กีฬายกน้ำหนักในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

"กรีฑา" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์

สรุปเหรียญรางวัล ยกน้ำหนัก[แก้]

      สุพรรณบุรี (เจ้าภาพ)
2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชลบุรี 15 8 4 27
2 นครราชสีมา 7 9 5 21
3 สุพรรณบุรี 6 1 5 12
4 นครศรีธรรมราช 5 5 7 17
5 กรุงเทพมหานคร 2 1 2 5
6 ระยอง 1 4 1 6
7 ขอนแก่น 0 3 4 7
8 พัทลุง 0 2 1 3
9 สุรินทร์ 0 2 0 2
10 นครสวรรค์ 0 1 1 2
11 เชียงใหม่ 0 0 2 2
11 ยโสธร 0 0 2 2
13 ศรีสะเกษ 0 0 1 1
13 สุราษฎร์ธานี 0 0 1 1
รวม 36 36 36 108


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

  • NR = ทำลายสถิติเดิม

ประเภทชาย[แก้]

รุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
น้ำหนักไม่เกิน 56 กิโลกรัม
สแนทช์ Report นครราชสีมา - สินธุ์เพชร กรวยทอง 116 kg นครราชสีมา - พงศธร แดงสนั่น 106 kg นครศรีธรรมราช - จิรายุ อยู่ชุมพล 105 kg
คลีนแอนด์เจอร์ค Report นครราชสีมา - สินธุ์เพชร กรวยทอง 150 kgNR นครศรีธรรมราช - จิรายุ อยู่ชุมพล 130 kg นครราชสีมา - พงศธร แดงสนั่น 130 kg
น้ำหนักรวม Report นครราชสีมา - สินธุ์เพชร กรวยทอง 266 kgNR นครราชสีมา - พงศธร แดงสนั่น 236 kg นครศรีธรรมราช - จิรายุ อยู่ชุมพล 235 kg
น้ำหนักไม่เกิน 62 กิโลกรัม
สแนทช์ Report สุพรรณบุรี - วิรวัฒน์ กฤษเพ็ชร 125 kg ขอนแก่น - ธวัชชัย พลเชียงสา 118 kg นครราชสีมา - วรเชษฐ์ ใสสอาด 115 kg
คลีนแอนด์เจอร์ค Report สุพรรณบุรี - วิรวัฒน์ กฤษเพ็ชร 160 kgNR นครราชสีมา - วรเชษฐ์ ใสสอาด 160 kgNR ขอนแก่น - ธวัชชัย พลเชียงสา 160 kgNR
น้ำหนักรวม Report สุพรรณบุรี - วิรวัฒน์ กฤษเพ็ชร 285 kg ขอนแก่น - ธวัชชัย พลเชียงสา 278 kg นครราชสีมา - วรเชษฐ์ ใสสอาด 275 kg
น้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม
สแนทช์ Report ชลบุรี - ไพศาล หรรษาวงศ์ 140 kgNR นครราชสีมา - อรรถพล แดงจันทึก 121 kg นครสวรรค์ - ภัทรพงศ์ ศิลาหม่อม 120 kg
คลีนแอนด์เจอร์ค Report ชลบุรี - ไพศาล หรรษาวงศ์ 171 kg นครศรีธรรมราช - ธนากร เหล่าศิริกุล 160 kg นครราชสีมา - อรรถพล แดงจันทึก 151 kg
น้ำหนักรวม Report ชลบุรี - ไพศาล หรรษาวงศ์ 311 kgNR นครศรีธรรมราช - ธนากร เหล่าศิริกุล 278 kg นครราชสีมา - อรรถพล แดงจันทึก 272 kg
น้ำหนักไม่เกิน 77 กิโลกรัม
สแนทช์ Report นครราชสีมา - จตุภูมิ ชินวงค์ 140 kg ระยอง - สุรชัย ศรีม่วงกลาง 128 kg ศรีสะเกษ - มนตรี สาสังข์ 122 kg
คลีนแอนด์เจอร์ค Report นครราชสีมา - จตุภูมิ ชินวงค์ 185 kg ระยอง - สุรชัย ศรีม่วงกลาง 146 kg สุราษฎร์ธานี - พงศกร รักมาก 146 kg
น้ำหนักรวม Report นครราชสีมา - จตุภูมิ ชินวงค์ 325 kg ระยอง - สุรชัย ศรีม่วงกลาง 274 kg ยโสธร - อาทิตย์ พงษ์เกษม 261 kg
น้ำหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม
สแนทช์ Report ชลบุรี - บัญญัติ ท้าวนอก 145 kg นครสวรรค์ - ศรันย์ จิตรศิลป์ 130 kg ชลบุรี - พงศกร เพชรเลิศ 125 kg
คลีนแอนด์เจอร์ค Report ชลบุรี - บัญญัติ ท้าวนอก 175 kg ขอนแก่น - ภานุพงศ์ แก้วสุพรรณ 161 kg ชลบุรี - พงศกร เพชรเลิศ 160 kg
น้ำหนักรวม Report ชลบุรี - บัญญัติ ท้าวนอก 320 kg ชลบุรี - พงศกร เพชรเลิศ 285 kg ขอนแก่น - ภานุพงศ์ แก้วสุพรรณ 281 kg
น้ำหนักไม่เกิน 94 กิโลกรัม
สแนทช์ Report ระยอง - เพชร นิ่มวรรณัง 137 kg ชลบุรี - พีระวัฒน์ บุญมี 136 kg สุพรรณบุรี - อนุวัฒน์ วิสาชัย 120 kg
คลีนแอนด์เจอร์ค Report ชลบุรี - พีระวัฒน์ บุญมี 171 kg สุพรรณบุรี - อนุวัฒน์ วิสาชัย 171 kg ระยอง - เพชร นิ่มวรรณัง 156 kg
น้ำหนักรวม Report ชลบุรี - พีระวัฒน์ บุญมี 307 kg ระยอง - เพชร นิ่มวรรณัง 293 kg สุพรรณบุรี - อนุวัฒน์ วิสาชัย 291 kg
น้ำหนักไม่เกิน 105 กิโลกรัม
สแนทช์ [ Report]
คลีนแอนด์เจอร์ค [ Report]
น้ำหนักรวม [ Report]
น้ำหนัก 105 กิโลกรัม ขึ้นไป
สแนทช์ [ Report]
คลีนแอนด์เจอร์ค [ Report]
น้ำหนักรวม [ Report]


ประเภทหญิง[แก้]

รุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม
สแนทช์ Report กรุงเทพมหานคร - มุกดา เรืองสุขสุด 70 kg กรุงเทพมหานคร - เสาวภา จงพูนศรี 67 kg นครศรีธรรมราช - ศิริพร ใหม่แก้ว 67 kg
คลีนแอนด์เจอร์ค Report ชลบุรี - ธัญญ่า สุขเจริญ 95 kg สุรินทร์ - อรอุมา วันฤกษ์ 85 kg กรุงเทพมหานคร - มุกดา เรืองสุขสุด 85 kg
น้ำหนักรวม Report กรุงเทพมหานคร - มุกดา เรืองสุขสุด 155 kg สุรินทร์ - อรอุมา วันฤกษ์ 150 kg กรุงเทพมหานคร - เสาวภา จงพูนศรี 147 kg
น้ำหนักไม่เกิน 53 กิโลกรัม
สแนทช์ Report นครศรีธรรมราช - กิตติมา สุธานันต์ 85 kg นครราชสีมา - รัตนาพร ปักการะถา 78 kg สุพรรณบุรี - เสาวลักษณ์ สมสมัย 78 kg
คลีนแอนด์เจอร์ค Report นครศรีธรรมราช - กิตติมา สุธานันต์ 113 kg นครราชสีมา - รัตนาพร ปักการะถา 105 kg ชลบุรี - อังศุมาลิน สายเลิศ 103 kg
น้ำหนักรวม Report นครศรีธรรมราช - กิตติมา สุธานันต์ 198 kg นครราชสีมา - รัตนาพร ปักการะถา 183 kg ชลบุรี - อังศุมาลิน สายเลิศ 180 kg
น้ำหนักไม่เกิน 58 กิโลกรัม
สแนทช์ Report ชลบุรี - วิไลลักษณ์ แสนตาแสง 88 kg พัทลุง - วานิดา ชอบงาม 73 kg นครศรีธรรมราช - กมลชนก อินทมาตย์ 79 kg
คลีนแอนด์เจอร์ค Report ชลบุรี - วิไลลักษณ์ แสนตาแสง 108 kg นครศรีธรรมราช - กมลชนก อินทมาตย์ 102 kg พัทลุง - วานิดา ชอบงาม 100 kg
น้ำหนักรวม Report ชลบุรี - วิไลลักษณ์ แสนตาแสง 196 kg พัทลุง - วานิดา ชอบงาม 183 kg นครศรีธรรมราช - กมลชนก อินทมาตย์ 181 kg
น้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม
สแนทช์ Report สุพรรณบุรี - รัตติกาล กุลน้อย 95 kg ชลบุรี - นวพร แดงศรี 95 kg เชียงใหม่ - ดลพร ถนอนรุ่งเรือง 80 kg
คลีนแอนด์เจอร์ค Report สุพรรณบุรี - รัตติกาล กุลน้อย 115 kg ชลบุรี - นวพร แดงศรี 105 kg ยโสธร - รัตนวรรณ์ วามะลุน 101kg
น้ำหนักรวม Report สุพรรณบุรี - รัตติกาล กุลน้อย 210 kg ชลบุรี - นวพร แดงศรี 200 kg เชียงใหม่ - ดลพร ถนอนรุ่งเรือง 180 kg
น้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม
สแนทช์ Report ชลบุรี - วิริยา สุวรรณรัตน์ 94 kg ชลบุรี - ปวีณา สุยะใหญ่ 88 kg สุพรรณบุรี - พิกุลทอง ชวดไธสง 85 kg
คลีนแอนด์เจอร์ค Report ชลบุรี - วิริยา สุวรรณรัตน์ 110 kg ชลบุรี - ปวีณา สุยะใหญ่ 108 kg นครศรีธรรมราช - ขนิษฐา จันทรภักดี 106 kg
น้ำหนักรวม Report ชลบุรี - วิริยา สุวรรณรัตน์ 204 kg ชลบุรี - ปวีณา สุยะใหญ่ 196 kg นครศรีธรรมราช - ขนิษฐา จันทรภักดี 187 kg
น้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม
สแนทช์ Report นครศรีธรรมราช - ธัญญาลักษณ์ ชูมณี 100 kg นครราชสีมา - สุพรรณี จันหอม 97 kg สุพรรณบุรี - สุภาศิริ สานอก 85 kg
คลีนแอนด์เจอร์ค Report นครราชสีมา - สุพรรณี จันหอม 123 kg นครศรีธรรมราช - ธัญญาลักษณ์ ชูมณี 122 kg ขอนแก่น - ขนิษฐา อัดลา 121 kg
น้ำหนักรวม Report นครศรีธรรมราช - ธัญญาลักษณ์ ชูมณี 222 kg นครราชสีมา - สุพรรณี จันหอม 220 kg ขอนแก่น - ขนิษฐา อัดลา 206 kg
น้ำหนัก 75 กิโลกรัม ขึ้นไป
สแนทช์ [ Report]
คลีนแอนด์เจอร์ค [ Report]
น้ำหนักรวม [ Report]


อ้างอิง[แก้]