กีฬาแบดมินตันในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

"กีฬาแบดมินตัน" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์

  • มีการชิงชัย 7 เหรียญทอง ประกอบด้วย
  • ทีมชาย
  • ทีมหญิง
  • ชายเดี่ยว
  • หญิงเดี่ยว
  • ชายคู่
  • หญิงคู่
  • คู่ผสม
  • เริ่มแข่งขันวันที่ 6-14 มกราคม 2557
  • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : โรงยิม 4000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี


สรุปเหรียญรางวัล กีฬาแบดมินตัน[แก้]

      สุพรรณบุรี (เจ้าภาพ)
2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2
2 นนทบุรี 1 0 0 1
3 นครราชสีมา 0 1 0 1
4 อุดรธานี 0 0 1 1
4 ชลบุรี 0 0 1 1
4 เชียงใหม่ 0 0 1 1
4 ราชบุรี 0 0 1 1
รวม 2 2 4 8

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

Event เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย กรุงเทพมหานคร<br\>ติณณ์ อิสริยะเนตร<br\>สมัชชา โตวรรณเกษม<br\>บุณยกร ธรรมพานิชวงค์<br\>พีรณัฐ บุญทัน<br\>กฤษฏิ ชลประเสริฐสุข นครราชสีมา<br\>สุวัฒน์ ไพศาลสมสุข<br\>วสพล อุตมัง<br\>ธีรนันท์ ฐิติประยูรวงศ์<br\>นิติพงษ์ แสงศิลา<br\>วรพล ทองสง่า อุดรธานี<br\>นันทกานต์ ยอดไพสง<br\>พีรวัฒน์ ชอกลม<br\>เกียรติพงศ์ วิเศษพันธ์พงศ์<br\>เอกพงษ์ วิเศษพันธ์พงศ์
ชลบุรี<br\>พุทธพร บวรวัฒนุวงศ์<br\>กิตติพงศ์ อิ่มนาค<br\>นนท์ปกรณ์ นันทธีโร<br\>ศิวดล ศุขประดิษฐ<br\>ณัฐปพนต์ กิจไพบูลย์
ทีมหญิง นนทบุรี<br\>ปัญจรัตน์ ปราณโสภณ<br\>ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์<br\>ปรางนุช เลิศหิรัณย์<br\>ปณิฎฐา เลิศหิรัณย์<br\>จิรัชญา ราชมนตรี กรุงเทพมหานคร<br\>ศุภนิดา เกตุทอง<br\>สวรรยา หวังไพบูลย์กิจ<br\>ปรียาภรณ์ เวชสุวรรณ์นภัส<br\>ธิดารัตน์ กลีบยี่สุ่น<br\>นภัสสร อินทรัตน์ชัยกิจ<br\>สุรีย์พร ชัยทองวงศ์วัฒนา<br\>ผินพักตร์ เลิศหัตถศิลป์ เชียงใหม่<br\>อัญชิษฐา สุริโน<br\>นนท์นัดดา ศิลมัย<br\>ณัฐธิดา พรพิภาค<br\>วรัญญา สุภารัตน์<br\>มลฑิลา มีเมฆ
ราชบุรี<br\>อนาวิกา อินทรวัฒนา<br\>ญานิกา จงสถาพรพันธุ์<br\>อรณิชา จงสถาพรพันธุ์<br\>พีรยา แดงประเสริฐ
ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว
ชายคู่
หญิงคู่
คู่ผสม

อ้างอิง[แก้]