กีฬาทางอากาศในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

"กีฬาทางอากาศ" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์

 • มีการชิงชัย 28 เหรียญทอง ประกอบด้วย
  • ประเภทเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 6 เหรียญทอง
  • ประเภทร่มร่อน 4 เหรียญทอง
  • ประเภทร่มบิน 15 เหรียญทอง
  • ประเภทโดดร่ม 3 เหรียญทอง
 • มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 41 จังหวัด
 • เริ่มแข่งขันวันที่ 4-11 มกราคม 2557
 • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน
  • ลานเอนกประสงค์ ถนนเลี่ยงเมือง ต.บ้านโพธิ์
  • เขาใหญ่ อบต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช
  • ลานกีฬา อบต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช


สรุปเหรียญรางวัล กีฬาทางอากาศ[แก้]

      สุพรรณบุรี (เจ้าภาพ)
2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 สุพรรณบุรี 15 5 6 26
2 นนทบุรี 2 0 3 5
3 จันทบุรี 1 4 2 7
4 กรุงเทพมหานคร 1 3 2 6
5 เลย 1 2 1 4
6 นครราชสีมา 1 2 0 3
7 ลพบุรี 1 0 2 3
8 เพชรบูรณ์ 1 0 1 2
สมุทรสงคราม 1 0 1 2
สมุทรสาคร 1 0 1 2
สระบุรี 1 0 1 2
12 บึงกาฬ 1 0 0 1
สกลนคร 1 0 0 1
14 ตราด 0 4 3 7
15 ชลบุรี 0 3 2 5
16 ขอนแก่น 0 2 2 4
17 เชียงราย 0 1 0 1
สมุทรปราการ 0 1 0 1
อ่างทอง 0 1 0 1
20 กาญจนบุรี 0 0 1 1
เชียงใหม่ 0 0 1 1
แม่ฮ่องสอน 0 0 1 1
ราชบุรี 0 0 1 1
อุดรธานี 0 0 1 1
อุบลราชธานี 0 0 1 1
รวม 28 28 33 89

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภทเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A<br\> Report สมุทรสงคราม<br\>ณัฐวุฒิ รัตนปรารมย์ 3000.00 สุพรรณบุรี<br\>กษม วัฒนะปราน 2799.31 อุบลราชธานี<br\>ธนบัตร เถาว์โท 2364.41
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R<br\> Report นครราชสีมา<br\>ปรมินทร์ ป้อมสนาม 233.16 เชียงราย<br\>ณัฐวุฒิ แสนทนิล 244.44 สมุทรสาคร<br\>ชนศักดิ์ สิโนรัตน์ 251.41
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D<br\> Report สุพรรณบุรี<br\>รังสิมันตุ์ วนเกียรติ 247.82 นครราชสีมา<br\>ณฐนนท์ บุญสินธุ์ 251.30 ราชบุรี<br\>ณัฐพงศ์ บุษบงส์ 254.74
เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C<br\> Report สุพรรณบุรี<br\>ราชวัลลภ พื้นผา 664.00 ชลบุรี<br\>วิรชตพงศ์ มิตรยอดวงศ์ 594.00 เชียงใหม่<br\>รังสิโรจน์ ยศสุข 556.50
เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N<br\> Report เพชรบูรณ์<br\>วิชาฤทธิ์ ฤทธิ์บำรุง 1280.625 สมุทรปราการ<br\>กรรณ์ พูนน้อย 1265.575 อุดรธานี<br\>สศิคณะ บุญมาลา 1191.200
คะแนนรวมสูงสุดประเภททีมบังคับวิทยุ F3N<br\> [ Report] สุพรรณบุรี<br\>กษม วัฒนะปราน<br\>รังสิมันตุ์ วนเกียรติ<br\>ราชวัลลภ พื้นผา นครราชสีมา<br\>ณฐนนท์ บุญสินธุ์<br\>ปรมินทร์ ป้อมสนาม เพชรบูรณ์<br\>วิชาฤทธิ์ ฤทธิ์บำรุง<br\>สมุทรสงคราม<br\>ณัฐวุฒิ รัตนปรารมย์

ประเภทร่มร่อน[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
บุคคลชาย <br\> Report สมุทรสาคร<br\>ธนภัทร เหลืองเอี่ยม 0021 สุพรรณบุรี<br\>พรหมพิริยะ ตะเพียนทอง 0034 จันทบุรี<br\>ชยพงศ์ โพธิภักดิ์ 0042
บุคคลหญิง <br\> Report สุพรรณบุรี<br\>นันท์ณภัส ภุชฌงค์ 0200 สุพรรณบุรี<br\>จันทิกา ใจสนุก 0354 ชลบุรี<br\>สุรัตนา ช่วยแก้ว 0378
ทีมรวม <br\> Report สุพรรณบุรี<br\>จันทิกา ใจสนุก<br\>พรหมพิริยะ ตะเพียนทอง<br\>นันท์ณภัส ภุชฌงค์<br\>กิตติภพ พรมมาส 1488 ชลบุรี<br\>สุรัตนา ช่วยแก้ว <br\>สุทธิพจน์ บุญเศษ <br\>จิรศักดิ์ วิถีธรรม <br\>กวิสรา ทองนาเมือง 1755 กาญจนบุรี<br\>จุฑามาศ ยังจุ้ย <br\>นิทัศน์ ยังจุ้ย <br\>ชนาภัทร แก้วลาวเวียง 3372
Accuracy ชาย ลงเป้าหมายแม่นยำ <br\> Report สุพรรณบุรี<br\>สุรินทร์ เขียวหวาน จันทบุรี<br\>ชัยวัฒน์ โพธิเกษม นนทบุรี<br\>นิพนธ์ ขจรชีพ

ประเภทร่มบิน[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ร่มบิน บุคคลชาย Paraball <br\> Report เลย<br\>พงศ์กรณ์ ธนสกุลกรแสง 1000 จันทบุรี<br\>ชยพงศ์ โพธิภักดิ์ 0961 สุพรรณบุรี<br\>กิตติภพ พรมมาส 0938
ร่มบิน บุคคลชาย Bowling landing <br\> Report กรุงเทพมหานคร<br\>ยุทธพล อนันตวิเชียร 250 ชลบุรี<br\>จีรี จอร์จ มาซัค 250 เลย<br\>นิพนธ์ สมศรี 250
ร่มบิน บุคคลชาย Pure Economy <br\> Report นนทบุรี<br\>ณัฎฐ์ ธนพุฒิพงศ์ 1000 กรุงเทพมหานคร<br\>ยุทธพล อนันตวิเชียร 0923 กรุงเทพมหานคร<br\>ธนาวัฒน์ ยิ่งวงษ์ 0830
ร่มบิน บุคคลชาย Sport Landing <br\> Report สกลนคร<br\>ยุรนันท์ นาสวน 495 อ่างทอง<br\>เอกภพ อู่อรุณ 488 สุพรรณบุรี<br\>นพรัตน์ อินทรอำนวย <br\>ชลบุรี<br\>จีรี จอร์จ มาซัค 487
ร่มบิน บุคคลชาย Slanom <br\> Report จันทบุรี<br\>ชยพงศ์ โพธิภักดิ์ 1000 เลย<br\>พงศ์กรณ์ ธนสกุลกรแสง 0949 สุพรรณบุรี<br\>กิตติภพ พรมมาส 0870
ร่มบิน บุคคลชาย Economy and Distance <br\> Report นนทบุรี<br\>ณัฎฐ์ ธนพุฒิพงศ์ 1000 กรุงเทพมหานคร<br\>ยุทธพล อนันตวิเชียร 0975 สุพรรณบุรี<br\>กิตติภพ พรมมาส<br\>ขอนแก่น<br\>เกริกฤทธิ์ หมื่นภูเขียว 0775
ร่มบิน คะแนนรวมสูงสุดชาย <br\> Report สุพรรณบุรี<br\>กิตติภพ พรมมาส 4226.97 เลย<br\>พงศ์กรณ์ ธนสกุลกรแสง 3824.77 ขอนแก่น<br\>เกริกฤทธิ์ หมื่นภูเขียว 3779.32
ร่มบิน บุคคลหญิง Paraball <br\> Report สุพรรณบุรี<br\>ปลายฟ้า ทองบุญพุ่ม 515 ตราด<br\>อรุณรัตน์ จงอ่อนกลาง 316 แม่ฮ่องสอน<br\>อวัสดา ไชยศร 276
ร่มบิน บุคคลหญิง Bowling landing <br\> Report สุพรรณบุรี<br\>ปลายฟ้า ทองบุญพุ่ม 150 จันทบุรี<br\>ชนาภา เสริมสัย 100 ตราด<br\>อรุณรัตน์ จงอ่อนกลาง 050
ร่มบิน บุคคลหญิง Pure Economy <br\> Report สุพรรณบุรี<br\>ปลายฟ้า ทองบุญพุ่ม 985 ตราด<br\>อรุณรัตน์ จงอ่อนกลาง 726 สุพรรณบุรี<br\>นฤภร วาทะยา 704
ร่มบิน บุคคลหญิง Sport Landing <br\> Report สุพรรณบุรี<br\>ปลายฟ้า ทองบุญพุ่ม 488 จันทบุรี<br\>ชนาภา เสริมสัย 218 นนทบุรี<br\>ภัทริน อินศรศาสตร์ 190
ร่มบิน บุคคลหญิง Slanom <br\> Report สุพรรณบุรี<br\>ปลายฟ้า ทองบุญพุ่ม 419 ตราด<br\>อรุณรัตน์ จงอ่อนกลาง 354 สุพรรณบุรี<br\>นฤภร วาทะยา 297
ร่มบิน บุคคลหญิง Economy and Distance <br\> Report สุพรรณบุรี<br\>ปลายฟ้า ทองบุญพุ่ม 775 สุพรรณบุรี<br\>นฤภร วาทะยา 675 ตราด<br\>อรุณรัตน์ จงอ่อนกลาง <br\>นนทบุรี<br\>ภัทริน อินศรศาสตร์ 550
ร่มบิน คะแนนรวมสูงสุดหญิง <br\> Report สุพรรณบุรี<br\>ปลายฟ้า ทองบุญพุ่ม 3304.18 ตราด<br\>อรุณรัตน์ จงอ่อนกลาง 2120.80 จันทบุรี<br\>ชนาภา เสริมสัย 1846.88
ร่มบิน คะแนนรวมสูงสุดประเภททีม <br\> [ Report] สุพรรณบุรี<br\>นฤภร วาทะยา<br\>ปลายฟ้า ทองบุญพุ่ม <br\>กิตติภพ พรมมาส <br\>นพรัตน์ อินทรอำนวย 10600.51 ขอนแก่น<br\>ธนาภรณ์ พนะโพธิ์ <br\>เกริกฤทธิ์ หมื่นภูเขียว <br\>อัศวิน กุลเจริญพงศ์ 06084.74 ตราด<br\>พงศ์นรินทร์ สมบูรณ์<br\>อรุณรัตน์ จงอ่อนกลาง<br\>สุรีพร นวลศรี 05978.15


ประเภทโดดร่ม[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
โดดร่ม ความแม่นยำ บุคคลชาย <br\> Report บึงกาฬ<br\>คมสัน ภูพลผัน 21 ขอนแก่น<br\>อนันต์ สวัสดี 22 ลพบุรี<br\>ชาญชัย โฉสูงเนิน 31
โดดร่ม ความแม่นยำ บุคคลหญิง <br\> Report สระบุรี<br\>สมทรง ศรีเมือง 19 สุพรรณบุรี<br\>เสาวภา กาญจนพังคะ 24 ลพบุรี<br\>ชณิศกาญจน์ สีไสยา<br\>กรุงเทพมหานคร<br\>นารีรัตน์ เรืองทอง 30
โดดร่ม รวมคะแนน <br\> Report ลพบุรี<br\>ชณิศกาญจน์ สีไสยา<br\>ชาญชัย โฉสูงเนิน กรุงเทพมหานคร<br\>นารีรัตน์ เรืองทอง<br\>เกษม อิทธิโชติเดโช สระบุรี<br\>สมทรง ศรีเมือง<br\>ไพรัช เขียวชะอ่ำ

อ้างอิง[แก้]