กีฬาว่ายน้ำในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

"กรีฑา" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์

  • มีการชิงเหรียญทอง 38 เหรียญทอง
  • เริ่มแข่งขันวันที่ 6-11 มกราคม 2557
  • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

สรุปเหรียญรางวัล ว่ายน้ำ[แก้]

      สุพรรณบุรี (เจ้าภาพ)
2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 สุพรรณบุรี 11 7 9 27
2 กรุงเทพมหานคร 8 14 10 32
3 เชียงใหม่ 8 2 4 14
4 ชลบุรี 7 5 3 15
5 นนทบุรี 2 3 1 6
6 อุบลราชธานี 1 1 2 4
7 ขอนแก่น 1 1 0 2
8 แพร่ 0 2 0 2
9 ลำปาง 0 2 0 2
10 ฉะเชิงเทรา 0 1 2 3
11 สมุทรปราการ 0 0 6 6
12 น่าน 0 0 1 1
รวม 38 38 38 114

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภทชาย[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ฟรีสไตล์ 50 เมตร Report ขอนแก่นอานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง 23.80 กรุงเทพมหานครชลวัฒน์ โพธิ์ด้วง 24.07 อุบลราชธานีสาริศ ธิวงศ์ 24.26
ฟรีสไตล์ 100 เมตร Report กรุงเทพมหานครชลวัฒน์ โพธิ์ด้วง 51.76 แพร่กฤตเมธ คำลือ 52.20 อุบลราชธานีสาริศ ธิวงศ์ 52.24
ฟรีสไตล์ 200 เมตร Report อุบลราชธานีสาริศ ธิวงศ์ 01:52.14 แพร่ กฤตเมธ คำลือ 01:53.62 สุพรรณบุรี เสรีย์ แผนสมบูรณ์ 01:53.71
ฟรีสไตล์ 400 เมตร Report เชียงใหม่ ธนกฤต กิตติยะ 04:01.15 อุบลราชธานี สาริศ ธิวงศ์ 04:03.87 กรุงเทพมหานคร พีระพัฒน์ เลิศสถาพรสุข 04:07.66
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร Report สุพรรณบุรี ศิวัช มาตังคพงศ์ 15:56.17 เชียงใหม่ ธนกฤต กิตติยะ 15:56.40 กรุงเทพมหานคร พีระพัฒน์ เลิศสถาพรสุข 16:23.82
กบ 50 เมตร Report กรุงเทพมหานคร รดมยศ มาตเจือ 29.31 ฉะเชิงเทรา สิทธิเวช คงสมฤกษ์ 29.75 สุพรรณบุรี ภาวินทร์ ไชยศรีหา 29.76
กบ 100 เมตร Report เชียงใหม่ ณัฐพงษ์ เกษอินทร์ 01:02.29 กรุงเทพมหานคร รดมยศ มาตเจือ 01:02.40 ฉะเชิงเทรา สิทธิเวช คงสมฤกษ์ 01:04.56
กบ 200 เมตร Report เชียงใหม่ ณัฐพงษ์  เกษอินทร์ 02:17.63 กรุงเทพมหานคร รดมยศ  มาตเจือ 02:19.77 สมุทรปราการ ณัฐพงศ์  ทิพย์เสถียร 02:24.43
กรรเชียง 50 เมตร Report สุพรรณบุรี กศิภัทร ช่อกระถิน 26.30 ลำปาง ธนภูมิ เครือคำขาว 26.66 ชลบุรี ทศพล กาญจนอุดม 27.67
กรรเชียง 100 เมตร [ Report] [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
กรรเชียง 200 เมตร Report สุพรรณบุรี กศิภัทร ช่อกระถิน 02:09.77 ชลบุรี ทศพล กาญจนอุดม 02:10.39 สุพรรณบุรี เสฎฐวุฒิ มโนมัยสกุล 02:10.52
ผีเสื้อ 50 เมตร Report กรุงเทพมหานคร ศุภกฤษฎิ์ พนานุรัตน์ 00:25.25 ขอนแก่น อานันท์  ประเสริฐรุ่งเรือง 00:25.39 สุพรรณบุรี ฉัตรมงคล  น้อยอารีย์ 00:25.50
ผีเสี้อ 100 เมตร Report สุพรรณบุรี ศิวัช มาตังคพงศ์ 56.15 กรุงเทพมหานคร ศุภกฤษฎิ์ พนานุรัตน์ 56.20 สุพรรณบุรี ฉัตรมงคล น้อยอารีย์ 56.21
ผีเสี้อ 200 เมตร Report เชียงใหม่ ธนกฤต กิตติยะ 02:03.65 สุพรรณบุรี ศิวัช มาตังคพงศ์ 02:03.66 กรุงเทพมหานคร นวพรรษ วงค์เจริญ 02:04.41
เดี่ยวผสม 200 เมตร [ Report] [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
เดี่ยวผสม 400 เมตร Report เชียงใหม่ ณัฐพงษ์ เกษอินทร์ 04:34.47 กรุงเทพมหานคร เจียรพงษ์ สังขะวัตร์ 04:40.15 ฉะเชิงเทรา ธีรภพ หอมดอก 04:42.42
ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร Report สุพรรณบุรี ศิวัช มาตังคพงศ์

ปภังกร อิงคนนท์ สุภัทร ภู่งามชื่น เสรีย์ แผนสมบูรณ์ ||03:29.56

เชียงใหม่ นกฤต กิตติยะ

เอกพันธุ์ อินทยะ ณภัทร เจริญสันติ ณัฐพงษ์ เกษอินทร์ || 03:36.45

นนทบุรี ณัฐพนธ์ เอื้อวรศักดิ์ชัย

ชลชาติ ฐานกิตติคุณ กัญจน์กันนต์ ปรีชาวุฒิคุณ อารยะ ภูมิจิตอมร || 03:42.42

ผลัดฟรีสไตล์ 4x200 เมตร

Report

สุพรรณบุรี

ศิวัช มาตังคพงศ์ ปภังกร อิงคนนท์ สุภัทร ภู่งามชื่น เสรีย์ แผนสมบูรณ์ || 07:44.87

กรุงเทพมหานคร

เจียรพงษ์ สังขะวัตร์ ศุภกฤษฎิ์ พนานุรัตน์ พีระพัฒน์ เลิศสถาพรสุข พีรภาส จั่นจำรัส || 07:50.26

เชียงใหม่

ภูดิศ สมบัติศิรินันท์ ธนกฤต กิตติยะ ณัฐพงษ์ เกษอินทร์ อภินัทธ์ พาเกิดสุข || 07:50.84

ผลัดผสม 4x100 เมตรReport กรุงเทพมหานคร

ศุภกฤษฎิ์ พนานุรัตน์ รดมยศ มาตเจือ ณัฐวัฒน์ อิ่มสำราญรัชต์ ชลวัฒน์ โพธิ์ด้วง || 03:49.56

สุพรรณบุรี

ศิวัช มาตังคพงศ์ ภาวินทร์ ไชยศรีหา กศิภัทร ช่อกระถิน เสรีย์ แผนสมบูรณ์ || 03:52.52

เชียงใหม่

ธนกฤต กิตติยะ เอกพันธุ์ อินทยะ ณภัทร เจริญสันติ ณัฐพงษ์ เกษอินทร์ || 03:56.01


ประเภทหญิง[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ฟรีสไตล์ 50 เมตร<br\>[ Report] [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
ฟรีสไตล์ 100 เมตร<br\>Report ชลบุรี<br\>ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง 56.66 สุพรรณบุรี<br\>เบญจพร ศรีพนมธร 56.97 สุพรรณบุรี<br\>เจนจิรา ศรีสอาด 57.99
ฟรีสไตล์ 200 เมตร<br\>Report ชลบุรี<br\>ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง 02:01.87 สุพรรณบุรี<br\>เบญจพร ศรีพนมธร 02:02.01 กรุงเทพมหานคร<br\>ณิชาภัทร แก้วพงศ์มงคล 02:06.49
ฟรีสไตล์ 400 เมตร<br\>Report ชลบุรี<br\>ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง 04:20.02 สุพรรณบุรี<br\>เบญจพร ศรีพนมธร 04:25.04 กรุงเทพมหานคร<br\>เอมมิกา หิมะทองคำ 04:27.37
ฟรีสไตล์ 800 เมตร<br\>[ Report] [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
กบ 50 เมตร<br\>[ Report] [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
กบ 100 เมตร<br\>[ Report] [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
กบ 200 เมตร<br\>[ Report] [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
กรรเชียง 50 เมตร<br\>Report ชลบุรี<br\>ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง 30.17 กรุงเทพมหานคร<br\>ภริตา ดำรงรัตน์ 30.46 สมุทรปราการ<br\>อารยา วงษ์ววาท 30.78
กรรเชียง 100 เมตร<br\>[ Report] [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
กรรเชียง 200 เมตร<br\>Report ชลบุรี<br\>ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง 02:20.36 สุพรรณบุรี<br\>เบญจพร ศรีพนมธร 02:21.28 เชียงใหม่<br\>ภัทรวดี กิตติยะ 02:22.66
ผีเสื้อ 50 เมตร<br\>[ Report] [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
ผีเสี้อ 100 เมตร<br\>Report เชียงใหม่<br\>ภัทรวดี กิตติยะ 01:01.71 กรุงเทพมหานคร<br\>ศุภสุตา สุนทรโชติ 01:02.05 ชลบุรี<br\>ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง 01:02.37
ผีเสี้อ 200 เมตร<br\>Report เชียงใหม่<br\>ภัทรวดี กิตติยะ 02:13.96 กรุงเทพมหานคร<br\>สุธาสินี แป้นแก้ว 02:18.16 กรุงเทพมหานคร<br\>ศุภสุตา สุนทรโชติ 02:20.85
เดี่ยวผสม 200 เมตร<br\>[ Report] [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
เดี่ยวผสม 400 เมตร<br\>Report ชลบุรี<br\>ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง 04:55.81 กรุงเทพมหานคร<br\>เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก 04:57.71 เชียงใหม่<br\>กิตติกานต์ ทิพย์อุบล 05:06.20
ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร<br\>[ Report] [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
ผลัดฟรีสไตล์ 4x200 เมตร<br\>Report กรุงเทพมหานคร<br\>ศุภสุตา สุนทรโชติ<br\>ณิชาภัทร แก้วพงศ์มงคล<br\>พรสุดา ไวนิยมพงศ์<br\>เอมมิกา หิมะทองคำ 08:37.94 สุพรรณบุรี<br\>เจนจิรา ศรีสอาด<br\>เบญจพร ศรีพนมธร<br\>วรรณิดา แสงแก้ว<br\>ศรุดา ไทรงาม 08:44.60 สมุทรปราการ<br\>โชติรส วังบัวทอง<br\>ธนัชพร จงไทยรุ่งเรือง<br\>กรกาญจนา สะเพียนชัย<br\>ญาณิศา สุทธิสน 08:51.09
ผลัดผสม 4x100 เมตร<br\>Report กรุงเทพมหานคร<br\>ณิชาภัทร  แก้วพงศ์มงคล<br\>เพียงขวัญ  ปะวะโพตะโก<br\>ภริตา  ดำรงรัตน์<br\>ศุภสุตา  สุนทรโชติ 04:20.66 นนทบุรี<br\>ชะวัลนุช  สลับลึก<br\>ณัฎฐา  ฐิตศิริ<br\>ธันย์ชนก  แสงสว่าง<br\>เบ็ญจมาภรณ์  สังขะวัตร์ 04:25.14 สุพรรณบุรี<br\>เจนจิรา  ศรีสอาด<br\>เบญจพร  ศรีพนมธร<br\>วรรณิดา  แสงแก้ว<br\>ศรุดา  ไทรงาม 04:30.11


อ้างอิง[แก้]