กีฬาซอฟท์บอลในแห่งชาติครั้งที่ 42

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

"ซอฟท์บอล" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์

 • มีการชิงชัย 2 เหรียญทอง
  • ทีมชาย
  • ทีมหญิง
 • เริ่มแข่งขันวันที่ 3-15 มกราคม 2557
 • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน
  • สนามโรงเรียนอู่ทอง
  • สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี


สรุปเหรียญรางวัล ซอฟท์บอล[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพมหานคร 1 0 0 1
2 ชลบุรี 0 1 0 1
3 ลพบุรี 0 0 1 1
รวม 1 1 1 3


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
ทีมหญิง กรุงเทพมหานคร<br\>กันทรากร จิตต์เสรี<br\>อภิญญา เพ็ชรวัฒนา<br\>วรัญญา บัวผัน<br\>อัจฉราพรรณ สีสุข<br\>ปาริมา พันธ์คีรี<br\>จิณณรัตน์ วิเศษแก้ว<br\>สุธัญญา ยิ้มไพบูลย์<br\>ธวัลพร พิริยโยธา<br\>ศราวัณ อัตชู<br\>ยุพา เป้ากลาง<br\>ธนพรรณ สายสุด<br\>ทัศนีย์วรรณ กวาวปัญญา<br\>สุมาลี สวนสรา<br\>ปิยพร สาระคง<br\>วราภรณ์ คนยืน ชลบุรี<br\>จุฑามณี ทองสมบัติพาณิช<br\>กุนที กมลจิตกุญชร<br\>สโรชา ชินอาน<br\>สรารัตน์ ชินอาน<br\>ศศิธร วิลัยรักษ์<br\>วรรณพร พูลเจริญ<br\>ธัญธร เกื้อกูลพิทักษ์<br\>พัชรากร สันติประสิทธ์กุล<br\>เจนจิรา โกษา<br\>ปิ่นสุดา มาตา<br\>ดวงฤทัย ทนธุมาลย์<br\>ศิวพร โกษาทอง<br\>วรรณิภา บำรุงชูเกียรติ<br\>สุรีรัตน์ ขำเนตร<br\>พินิจ ลีอุดม ลพบุรี<br\>ปัญญาพร เขียวขำ<br\>ชมพูนุท คล่องสีมา<br\>ปวีณา แสงคง<br\>วาสนา ทีวะเวช<br\>วรรณจักรี ปาลวัฒน์<br\>นีรนาท ไชยโคตร<br\>ศิรินทร เสน่ห์ชอบ<br\>ชุติมา เฉิดฉวีวรรณ<br\>ธันยพร ตางจงราช<br\>วรรณวิภา ช่างสมบุญ<br\>ปัทมา เปี่ยมจิตร์<br\>เสาวลักษณ์ กลับจริต<br\>สมชนก ศิริวัฒนานุรักษ์<br\>พวงผกา ชอุ่มผล<br\>ปิยธิดา สุขะกุล

อ้างอิง[แก้]