กีฬายกน้ำหนักในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬายกน้ำหนัก
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
110px
สนามอาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
วันที่16–20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กีฬายกน้ำหนักในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จัดแข่งขันที่อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 16–20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

สัญลักษณ์

     เจ้าภาพ

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 นครสวรรค์ 18 9 8 35
2 ชลบุรี 14 11 0 25
3 นครราชสีมา 10 10 4 24
4 อุดรธานี 3 2 1 6
5 สุพรรณบุรี 0 3 9 12
6 ศรีสะเกษ 0 3 0 3
7 เชียงใหม่ 0 2 5 7
ระยอง 0 2 5 7
9 สงขลา 0 1 4 5
10 ยโสธร 0 1 0 1
สตูล 0 1 0 1
12 ขอนแก่น 0 0 3 3
13 นครศรีธรรมราช 0 0 2 2
14 กรุงเทพมหานคร 0 0 1 1
บุรีรัมย์ 0 0 1 1
มหาสารคาม 0 0 1 1
สุราษฎร์ธานี 0 0 1 1
รวม 17 จังหวัด 45 45 45 135

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

(NR = สถิติกีฬาแห่งชาติ)

ประเภทชาย[แก้]

รุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
น้ำหนักไม่เกิน 56 กิโลกรัม
สแนทช์ นครราชสีมา
สินธุ์เพชร กรวยทอง
128 กก. NR ศรีสะเกษ
วิทูรย์ มิ่งมูล
112 กก. นครศรีธรรมราช
พงศธร แดงสนั่น
107 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค นครราชสีมา
สินธุ์เพชร กรวยทอง
158 กก. NR ศรีสะเกษ
วิทูรย์ มิ่งมูล
151 กก. นครศรีธรรมราช
พงศธร แดงสนั่น
128 กก.
น้ำหนักรวม นครราชสีมา
สินธุ์เพชร กรวยทอง
286 กก. NR ศรีสะเกษ
วิทูรย์ มิ่งมูล
263 กก. นครศรีธรรมราช
พงศธร แดงสนั่น
228 กก.
น้ำหนักไม่เกิน 62 กิโลกรัม
สแนทช์ อุดรธานี
ธวัชชัย พลเชียงสา
123 กก. สุโขทัย
วัฒนา ค้างคีรี
121 กก. นครสวรรค์
วิรวัฒน์ กฤษเพ็ชร
121 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค อุดรธานี
ธวัชชัย พลเชียงสา
155 กก. นครสวรรค์
วิรวัฒน์ กฤษเพ็ชร
149 กก. สุโขทัย
วัฒนา ค้างคีรี
147 กก.
น้ำหนักรวม อุดรธานี
ธวัชชัย พลเชียงสา
278 กก. นครสวรรค์
วิรวัฒน์ กฤษเพ็ชร
270 กก. สุโขทัย
วัฒนา ค้างคีรี
268 กก.
น้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม
สแนทช์ นครสวรรค์
ไตรรัตน์ บุญสุข
130 กก. นครราชสีมา
วิษณุ จันทรี
128 กก. สุพรรณบุรี
ศักดิ์ดา มีบุญ
126 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค นครสวรรค์
ไตรรัตน์ บุญสุข
169 กก. ชลบุรี
อนุชา ดวงศรี
157 กก. นครราชสีมา
วิษณุ จันทรี
154 กก.
น้ำหนักรวม นครสวรรค์
ไตรรัตน์ บุญสุข
299 กก. ชลบุรี
อนุชา ดวงศรี
282 กก. นครราชสีมา
วิษณุ จันทรี
282 กก.
น้ำหนักไม่เกิน 77 กิโลกรัม
สแนทช์ นครราชสีมา
จตุภูมิ ชินวงศ์
157 กก. ชลบุรี
พรชัย ลบศรี
156 กก. ระยอง
สุรชัย ศรีม่วงกลาง
139 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค นครราชสีมา
จตุภูมิ ชินวงศ์
194 กก. NR ยโสธร
มานพ จิตรการ
170 กก. ระยอง
สุรชัย ศรีม่วงกลาง
165 กก.
น้ำหนักรวม นครราชสีมา
จตุภูมิ ชินวงศ์
351 กก. NR นครสวรรค์
ธีรภพ ศิลาหม่อม
303 กก. ระยอง
สุรชัย ศรีม่วงกลาง
290 กก.
น้ำหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม
สแนทช์ นครราชสีมา
วีรภัทร บุญหลั่ง
136 กก. ระยอง
ปรเมษฐ์ วันทาวงษ์
130 กก. มหาสารคาม
ยุทธพล รุ่งเรือง
120 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค ชลบุรี
ไพศาล หรรษาวงศ์
176 กก. นครราชสีมา
วีรภัทร บุญหลั่ง
167 กก. ระยอง
ปรเมษฐ์ วันทาวงษ์
155 กก.
น้ำหนักรวม นครราชสีมา
วีรภัทร บุญหลั่ง
303 กก. ระยอง
ปรเมษฐ์ วันทาวงษ์
285 กก. สุราษฎร์ธานี
พงศกร รักมาก
271 กก.
น้ำหนักไม่เกิน 94 กิโลกรัม
สแนทช์ นครสวรรค์
ศรัท สุ่มประดิษฐ
165 กก. ชลบุรี
บัญญัติ ท้าวนอก
160 กก. ระยอง
เพชร นิ่มวรรณัง
140 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค นครสวรรค์
ศรัท สุ่มประดิษฐ
187 กก. ชลบุรี
บัญญัติ ท้าวนอก
185 กก. บุรีรัมย์
วันชัย กัลเกตุ
167 กก.
น้ำหนักรวม นครสวรรค์
ศรัท สุ่มประดิษฐ
352 กก. ชลบุรี
บัญญัติ ท้าวนอก
345 กก. ระยอง
เพชร นิ่มวรรณัง
293 กก.
น้ำหนักไม่เกิน 105 กิโลกรัม
สแนทช์ นครสวรรค์
พิทยา ตีบนอก
165 กก. NR นครราชสีมา
วิษณุ หาปูทน
131 กก. สุพรรณบุรี
อนุวัฒน์ วิสาชัย
125 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค นครสวรรค์
พิทยา ตีบนอก
210 กก. NR นครราชสีมา
วิษณุ หาปูทน
172 กก. สุพรรณบุรี
อนุวัฒน์ วิสาชัย
171 กก.
น้ำหนักรวม นครสวรรค์
พิทยา ตีบนอก
375 กก. NR นครราชสีมา
วิษณุ หาปูทน
303 กก. สุพรรณบุรี
อนุวัฒน์ วิสาชัย
296 กก.
น้ำหนัก 105 กิโลกรัม ขึ้นไป
สแนทช์ นครสวรรค์
ติณณภพ กันระวังชัย
153 กก. นครสวรรค์
สมพงษ์ กลัดบุบผา
153 กก. ขอนแก่น
กฤษฎา เชื้อสาวะถี
147 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค นครสวรรค์
ติณณภพ กันระวังชัย
185 กก. นครสวรรค์
สมพงษ์ กลัดบุบผา
181 กก. ขอนแก่น
กฤษฎา เชื้อสาวะถี
181 กก.
น้ำหนักรวม นครสวรรค์
ติณณภพ กันระวังชัย
338 นครสวรรค์
สมพงษ์ กลัดบุบผา
334 ขอนแก่น
กฤษฎา เชื้อสาวะถี
328

ประเภทหญิง[แก้]

รุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม
สแนทช์ ชลบุรี
อำนวยพร มณีวรรณ
78 กก. นครสวรรค์
ปวีณ์สุดา รักษา
77 กก. สุพรรณบุรี
จิราพรรณ นันทวงษ์
70 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค ชลบุรี
อำนวยพร มณีวรรณ
100 กก. นครสวรรค์
ปวีณ์สุดา รักษา
92 กก. สุพรรณบุรี
จิราพรรณ นันทวงษ์
87 กก.
น้ำหนักรวม ชลบุรี
อำนวยพร มณีวรรณ
178 กก. นครสวรรค์
ปวีณ์สุดา รักษา
169 กก. สุพรรณบุรี
จิราพรรณ นันทวงษ์
157 กก.
น้ำหนักไม่เกิน 53 กิโลกรัม
สแนทช์ ชลบุรี
ธัญญ่า สุขเจริญ
87 กก. นครราชสีมา
รัตนาพร ปักการะถา
87 กก. นครสวรรค์
กิตติมา สุธานันต์
86 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค นครราชสีมา
รัตนาพร ปักการะถา
115 กก. ชลบุรี
ธัญญ่า สุขเจริญ
111 กก. นครสวรรค์
กิตติมา สุธานันต์
105 กก.
น้ำหนักรวม นครราชสีมา
รัตนาพร ปักการะถา
202 กก. ชลบุรี
ธัญญ่า สุขเจริญ
198 กก. นครสวรรค์
กิตติมา สุธานันต์
191 กก.
น้ำหนักไม่เกิน 58 กิโลกรัม
สแนทช์ ชลบุรี
นวพร แดงศรี
97 กก. NR สตูล
ไอลดา เอ็มดู
79 กก. เชียงใหม่
ณัฐฐาพร แสงสุวรรณ
78 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค ชลบุรี
นวพร แดงศรี
115 กก. เชียงใหม่
ณัฐฐาพร แสงสุวรรณ
94 กก. สุพรรณบุรี
มนัสชนก ฉลาดล้น
93 กก.
น้ำหนักรวม ชลบุรี
นวพร แดงศรี
212 กก. เชียงใหม่
ณัฐฐาพร แสงสุวรรณ
172 กก. สุพรรณบุรี
มนัสชนก ฉลาดล้น
169 กก.
น้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม
สแนทช์ ชลบุรี
สุกัญญา ศรีสุราช
105 กก. NR นครราชสีมา
ประกายมาศ อินทรมณี
80 กก. เชียงใหม่
ดลพร ถนอนรุ่งเรือง
71 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค ชลบุรี
สุกัญญา ศรีสุราช
115 กก. นครราชสีมา
ประกายมาศ อินทรมณี
105 กก. เชียงใหม่
ดลพร ถนอนรุ่งเรือง
92 กก.
น้ำหนักรวม ชลบุรี
สุกัญญา ศรีสุราช
220 กก. นครราชสีมา
ประกายมาศ อินทรมณี
185 กก. เชียงใหม่
ดลพร ถนอนรุ่งเรือง
163 กก.
น้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม
สแนทช์ นครสวรรค์
บุณณธีร์ กล้ากสิกิจ
106 กก. ชลบุรี
รัตนวรรณ์ วามะลุน
80 กก. สงขลา
ปรีดารัตน์ สงวนสิน
76 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค นครสวรรค์
บุณณธีร์ กล้ากสิกิจ
131 กก. ชลบุรี
รัตนวรรณ์ วามะลุน
126 กก. นครศรีธรรมราช
สุพิชชา สันจุย
93 กก.
น้ำหนักรวม นครสวรรค์
บุณณธีร์ กล้ากสิกิจ
237 กก. ชลบุรี
รัตนวรรณ์ วามะลุน
206 กก. สงขลา
ปรีดารัตน์ สงวนสิน
166 กก.
น้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม
สแนทช์ ชลบุรี
วิริยา สุวรรณรัตน์
95 กก. อุดรธานี
จิราภรณ์ ดวงท้าวเศษ
81 กก. กรุงเทพมหานคร
พัทธนันท์ ทองคำ
81 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค ชลบุรี
วิริยา สุวรรณรัตน์
120 กก. นครราชสีมา
สุพรรณี จันหอม
99 กก. อุดรธานี
จิราภรณ์ ดวงท้าวเศษ
98 กก.
น้ำหนักรวม ชลบุรี
วิริยา สุวรรณรัตน์
215 กก. อุดรธานี
จิราภรณ์ ดวงท้าวเศษ
179 กก. เชียงใหม่
ณัฎฐาภรณ์ มูลอุด
177 กก.
น้ำหนัก 75 กิโลกรัม ขึ้นไป
สแนทช์ นครสวรรค์
ชิดชนก พูลทรัพย์สกุล
130 กก. NR สุพรรณบุรี
แพรวนภา เคนจันทึก
116 กก. นครสวรรค์
ดวงอักษร ใจดี
115 กก.
คลีนแอนด์เจอร์ค นครสวรรค์
ชิดชนก พูลทรัพย์สกุล
157 กก. NR สุพรรณบุรี
แพรวนภา เคนจันทึก
152 กก. นครสวรรค์
ดวงอักษร ใจดี
150 กก.
น้ำหนักรวม นครสวรรค์
ชิดชนก พูลทรัพย์สกุล
287 กก. NR สุพรรณบุรี
แพรวนภา เคนจันทึก
268 กก. นครสวรรค์
ดวงอักษร ใจดี
265 กก.

อ้างอิง[แก้]