กีฬาฟุตบอลในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬาฟุตบอล
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
150px
สนามสนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
วันที่10–20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กีฬาฟุตบอลในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 10–20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชลบุรี 1 0 0 1
ราชบุรี 1 0 0 1
2 ขอนแก่น 0 1 0 1
นครศรีธรรมราช 0 1 0 1
5 กรุงเทพมหานคร 0 0 1 1
จันทบุรี 0 0 1 1
นครราชสีมา 0 0 1 1
ลำปาง 0 0 1 1
รวม 2 2 4 8

ผู้ที่ได้รับเหรียญ[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย ราชบุรี
กิตติทัต จีนนอก
ศราวุธ ปัดป้อง
ทวีทรัพย์ อินทรศรี
มงคล มั่นคง
พูนศักดิ์ มาลยพันธุ์
วันชัย อาศน์สุวรรณ
ศรันย์ เทพสวัสดิ์
ลิขิต เพ็งชัย
สุชาติ จันตรี
นรุตม์ เขียวคำ
นพคุณ แป้งหอม
อาทิตย์ อาศน์สุวรรณ
สุริยะ อุยมา
เอกพจน์ ไทยศรี
จีรวัฒน์ บัวคล้าย
อาทิตย์ กัลปะ
วันชนะ อนวัชชน
นครศรีธรรมราช
สมภพ เงินขาว
เฉลิมลาภ อาจหาญ
ประสิทธิ์ จุ้ยเนตร
จตุพร แซ่ตั้ง
จตุรงค์ แพะขุนทด
วิฑูรย์ สมณะ
ธนาธิป ทองม่วง
พงษ์พันธ์ เพ็งพรม
สุภนัย ใบพะออม
สงกรานต์ คำเจียม
สถาพร เจือจาน
ธนพัชร์ พ่อแม่ประเสริฐ
ณัฐดนัย ศรีบุญเรือง
ชลทิศ วงษ์สง่างาม
ประมวล พานทวีป
สันติพงษ์ ปานอ่อน
ครรณชิต สุขบุญ
นครราชสีมา
อนุชา เคนม่วง
เกรียงศักดิ์ ไม้พิมาย
ภักพงษ์ เลื่อยกระโทก
ดิเรกฤทธิ์ จัดงูเหลือม
เมธาวิน เทพสูงเนิน
อิทธิพันธุ์ นาคมณี
ณัฐพล เรืองฤทธิ์
ศติกร ทองนำ
ธวัชชัย ชาวนา
อนุกูล ฟอมไธสง
อดิศักดิ์ ละครชัย
พรเทพ เทพศรี
นันทชัย จิตรชำนาญทรัพย์
โตมร ทุมาโต
บุญญฤทธิ์ สาโรจน์
ชัยวัฒน์ บัวนาค
กฤษณนน ศรีสุวรรณ
จันทบุรี
บัณฑิต นนทศรี
ทักษิณ สายแก้ว
ธีรภัทร คำเกิดเจริญพาณิชย์
ทรงพล เลกกระโทก
ณัฐพงษ์ มินกุล
อัศวิน นาคสุริยวงค์
นิติพงษ์ วงค์จันดี
จักรกริช พิมพ์จันทร์
นภนต์ เสนาะศัพท์
วิศิษฐ์ ศิลสังวรณ์
สุรเชษฐ์ โภคพิพัฒน์
ดณฑวรรษ สินสายออ
สิริชัย เพิ่มพิบูลย์
ธนวัฒน์ สิทธิพันธุ์
ศราวุฒิ จันทโรบล
ธงธวัช โตทับ
ทินสุระ อุตเดช
ธเนศ ทองมาก
ทีมหญิง ชลบุรี
กฤติกา จันทร์สุวรรณ์
ศิริกาญจน์ พยัคเนตร
อรวรรยา ศรีเถื่อน

อลิษา รักพินิจ
วันวิสาข์ วันเจียม
วริศรา ปลื้มใจ
สุภิญญา ไชยรักษ์
คณาทิพย์ ไชโยธา
พิสมัย สอนไสย์
วาลุกา ศรีสันต์
ปรียานุช ชาติโสม
นิภาวรรณ ปัญโญสุข
ศิราวรรณ อินต๊ะมี
อมรรัตน์ จอมภา
ฐิติมา แก้วเมือง
ภาภัสสร หิรัญ
ณัฐฐา ถาวร
นฤมล จะชา

ขอนแก่น
พิมพิวิภา ภูแสนศรี
พันนิพา จุ้ยเจริญ
วันวิสา ตุเกตุ
สุภาภรณ์ แก้วแบน
นัตยา วงค์พินิจ
นฤมล มาสุข
สศิภรณ์ ดรชานนท์
กัญญาณัฐ เชษฐบุตร
ณัฐรุจา มุทนาเวช
พรพิรุณ พิลาวัน
กาญจนาพร แสนคุณ
รัชพรรณ กิติราช
ทิพกฤตา อ่อนสมัย
ธนากร จันทะวัน
กัญชลิญา พิมพะบุตร
ขวัญฤดี แสงจันทร์
ปรารถนา สงคราม
รัตติกาล ทองสมบัติ
กรุงเทพมหานคร
ธนีกาญจน์ แดงดา
พิศยาภรณ์ โมกไธสง
จารุวรรณ วันอุบล
เบญจมาศ รักท้วม
สุดารัตน์ สำเภาทอง
สกุณา เสนะบุตร
ปิ่นทอง ไกรยศ
กมลรัตน์ ทะประสิทธิ์จิตต์
พัชราภรณ์ สุทนต์
ธัญญาภรณ์ คล้ายขำ
อนุชศรา หมายเจริญ
สหฤทัย พรมอ้าย
กาญจนา สังข์เงิน
ดวงเดือน วาหมงคล
ดุจดาว วาหมงคล
ตรีรัชฎา บุญปลอด
ศิริพร แสงเรือนแก้ว
ดวงนภา ศรีตะลา
ลำปาง
สุวรรณา ขำบุญ
จุฑามาศ รุ่งสว่าง
กิตติยาพร ไชยแสน
ขวัญฤทัย อินทะจักร์
รัตนาภรณ์ วงวิริยะ
ธัญรดี วรรณภิละ
ปยุดา อินตา
กนกวรรณ มิจะต๊ะ
สุวรรณา การะกัน
วิลาสินี ยศบุญเรือง
วลัยลักษณ์ เปาป่า
วารุณี ดีจิตร์
ชรินทร ลำพรหม
อมรรัตน์ อุดไชย
ยุพาพรรณ์ ทัศน์พันธ์เพชร
วารุณี ศรีสว่าง
กานต์ธิดา สวัสดิ์สรรค์
พรศิริ ใจปิง

ผลการแข่งขัน[แก้]

ทีมชาย[แก้]

รอบแรก[แก้]

สายเอ[แก้]
จังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/– ลูกจุดโทษ คะแนน
ได้ เสีย +/–
ระนอง 2 2 0 4 2 +2 7 6 +1 6
ชลบุรี 2 1 2 4 4 –2 3 2 +1 3
สุรินทร์ 2 0 2 2 2 0 8 10 –2 0
สายบี[แก้]
จังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/– ลูกจุดโทษ คะแนน
ได้ เสีย +/–
จันทบุรี 2 1 1 2 2 0 8 7 +1 3
นครราชสีมา 2 1 1 1 3 –2 5 4 +1 3
สุโขทัย 2 1 1 2 0 +2 2 4 –2 3
สายซี[แก้]
จังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/– ลูกจุดโทษ คะแนน
ได้ เสีย +/–
ราชบุรี 2 2 0 5 3 +2 7 7 0 6
ลพบุรี 2 1 1 3 4 –1 5 4 +1 3
สงขลา 2 0 2 3 1 –1 2 3 –1 0
สายดี[แก้]
จังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/– ลูกจุดโทษ คะแนน
ได้ เสีย +/–
นครสวรรค์ 2 2 0 2 1 +1 4 3 +1 6
เชียงใหม่ 2 1 1 3 1 +2 3 4 –1 3
นนทบุรี 2 0 2 2 5 –3 0 0 0 0

รอบแพ้คัดออก[แก้]

  รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
  นครราชสีมา 4  
  ระนอง 0       นครราชสีมา 0 (5)  
  เชียงใหม่ 1 (8)       ราชบุรี 0 (6)  
  ราชบุรี 1 (9)         ราชบุรี 0 (4)
  จันทบุรี 1         นครสวรรค์ 0 (2)
  ชลบุรี 0       จันทบุรี 0
  นครสวรรค์ 1       นครสวรรค์ 2    
  ลพบุรี 0  
รอบก่อนรองชนะเลิศ[แก้]
รอบรองชนะเลิศ[แก้]
รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

ทีมหญิง[แก้]

รอบแรก[แก้]

สายเอ[แก้]
จังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/– ลูกจุดโทษ คะแนน
ได้ เสีย +/–
กรุงเทพมหานคร 2 2 0 11 0 +11 0 0 0 6
ลำปาง 2 1 1 3 2 +1 0 0 0 3
อ่างทอง 2 0 2 0 12 –2 0 0 0 0
สายบี[แก้]
จังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/– ลูกจุดโทษ คะแนน
ได้ เสีย +/–
มหาสารคาม 2 2 0 8 0 +8 0 0 0 6
สุพรรณบุรี 2 1 1 4 5 –1 0 0 0 3
ตรัง 2 0 2 0 7 –7 0 0 0 0
สายซี[แก้]
จังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/– ลูกจุดโทษ คะแนน
ได้ เสีย +/–
ขอนแก่น 2 2 0 7 1 +6 0 0 0 6
นครสวรรค์ 2 1 1 2 3 –1 0 0 0 3
นครศรีธรรมราช 2 0 2 0 5 –5 0 0 0 0
สายดี[แก้]
จังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/– ลูกจุดโทษ คะแนน
ได้ เสีย +/–
ชลบุรี 2 2 0 12 0 +12 0 0 0 6
นนทบุรี 2 1 1 1 1 0 4 3 +1 3
เพชรบูรณ์ 2 0 2 1 1 0 3 4 –1 0

รอบแพ้คัดออก[แก้]

  รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
  กรุงเทพมหานคร 8  
  สุพรรณบุรี 0       กรุงเทพมหานคร 1  
  ขอนแก่น 12       ขอนแก่น 4  
  นนทบุรี 0         ขอนแก่น 1 (1)
  มหาสารคาม 0         ชลบุรี 1 (4)
  ลำปาง 1       ลำปาง 1
  ชลบุรี 5       ชลบุรี 5    
  นครสวรรค์ 1  
รอบก่อนรองชนะเลิศ[แก้]
รอบรองชนะเลิศ[แก้]
รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

อ้างอิง[แก้]