณิชา อิทธิโสภณพิศาล
พุฒิสิทธิ์ พรมนา
กระบี่
ณิชกมล เกตุพงศ์
ษฎาวิชญ์ เศรษฐชัย
กรุงเทพมหานคร
อภิชญา คุปตะวาณิช
เจตพล อินทะกูล
ลาติน อเมริกัน Class B (Youth) สมุทรปราการ
ภัทดนัย บุญเลิศ
สุธิสา ติ๊ดอี่พันธุ์
กรุงเทพมหานคร
ศุภเศรษฐ์ โอชาญสิริ
ปรียานุช ปทุมศรีวิโรจน์
ระยอง
ชนัญชิดา ปลั่งกลาง
ณัฐพล จุนาพงค์
ลาติน อเมริกัน Class C (Junior II) กรุงเทพมหานคร
สิรภพ ล้นเหลือ
ลักษณา อารีรักษ์
อุดรธานี
อันโตนิโอ เล็มมา
อิสรีย์อร แต้สุวรรณ
กรุงเทพมหานคร
ชาญชนม์ วงศ์นุ่น
เบญญาภา ไชยสงค์
ลาติน อเมริกัน Class D (Junior I) กระบี่
ศลาฆิน กิ่งเล็ก
พรวิภา ศรีวิสุทธิ์
กรุงเทพมหานคร
ทรายแก้ว รอดอ้น
บรรณพันธ์ กิตติพรลภัส
กรุงเทพมหานคร
ศุภสิน ตั้งตราสิทธิ์
สิริรักษ์ วัลย์จิตรวงศ์
ลาติน อเมริกัน Class E (Juvenile) สงขลา
มนัสนันท์ ปานเส้ง
นาวี เพชรทอง
กรุงเทพมหานคร
ศิริประภา นกจั่น
ธนภัทร เณรจาที
นครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ เรืองไพศาล
กรศศิร์ แสงอ่อน
สแตนดาร์ด Class A
(Under 21)
มหาสารคาม
ณัฐพงศ์ กัณหาคุณ
ธัญญาพร วิเทศ
สระบุรี
ธัญญาลักษณ์ ลำพันแดง
ฉัตรชัย สุวานิช
กรุงเทพมหานคร
จิรัฏฐ์ เจริญไทย
กัญญาพัชร จันทร์แก้ว
สแตนดาร์ด Class AA (Adult) ตรัง
ชนิสรา พิธานภูวกร
ศรัณย์ พิบูลย์
สระบุรี
ธัญญาลักษณ์ ลำพันแดง
ฉัตรชัย สุวานิช
มหาสารคาม
ณัฐพงศ์ กัณหาคุณ
ธัญญาพร วิเทศ
สแตนดาร์ด Class B (Youth) นครราชสีมา
ธนวรรณ ญาณะนันท์
อิสระพงษ์ ดวงแก้ว
กรุงเทพมหานคร
จิรัฏฐ์ เจริญไทย
กัญญาพัชร จันทร์แก้ว
กรุงเทพมหานคร
ศุภเศรษฐ์ โอชาญสิริ
ปรียานุช ปทุมศรีวิโรจน์
สแตนดาร์ด Class C (Junior II) ปัตตานี
อภินันท์ กันหาป้อง
ปิญชาน์ พรหมสุทธิ์
อุดรธานี
อันโตนิโอ เล็มมา
อิสรีย์อร แต้สุวรรณ
ปัตตานี
ปธานิน แก้วมุนีโชค
ปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค
สแตนดาร์ด Class D (Junior I) กรุงเทพมหานคร
อนุชา วิจิตรกูล
ภัสราภรณ์ พันธุ์เดช
กรุงเทพมหานคร
ทรายแก้ว รอดอ้น
บรรณพันธ์ กิตติพรลภัส
สุพรรณบุรี
จารวี หลวงพิทักษ์
ยศพนธ์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
สแตนดาร์ด Class E (Juvenile) นครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ เรืองไพศาล
กรศศิร์ แสงอ่อน
กรุงเทพมหานคร
ณัฐภูมินทร์ สืบปรุ
วชิราภรณ์ ตองอ่อน
เพชรบูรณ์
ศุภากร เจียรพงศ์ไพศาล
รุ้งตะวัน จันทร์เที่ยง

อ้างอิง[แก้]